Nabídka mědi v převisu, jak dlouho?

Za první 4 měsíce tohoto roku byl, dle International Copper Study Group (ICSG), převis nabídky mědi na světovém trhu 80 tisíc tun. Bylo tak primárně z důvodu poklesu čínské poptávky o 7%. Čína, jakožto největší světový spotřebitel červeného kovu, se podílí na jeho globálním využití výrazných 48%. Bez započítání této ekonomiky pak naopak spotřeba mírně vzrostla o 0,5%. Například v Indii a Japonsku  se spotřeba komodity zvýšila, ale v USA a Německu poklesla.

Taktéž produkce se snížila o 3,5% globálně, s tím, že největší dodavatel Chile zaznamenal 12% pokles zásluhou stávek v klíčových těžebních centrech. Částečně byl výpadek pak eliminován zvýšením těžby v Peru a Mexiku.

Za sledované období se zásoby mědi evidované burzovními sklady od prosince 2016 zvýšily o 12% (o téměř  64 tisíc tun na řádově 603 tisíc tun). Vzrostly na chicagském Comexu a Shanghai Futures Exchange, naopak se snížily na London Metal Exchange.

“Doktor měď” jakožto prediktor stavu světové ekonomiky zaznamenal cenově skok výše po zvolení Donalda J. Trumpa prezidentem v očekávání rozsáhlého fiskálního stimulu k podpoře ekonomiky formou modernizace infrastruktury a těžšího průmyslu. Od dosažení krátkodobého lokálního maxima v polovině února pak je cenový vývoj spíše pásmového charakteru bez jasného trendu, respektive dlouhodoběji se čeká na obrat z klesajícího trendu na úrovně let minulých, kde byla cena výrazně vyšší. Prostor pro růst tedy je značný. Otázkou zůstává, co by mělo poskytnout onen stimul.

Nástup hybridů a elektromobilů

Dle několika analytických skupin by elektromobily a hybridní automobily měly do roku 2027 výrazně zvýšit tržní podíl z 3 miliónů na 27 miliónů vozidel. Toto by mělo zvýšit poptávku po mědi pro tento sektor ze 185 tisíc tun dnes na 1,74 miliónů tun v roce 2027! Globální trh červeného kovu je cca 24 miliónů tun. To znamená elektromobily a hybrid by představovaly kolem 7% z dnešních ani ne 1%! Využití mědi je pak nejen v motoru ale hlavně bateriích elektromobilů, ale rovněž v dobíjecích stanicích. Pohlédněme na odhad výoje světové poptávky po lithiových ion bateriích pro elektromobily do roku 2030:

Zatímco klasické vozidla vyžadují kolem 20 kg mědi, tak hybridní dvojnásobek a elektromobily dokonce  řádově 60 kg. Elektroautobusy pak i přes 300 kg červeného kovu.

Některé analytické skupiny pak dokonce predikují potřebu nabídky mědi zdvojnásobit během následujících 20 let. To může být prakticky velmi těžké, jelikož mnohé těžební místa jsou více jak 100 let staré a modernizace nebo nalezení nových pak představovat značný náklad. Když vezmeme, že poslední komoditní supercyklus znamenal navýšení produkce z 15 miliónů tu na 20 miliónů tun a cenu kovu o více jak 60% vyšší než dnes, pak jaký růst ceny může znamenat požadavek zvojnásobení produkce? Nechme se překvapit.

Čisté pozice v mědi, dle posledního reportu komise pro komoditní trhy, jsou mimo zajišťovatele na COMEX divizi chicagské burzy ve výši 17 264 kontraktů na nákupní straně. Závěrem se pojďmě podívat na cenový vývoj aktivního kontraktu za poslední měsíce (SOL Trader, denní data), klikněte na obrázek pro zvětšení:

Komentáře

Přidat komentář