Spojené státy nejprve stáhly roletu a poté byly na hraně bankrotu. Hrozí to i nám?

dollar

Prvním tématem měsíce října bylo zavření státních úřadů Spojených států amerických z důvodu neschválení státního rozpočtu, druhým pak limit zadluženosti (mimochodem, výše zadluženosti USA se od května až do právě uplynulého týdne nezměnila – účetní triky jsou mocná zbraň). Spojené státy však nejsou jedinou zadluženou zemí. Hrozí něco podobného dalším zemím? Co například České republice?

Nehrozí. Ne však proto, že by se jiné země chovaly zodpovědněji, ale proto, že nemají taková legislativní omezení.

Co by se stalo například v České republice, kdyby u nás nebyl k 1. lednu schválen státní rozpočet? Trochu by se o tom psalo v novinách, ale na reálné fungování státní správy by to mělo minimální vliv. Nikdo by nuceně doma nezůstal, země by fungovala podle rozpočtového provizória, rozuměj podle rozpočtu právě uplynulého roku.

Podobně by naše ekonomika nezbankrotovala jenom proto, že se strany nemohou dohodnout na limitu zadlužení. Nic takového zákonem naše ekonomika omezeno nemá (podobně jako snad všechny evropské země).

Země se dostane do finančních problémů v okamžik, kdy ji věřitelé najednou nejsou ochotni nadále půjčovat. Závisí tato ochota na zadluženosti dané země? Nezávisí, závisí primárně na vnímání rizika dané země investory.

Takže pozor.

 

 

Komentáře

Přidat komentář