Rok 2011 = rok všeobecného růstu CDS vládních dluhopisů

V páté části seriálu Analýza trhu credit default swap se v úvodu nového roku 2012 podíváme na kompletní žebříček hodnot pětiletých CDS kontraktů na vládní obligace 68 zemí. Údaje v následující tabulce nám poskytnou obrázek o situaci na konci roku 2011 v porovnání se stavem v závěru roku 2010.

 

Rok 2011 byl ve znamení všeobecného nárůstu cen CDS z důvodu prohlubující se evropské dluhové krize. Dle údajů společnosti CMA vzrostl kurz CDS k 30.12.2011 meziročně u 64 z 65 států.

Výjimkou jsou CDS na státní obligace Venezuely, které meziročně poklesly o 82,5 bps (-8,17 %) na 927,1 bps – průměrná cena pojištění dluhopisů o nominální hodnotě 10 mil. USD je 927 100 USD. Venezuela navzdory poklesu kreditního rizika stále patří do skupiny nejrizikovějších zemí, umístila se na 65. místě v rámci hodnocení 68 států před Pákistánem (979,6 bps), Portugalskem (1 153,7 bps) a Řeckem (8 453,3 bps).

Nejnižším absolutním nárůstem hodnot CDS o 8,1 bps (+19,52 %) na 49,6 bps se mohou pochlubit vládní obligace USA, což je zařadilo na 2. místo z předchozí 5. příčky za Norsko (44,6 bps). V Top 5 se dále umístilo Švýcarsko (67,9 bps), Švédsko (76,7 bps) a Finsko (77,3 bps). Z dnešního pohledu nízké ceny CDS jsou v silném kontrastu s údaji platnými na přelomu let 2007 a 2008, tj. před začátkem finanční krize (Norsko – 5 bps, USA – 8,4 bps, Švédsko – 5,1 bps, Německo – 6,9 bps, Rakousko – 7 bps, Řecko – 22 bps), což naznačuje zásadní změnu vnímání kreditních rizik státních obligací.

Nárůst kurzu CDS o více než 300 bazických bodů zaznamenaly státní bondy Řecka (+ 7 426,8 bps –> 8 453,3 bps), Portugalska (+ 656,4 bps –> 1 153,7 bps), Egypta (+ 383,4 bps –> 621,4 bps), Ukrajiny (+ 350,7 bps –> 860,2 bps), Slovinska (+325,5 bps –> 402,4 bps) a Argentiny (+315 bps –> 917,4 bps).

Kuriozní situace nastala v prosinci 2011 u CDS kontraktů na řecké vládní obligace, 16. prosince kurz vzrostl na rekordní hodnotu 14 395,7 bps. Nad úrovní 10 000 bazických bodů se cena CDS v prosinci 2011 vyskytovala několik dní.

Zdroj : Bloomberg, CMA

 

 

Předchozí části seriálu Analýza trhu credit default swap:

Další analýzy a komentáře autora Miroslav Piták:

 

Komentáře

Přidat komentář