Jonášek: Stále ještě věříte v iluzi rostoucí ekonomiky?

Je tu druhý článek červnového kola soutěže čtenářů roku 2014

 

„Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval.“ – výrok připisovaný Churchillovi rozšířil německý ministr propagandy Joseph Goebbels.

Možná jste už přemýšleli o tom, proč nevidíte žádné zlepšení ekonomiky, přestože nám masmédia v celé EU tvrdí, že situace se zlepšuje. Je tedy naše vnímání pomýlené nebo kde se stala chyba?

Bohužel zásadní informace se z novin ani z rozhlasu nebo televize nedozvíte. Nebo si snad myslíte, že média půjdou proti svým vlastníkům? Bankovní kartel, vojensko-industriální komplex společně s farmaceutickou a ropnou lobby dnes ovládají masmédia. Uvažte situaci v USA, kde 90 % médií ovládá pouhých 6 společností? V ČR postupně koncentruje svou mediální nadvládu stávající ministr financí pan Babiš.

„Když jde do tuhého, musíme lhát.“ – Jean-Claude Juncker, bývalý Lucemburský premiér (1995 – 2013) a bývalý guvernér Světové banky.

Politici nám lžou a říkají nám to vcelku otevřeně. Problémem je, že lidé nenaslouchají a neumí číst mezi řádky. Aktuální ekonomická situace je tak kritická (tuhá), že někteří politikové z toho dostávají zácpu. Iluze ekonomického oživení je udržována pomocí kreativně upravených statistik (hlavně těch týkajících se inflace), které nám servíruje propaganda masmédií.

Oficiálním číslům z Číny již na západě dlouho nikdo a právem nevěří. Zajímavé je, že těm z USA zatím ano. I známý portfolio manažer Puru Saxena otevřeně přiznává, že v traderské komunitě nikdo datům z Fedu nevěří. Sám řekl, že jde o „bogus numbers“. Také podotknul, že nejde o to, jak zkreslená čísla FED zveřejní. Spíše je důležité, jak lidé tato čísla vnímají. A dokud jim většina věří, povezou se tradeři v trendu, přestože ví, že fundamenty aktuálnímu vývoji vůbec neodpovídají. Podle mého je to pěkně úchylná hra – předstírat, že vše je OK, hlavně když na tom vyděláme. Bohužel takhle dnes funguje většina nejen finančních firem.

Ti, kteří měli při studiu i kurz statistiky jistě velmi dobře chápou pravdivost úvodního výroku. USA jen změnou metodiky snížili inflaci o téměř 8 %! Ani mnoho z těch, kteří již tuší, (jak funguje finanční systém, nechápe, jak velký význam na ekonomická rozhodnutí má umělé snižování úrokových sazeb a zejména neustále reportování uměle nízké inflace.

Profesor Robert Holman ve své skvělé učebnici s názvem Ekonomie dává následující přirovnání: Inflaci si můžeme představit také jako zkracování metru, kterým měříme ekonomické veličiny. Jistě budete souhlasit, že kratším metrem bychom měli naměřit vždy více (to je důvod proč musí HDP neustále růst). A když naměříme i kratším metrem méně, tak už musíme být v pěkném průseru

Abychom zjistili změnu růstu ekonomiky (HDP) musíme tuto veličinu očistit o vliv inflace. Je-li však reálná inflace, podobně jako v USA, někde mezi 8 až 10 procenty, místo uváděných 1 až 2 procent, pak zjistíme, že naše ekonomiky reálně klesají. Nebo vy snad ještě věříte tomu, že ceny za posledních 5 let vzrostly jen o 9 procent? Myslíte si, že je v zájmu politiků reportovat skutečnou inflaci? Nebo je spíše v jejich zájmu reportovat raději růst ekonomiky, aby měli více šancí na opětovné zvolení?

Možná se zeptáte, kde jsem došel na těch 8 až 10 %? V USA máme velmi spolehlivý zdroj server ShadowStats, který měří inflaci, nezaměstnanost a další ekonomické statistiky podle metodiky používané v 80. letech. V ČR je situace trochu složitější. Rozmezí 8 až 10 % celkem přesně odpovídá nárůstu měnových ukazatelů – viz. obrázek. On se ten nárůst objemu peněz někde musí projevit, třebaže s jistým zpožděním. Všechny tyto nové peníze nakonec stejně skončí v ekonomice.

Všude zmiňovaná deflace je jen záminka, proč tisknout více peněz. A to souvisí s tím, jak fungují peníze. Při podepsání úvěru nové peníze vznikají a při jeho splácení zase zanikají. Zaplacené úroky zvyšují objem peněz v oběhu a to je příčinou inflace. . Aby mohl systém fungovat, je třeba půjčovat stále více peněz, aby bylo na splácení úroků. Peníze na úroky nebyly nikdy vydány a tak si někdo jiný musí půjčit, abyste Vy mohli úrok zaplatit.

Díky přesycení trhu s úvěry se dnes splácí více, než se půjčuje a tak objem peněz v systému se snižuje (to jsou ty deflační tlaky, které hrozí). Přestává tedy fungovat multiplikační tvorba vkladů, což vede k implozi systému. A té se dá vyhnout jen náhradou peněz, které zanikají při splácení úvěru, za nové peníze, které vytisknou centrální banky. Ty je pak půjčí komerčním bankám na velmi nízký úrok, aby zachovaly zdání jejich solventnosti.

Vše, co se na finančních trzích děje, od kvantitativního uvolňování, přes programy jako LTRO, manipulaci úrokových sazeb (kauza LIBOR) až k potlačování cen drahých kovů, slouží k záchraně velkých bank, na kterých je dnešní finanční systém postaven. Jistě také již chápete, že není v zájmu státu, aby lidé vybírali své peníze z bank. Ti, kdo je tam nechají, o jejich část v zájmu záchrany bank (legislativa, která toto umožňuje je již EU schválena) téměř jistě přijdou.

Ekonomičtí a političtí aktéři velkých zemí se rozhodli, že inflace cestou tisku nekrytých peněz je jediná cesta, jak se dostat z dluhů. Žebříček státního zadlužení vede Japonsko s 245 % k hrubému domácímu produktu. Na druhém místě je Řecko se 182 %. USA jsou se svými 112 % až na 11. místě, Německo s 82 % na 27. místě a Rakousko se svými 75 % na 34. místě.

Problémem není ani tak výše státního zadlužení, nýbrž náklady na obsluhu státního dluhu. Proto se snaží také centrální banky držet co nejnižší úrokovou diskontní sazbu, cokoliv jiného by bylo sebevraždou. Když k tomu přičteme zadlužení domácností, firem a bankovního sektoru dostaneme opravdu hrozivý obrázek. Dnešní dluhy jsou prostě nesplatitelné.

Dalším problém je stále se zvyšující se nezaměstnanost po celém světě. Nejvíce se to dotýká vyspělých zemí. V USA podle oficiálních údajů poklesla nezaměstnanost na 6,3 %, v měsíci dubnu z 6,7 % v březnu. Podle neoficiálních statistik právě ze ShadowStats je celková nezaměstnanost stále na 23,2 %. To také vysvětluje, proč více než 46,2 milionu Američanů spoléhá na potravinovou pomoc od státu (food stamps program).

Evropa na tom není a nic lépe. Míra nezaměstnanosti v EU neustále roste. Aktuálně dosahuje 12 %, avšak v jižních zemích je nezaměstnanost daleko vyšší v Řecku a Španelsku přesahuje 25 %.

Ještě více alarmující je však míra nezaměstnanosti mezi mladými do 25 let. V EU v lednu 2014 činila 23,4 procenta a v eurozóně 24 procent. Nejnižší byla v Německu, kde činila 7,6 procenta. V Řecku a ve Španělsku je bez práce více než polovina mladých a v Chorvatsku téměř polovina. Reálná situace může ještě horší. Kdo ví, jak moc jsou tyto statistiky upravené, aby vypadaly lépe. Bohužel lepší data k dispozici nejsou.

 

Chléb a hry

Aby se masy nebouřily používá se osvědčená taktika starých Římanů chléb a hry. Jen je aplikována v méně viditelné moderní podobě. Zamyslete se proč asi jde 35 % rozpočtu EU na podporu zemědělcům. Kolik by asi stály potraviny bez těchto dotací?

A hry vidíme všude kolem ve stále zvyšujícím se objemu. Ať již se jedná o počítačové hry nebo sportovní utkání, hlavním účelem je odvést pozornost od skutečného dění. Mezi zbraně hromadného rozptylování však patří také masmédia (zejména TV) a většina sociálních síti, nejvíce to lze vidět právě na Facebooku. Hlavní je, aby masy měli zábavu a dále konzumovaly.

V brzké době nás však čeká velká změna finančního systému. Proč? – to je velmi dobře popsáno v knize Bernarda Lietaera “Budoucnost peněz”. Aktuálně se setkávají 4 důležité negativní globální trendy: Globální klimatická změna, demografická změna, na kterou nejsou aktuální penzijní systémy připraveny, nestabilita finančního systému a automatizace, která vytváří strukturální změny v podmínkách pro zaměstnání. Aktuální neo(post)keynesiánská ekonomická teorie se strukturální změnou zaměstnanosti vůbec nepočítá. Produkční mezera sice existuje, ale je způsobena ze značné části právě automatizací a tento problém se nevyřeší tisknutím peněz. Ti kteří chtějí vnímat, chápou, že kvantitativní uvolňování nic neřeší a aktuální západní politická scéna jiné řešení než tištění peněz nezná a ani nechce znát.

Naopak národy skupiny kolem BRICS vedou transformaci k novému Gold Trade Standardu. A záleží už jen na tom, kdy budou mít plně vytvořenu infrastrukturu, aby mohli dokončit přechod z područí dolaru. To vše je zahaleno politickými tanečky a zájmy různých dalších skupin, ale kurz je celkem jasný. Alternativou je jen imploze finančního systému a možné katastrofické scénáře z této imploze plynoucí. A kdo ví, jak pak bude vypadat finanční trh.

Jste na tuto velkou změnu připraveni? Co se asi stane s cenou zlata a stříbra, když Čína a Rusko veřejně oznámí, že jejich zásoby zlata přesahují 20 000 tun? Bude ještě lepší čas k nákupu drahých kovů, když dnes se jejich cena pohybuje pod celkovými těžebními náklady? A co se stane s hodnotou dolaru a eura? Ti, kdo mají správné informace, mohou na těchto trendech zajímavě profitovat. Pro ty ostatní to může znamenat finanční pohromu.

 

Martin Jonášek

 

 

 

Komentáře
 1. Standa napsal:

  A teď si vezměte fakt, že všichni poměřují dluh a další parametry vůči HDP, jednomu z nejpochybnějších ukazatelů v ekonomice. V dobách, kdy státní utrácení činilo jen nějakých 10% z rozpočtu, tak ani to největší plýtvání nevedlo k významné změně vztahu mez HDP a ekonomikou.

  Ale dnes, kdy státní utrácení přesáhlo 50%, je už obrovský rozdíl, jestli stát peníze investoval do infrastruktury, nebo za ně postavil prodělečné podniky či nechal vystudovat vysokou školu lidi s IQ80.

  Peníze ze státního rozhazování jsou pro ekonomiku stejně ztracené jako hodnoty zničené povodní či tajfunem. Oboje však přesto zvyšuje ukazatel HDP.

  Někteří ekonomové jsou již natolik zahledění do svých falešných ukazatelů a natolik odtržení od reality, že opěvují japonskou tsunami jako dar z nebes, který skvěle vylepšil HDP. Asi nečetli Ekonomii v jedné lekci.

  Kdyby dnes žil Mao Ce Tung, určitě by do nebe chválil růst HDP výstavbou tavící pece v každé vesnici. A západní ekonomové by se na ten zázrak jezdili dívat, a nad mrtvolami hladem zmořených rolníků by obdivovali ten ekonomický zázrak.

 2. stas napsal:

  Jsou dvě řešení! Situace není ztracená, protože do dnes bylo jen jedno řešení! VÁLKA““ . Teď se ekonomická situace dá řešit pomocí ekonomické technologie „ekonomiky bez daní“ P3M. Otázka je, zda se chce něco řešit ekonomickou cestou nebo j-elita chtějí válku abychom se vytřískali….. zatím to vypadá na válku….:-/

 3. senil napsal:

  Ta manipulace inflace určitě není tak velká jak naznačují shadowstats. V USA je inflace podle mě tak 2% vyšší než oficiálně. Například v ČR se nezdá, že by se statistiky manipulovaly.

  https://www.epshark.cz/clanky/201403/c201403c01.php

 4. Pepan napsal:

  Jonášek:
  Nesouhlasím s větou: „Zaplacené úroky zvyšují objem peněz v oběhu a to je příčinou inflace“. Opak je pravdou. Úrok je břemenem, které snižuje kupní sílu ekonomických subjektů a tudíž vede k deflaci. Toto platí, pokud zisk bank z úroku jde do burzovního kasina. Pokud by vrátily zisk z úroku do reálné ekonomiky (např. nákupem nového vybavení bank) vliv úroku by byl neutrální. Splatit se nedají pouze úroky vůči centrálním bankám. Představit si to můžeme tak, že dosud peníze neexistovaly a centrální banka vytiskne 100 USD a dá je do oběhu prostřednictvím úvěru komerčním bankám na 10% úrok. Pak nelze centrální bance vrátit 110 USD. Inflace vzniká tím, že roste objem peněz v ekonomice, především tím, že se více půjčuje než splácí.

 5. Jan Altman napsal:

  Senil: Celkově se mi ten článek zdá divný, konspiračně apokalyptický, bulvární.

  Ale ten samotný fakt, že jak oficiální inflace, tak výpočet HDP, jsou pochybné, ten je podle mne nezpochybnitelný. Můžeme se dohadovat, zda v USA se reálná a oficiální inflace liší o 2 či o více procent. Ale to není tak úplně důležité – i ta 2 procenta jsou z dlouhodobého hlediska hodně a v podstatě vymazávají veškerý hospodářský růst poslední doby.
  Kdybychom brali definici inflace dle rakušanů, tak to máme jednoduché: prostě bychom vzali procentuální nárůst měnové zásoby, protože inflace z tohoto pohledu je nafouknutí peněžní zásoby.
  Ale i pokud přistoupíme na pochybnou definici inflace pomocí CPI, tak je velkou otázkou, co započítávat. Pokud to, co v 80.letech, vyjde nám ta inflace, co vyšla shadowstats.
  Otázka je, zda zohledňovat jen cenu spotřebního zboží a ne třeba cenu akcií a nemovitostí – přeci pokud by teoreticky všichni lidi začali ukrutně šetřit a ušetřené peníze by investovali do nemovitostí a akcií, tak spotřební zboží půjde s cenou dolů, nemovitosti a akcie naopak nahoru. Podle současné metodiky by inflace klesla, podle mne by se nezměnilo nic, pouze to, že lidé utrácejí za něco jiného, než dřív, změnili strukturu výdajů a začali nakupovat co, co centrální plánovací komise nezahrnula do spotřebního koše.

 6. Jan Altman napsal:

  *********** A co se týče HDP, tak to je samozřejmě další nesmyslný údaj.
  Jednak samotný výpočet výdajovou metodou, kdy se započte každý sebenesmyslnější vládní výdaj… WTF?
  Nově se hoši rozhodli změnit statistiku a do HDP započítávají i šedou a černou ekonomiku (prostituci, drogy, …). Jako zázrakem HDP vzrostlo a poměr dluhu k HDP klesl. Zázrak!

  Příště do toho zahrnou i ekonomiku domácností: průměrný manžel pomůže manželce s úklidem v hodnotě 3000Kč/měs, manželka mu ve stejné hodnotě pomůže s praním a žehlením. Reálně to je nula od nuly, ale kdyby si za to doopravdy navzájem platili, HDP dramaticky vzroste – takže by se politici mohli rozhodnout to započítat odhadem, stejně jako tu šedou ekonomiku.

  Máme tedy nesmyslný ukazatel HDP, z něj odvozujeme (pomocí od stolu určené metodiky výpočtu inflace) reálný růst HDP. Paráda. Ale reálně nikdo nemůže s určitostí říct, jestli ekonomika doopravdy roste o 2%, nebo klesá o 3%. Takže realitou může být to, že spíše klesá a proto v USA v 50.letech manžel ze střední třídy uživil rodinu, dětem zaplatil vzdělání, všem zdravotní pojištění, barák, auto, … a dnes dělá i manželka, přesto nezvládají splácet a děti studují na dluh.

  Stát má eminentní zájem předstírat, že inflace je nižší (nemusí valorizovat, atd…) a růst HDP vyšší (všichni jsou happy, zadlužení klesá, …). Pro tak velkého dlužníka je inflace nutností a když je nepřiznaná, tak tím lépe. A další věc: k čemu vůbec je udávat zadlužení jako poměr dluhu k HDP? HDP přeci není majetkem ani výnosem státu, ze kterého by ten dluh mohl platit. Dluh může platit pouze z té části HDP, kterou se mu podaří lidem a firmám zkonfiskovat (ukrást). Čili daleko lepší indikátor zadlužení by byl poměr dluhu k „daňovým příjmům státu“ (eufemismus pro loupež), nebo lépe k jejich disponibilní části (bez mandatorních výdajů a dalších závazků).
  Přeci je rozdíl, zda některý stát vybere na daních 50% HDP a některý jiný 30% HDP. Když oba mají zadluženost (dluh k HDP) třeba 60%, tak ten první má reálně daleko více prostředků ke splácení. Ten druhý zase má určitou rezervu, než narazí na limity loupeže v podobě Lafferovy křivky (na které ten první již asi narazil). Každopádně situace těch dvou států je dramaticky odlišná, přestože míra zadlužení takový rozdíl nenaznačuje.

 7. stas napsal:

  Pokud by se výše státního dluhu započítala k poměru státních příjmů, tak zadluženost německé vlády je 280%…………. o ostatnich ani raději nemluvím…!!!

 8. diego004 napsal:

  diky za pripomenuti ‚They live‘ … 🙂 musim nekdy zkouknout znovu… klasika… 🙂

 9. Oracle napsal:

  @ Jonášek
  Tak krásne a toľkými slovami napísať, že to s nami ide dole vodou a skončíme ako Rímska ríša. To zaslúži pochvalu. 🙂

 10. Jan Altman napsal:

  No tak dříve či později tak nutně skončíme, historie se kvůli nám nezastaví. Otázka je, zda to bude za 1, 10 či 100 let.

  Ono totiž i kdyby došlo na nejčernější scénáře, tak to nemusí znamenat konec epochy, konec říše. Plno zemí za posledních 50 let zbankrotovalo, plno jich prošlo hyperinflací, znárodňováním a zase privatizací… a jejich význam v mezinárodním měřítku to nijak výrazně neovlivnilo.

  Samozřejmě bankrot JP či USA, rozpad EU a podobně, by již byl trochu významnějším šokem, než Ruský bankrot či Srbská hyperinflace, ale stále to nemusí znamenat zásadní systémovou změnu. Bohužel.

 11. vertigo napsal:

  @proinvestory: prosím, označujte zda jede o články čtenářů – nebo o PR-články obchodníčků s investičními kovy. Dík.

 12. Pepan napsal:

  Pozoruju nárůst pesimismu ohledně vývoje světové ekonomiky od spuštění QE, přitom QE je jen nutnou reakci na to kam to dopracovalo bankovnictví částečných rezerv. Také nejsem optimista, ale v QE nevidím ďáblovo dílo. Prostě nějakým způsobem se musí udržovat likvidita v ekonomice. Podporou zadlužování díky snižování úrokové míry centrálními bankami už to nejde. Problém současného QE vidím v naprosto špatné distribuci těchto peněz. Peníze z QE by vůbec neměly proudit do bank, ale měly by se rozumným způsobem distribuovat širokým masám v podobě soc. dávek. Rozumně znamená tak, aby se nezvyšovala inflace. Současné QE prudce zvětšuje propast mezi chudými a bohatými. Na to systém dojede.

 13. DEERRICK napsal:

  Problém současného QE vidím v naprosto špatné distribuci těchto peněz. Peníze z QE by vůbec neměly proudit do bank, ale měly by se rozumným způsobem distribuovat širokým masám v podobě soc. dávek.

  Pepane,
  víš cos napsal?Dávat QE lidem ve formě sociálních dávek?Já budu pracovat a stát bude cikánům a jiné podobné havěti dávat prachy bez práce.V ten okamžik si stoupnu do fronty,nebudu platit daně a budu na sociálních dávkách.To je tedy hláška měsíce.

  Ne,nízké a jednoduché daně,téměř žádné sociální dávky ani přídavky na děti s vyjímkou invalidů,žádné státní zakázky,žádné dotace,žádnou armádu,a hned bylo peněz dost.

 14. DEERRICK napsal:

  zapomněl jsem hlavně nezachraňovat banky.Každý za své.A umožnit emitovat měnu podloženou zlatem či stříbrem či ropou a plynem.

  Jakmile někdo vyleze s měnou něčím podloženou,je konec fiat měn.Já osobně okamžitě přecházím na její spoření.A kašlu na řeči kolem.

  Zlato a stříbro vždy fiat měny porazilo a porazí.A kdo tvrdí opak,nezná historii.

 15. cipinek napsal:

  Ano, souhlasím s vertigem.:-)
  Tady už má každý zlata a stříbra plný sklep i půdu, všude po zahradě zakopáno, že je třeba koupit další pozemky pro bezpečné uložení pod zemí, aby se zabránilo konfiskaci ze strany vlády.:-)
  Don´t cry for me Argentina:
  https://www.patria.cz/zpravodajstvi/2661976/argentina-planuje-vymenu-restrukturalizovanych-dluhopisu.html
  :-), ještě ty fondy zase uvrhnou Argentinu do dalších sraček, to je možná ta globální rozbuška, na kterou Oracle a další katastrofisté čekají:-).

 16. Lime napsal:

  Hillary Clintonová v pamětech přiznává, že hlasovat pro zásah v Iráku byl omyl.

  Vůbec poprvé označuje za chybné to, že v roce 2002 jako senátorka hlasovala pro povolení válečné operace v Iráku. Jak doslova říká, myslela si, že jednala v dobré vůli, ale že to byl omyl.
  Těm bezmála 1.OOO OOO mrtvých to asi nevysvětlí.

  Citace z jednoho článku: „Je paradoxem, že to říká členka vlády, co se považuje za hegemona světa, její řeči ale nejde upřít, že všechno skutečně souvisí se vším. Ukrajina, Irák a především hledání investičních příležitostí Západu, včetně Česka, to jsou kamínky v mozaice konce Západu na způsob Babylonu i Říma a já se obávám, že i na způsob Neandertálců. Světové elity se scházejí a hledají cestu z krize, ale místo řešení se jen řítí do stále hlubší propasti“.

  Mimořádné schůzky západních elit nejsou schopny žádným způsobem vyřešit finanční stagnaci a to, co teď hrozí nejvíce, je imploze ekonomiky Spojených Států. Z článku cituji dále: Teď už je naprosto jasné všem, kdo věnují pozornost těmto událostem, že Spojené Státy jsou v bankrotu, a že se udržují naživu jen prostřednictvím podvodu (například maličká Belgie skupuje všechny ty státní dluhopisy Ministerstva financí Spojených Států) a také prostřednictvím neustálého vydíraní Japonska. Tato situace je samozřejmě neudržitelná a formální vyhlášení bankrotu Korporace Spojených Států přijde velmi rychle, jak mi sdělily vládní japonské zdroje. Minuly týden také australský premiér Tony Abbot zrušil dlouho plánované schůzky s US ministrem financi Jackem Lewem, ředitelkou MMF Ch. Lagardeovou, a prezidentem Světové banky Jim Yong Kimem, zatímco se chystá pořádat v Austrálii schůzku G-20 v listopadu.

  5 oblastí Ukrajiny bylo předáno společnostem Shell a Chevron na 50 let, s právem prodloužení! Pod vašima nohama vám prodali zem, není vaše již od 24. ledna 2014

  https://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/jihovychod-prodan-zapadnim-naftarskym-firmam.html

  Je to prostě stejná snaha západu dostat se z krize ovládnutím zdrojů. Stále stejná písnička jako v Iráku, Libyi, Sýrii na Ukrajině atd…Je to zoufalá snaha Washigtonu vybřednout z krize. Jako rukojmí si nyní bere Evropu.
  Snad to mnozí pochopí z mého článku zde.
  „Bude nám zima nebo budeme platit za ruský plyn více? Za vším hledejte národní zájmy USA“.

  https://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/bude-nam-zima-nebo-budeme-platit-za-rusky-plyn-vice-za-vsim-hledejte-narodni-zajmy-usa.html

  Upozorňuji, že jsem celý život nestraník.

 17. Lime napsal:

  Pro ty, kterým z vás se nechce článek číst ocituji jeden úryvek:
  „Není náhoda, že syn amerického viceprezidenta Joe Bidena byl jmenován do správní rady největšího ukrajinského producenta plynu.

  Globální elita už ani nemaskuje úsilí o spolknutí ukrajinských přírodních zdrojů. Hunter Biden, syn amerického viceprezidenta Joe Bidena, povede právní tým Burisma Holdings, největšího producenta zemního plynu na Ukrajině. Podle The West Wire News, je Burisma Holdings význačným hráčem mezi ukrajinským průmyslem zemního plynu a ropy. Je držitelem licencí pokrývajících dněperskou pánev Doněck, Karpatskou pánev a Azo.

  Zřejmě americké firmy doufají, že budou na Jihovýchodě Ukrajiny těžit břidlicový plyn a rovnou do Evropy prodávat.

  Tomu by napovídal zájem USA oddělit Evropu od Ruského plynu“.

 18. Oracle napsal:

  @ Cipinek
  Argentína, koho to zaujíma. Keď to ale urobí dôležitá krajina z EU, Japonsko alebo USA, tak to bude spúšťačom.

  Keď sa na to pozrieme objektívne, 5 rokov QE, ZIRP a podobných vecí a sme na tom horšie než na začiatku. Netreba byť katastrofistou aby si človek začal myslieť, že to skončí oveľa horšie než zle. Otázka je kedy?
  Ja hovorím, že čoskoro. Obzvlášť keď Putinov poradca verejne a bez okolkov vyzýva k opusteniu US$:
  https://www.zerohedge.com/news/2014-06-18/putin-advisor-proposes-anti-dollar-alliance-halt-us-foreign-aggression
  -samotný fakt, že kto to hovorí na verejnosti mal by byť varovaním, že niečo veľké sa chystá.

 19. Pepan napsal:

  DEERRICK:
  Já tady nepíšu o problematice Cikánů, ale o problémech ekonomiky obecně. I kdyby bylo vše po Tvém, stejně by to neřešilo situaci zcela. Zapomněl jsi ještě na žádné astronomické zisky korporací, žádné úvěry, žádné burzy apod. Ekonomické perpetuum mobile neexistuje. Pokud se bude platit pouze měnou něčím krytou, pak jí bude omezené množství a příjemci astronomických zisků, které nelze utratit, budou mít časem všechny peníze v matracích a v ekonomice nebude ani cent. Pak by se muselo přejít na barterový obchod, což je jediné řešení. Pokud jde o soc. dávky, tak nedávno bylo ve Švýcarsku referendum o tom, zda by lidé měli dostávat nějakou dávku od narození do smrti za nic. A to Švýcaři žádné socky nejsou.

 20. Lime napsal:

  Oracle – Četl jsem nyní ten článek z odkazu výše. Nemá chybu a autor vidí věci naprosto stejně jako já. Já tosámé v podstatě popsal ve svém článku s odkazem zde, aniž bych autora četl.
  https://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/bude-nam-zima-nebo-budeme-platit-za-rusky-plyn-vice-za-vsim-hledejte-narodni-zajmy-usa.html A nyní to mám potvrzeno i z vašeho odkazu. Cílem USA jak se tam píše je mít Evropu jako svou kolonii. K tomu bude sloužit ta smlouva o volném obchodu.
  Je zajímavé, že když je člověk schopen určité analýzy a syntézy, musí dojít k obdobným závěrům. Je jedno jestli sedíte v ČR, USA, Anglii nebo v Africe…

 21. swen napsal:

  senil,
  pokud chcete zjistit JAK se manipuluje s inflaci v ČR tak to jde velmi jednoduše. Prostě si udělejte analýzu spotřebního koše. Nebudete se stačit divit.
  pro všechny:
  ekonomický růst je fakt. Za poslední 4 měsíce se dost dramaticky změnila situace na trhu práce – docházejí lidi kteří chtějí pracovat. (pracuji jako personální manažer). Dnes jsem se bavil s jednou slečnou z personální agentury a je to napříč republikou.
  Začíná být problém v mužské populaci najít dobrého pracovníka, technické profese scifi, dělnické profese čím dále horší. U žen je zatím z čeho vybírat.
  Firmy mají spoustu zakázek a nemají pracovníky. Proto čekejte další razantní pokles u nezaměstnanosti.
  Jestli tento fakt jde zpěněžit, tak poraďte, klidně si vsadím jakoukoliv částku na pokles oficiálního čísla na 7,2 – 7,3.
  Sice jsem toho názoru že je to poslední vzepětí před pádem ale je to fak.

 22. DEERRICK napsal:

  https://soudek.blog.idnes.cz/c/394580/Ceny-meho-spotrebniho-kose-se-od-r2010-zvysily-o-30.html

  jak tam píšejeden diskutující.Jemu to vychází 10%p.a.S tím souhlasím,mne to taky tak vychází.

 23. Standa napsal:

  swen @ senil: Ani ten spotřební koš, ani Big Mac Index ovšem nedávají skutečný obrázek o stavu ekonomiky. Skrze státní přerozdělovny proudí obrovské částky dotací do zemědělství a potravinářství. Jejich účelem je právě zakrýt skutečný stav věcí a udržet masy v poslušnosti.

 24. EUskeptik napsal:

  Předpokládám, že autorem článku je prodejce drahých kovů, což některé věci vysvětluje.

 25. EUskeptik napsal:

  Souhlasím s ekonomem Libichem (Ukazatel dluh-ku-HDP je podvod, https://dialog.ihned.cz/machacek/c1-62362990-je-mozne-zjednodusit-fiskalni-pravidla-evropske-unie). Otázkou je, co s tím.

 26. doom napsal:

  Drzte si klobouky jedeme z kopce..

 27. xmart napsal:

  Článek na podobné téma, který osvětluje, proč kvalita výrobků neustále klesá https://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php?id=238 A zase to souvisí s tím, jak fungují peníze.

Přidat komentář