Cena zemního plynu před možnou akcelerací

Průběh cenového vývoje ropy a zemního plynu je ve Spojených státech do značné miry podobný (výrazný pokles) v posledních letech a daný revolucí břidličných vrtů. Podobně tak došlo k silnějšímu nárůstu od počátku tohoto roku. Nicméně načasování uptrendu vypovídá u zemního plynu o výrazném vlivu počasí na cenový vývoj. Fenomén El Niño a teplejší než obvykle zima stlačila cenu plynu pod 2 USD za mil. Britských termálních jednotek na počátku roku, zatímco cena ropy již směřovala ze dna v lednu. Ceny obou komodit se pak do léta téměř zdvojnásobily. Zatímco u ropy jsou ve hře výrazné mezinárodní faktory trhu černého zlata, tak u zemního plynu hraje roli především stav domácí produkce, počasí a poptávky.

Fenomén počasí je jistě nevypočitatelný a jakékoliv předpovědi ohledně vyšších teplot během zimy budou držet cenu níže. Nicméně, mimo toto je pak nepopíratelný fundamentální fakt rozsáhlého omezení míry investiční activity a počtu vrtů u plynu, kde je historicky pokles více dramatický v porovnání s ropou:

NG_rigcounts

Tudíž, větší poptávkový šok může akcelerovat cenu plynu výrazněji. Historicky je nízká cenová elasticita nabídky a poptávky v krátkém období na plynném trhu doprovázena rozsáhlými cenovými intervaly. Například z 1,9 USD za 1MBtu z února 1999 na 10 USD za 1MBtu do konce 2010, a podobně!

Zásoby plynu jsou na rekordní úrovni (11% nad 5-ti letým průměrem), ale jejich růst má klesající tendenci. Co je podstatné je to, že se komodita využívá k tvrorbě elektrické energie v posledních letech více než kdy jindy a nyní nahrazuje tak již plně uhelné elektrické kapacity. Větší závislost pak při náhlé zvýšené poptávce povede k možné výraznější cenové apreciaci. Vezmeme-li cenové nárůsty dané chladnějším počasím v letech 1998/99 (fenomén La Niña), tak vyčerpání zásob rychlejším tempem než tehdy může znamenat stejně rychlejší cenový pohyb nahoru.

Stávající situace na trhu je, že po nárůstu ceny z března se situace stabilizovala a implikovaná volatilita opcí na futures kontrakty zemního plynu na burze v Chicagu se pohybuje ve spodní části cenového intervalu předchozího a tohoto roku. Svůj vliv jistě má cenová konvergence plynu ve světě (linka přes LNG exporty) jako například 7-leté minimum v Británii. Nebo dle Mezinárodní energetické agentury byl pak diferenciál mezi asijskými LNG cenami a cenou na americkém trhu 2,5 USD/ MBtu od ledna do května, což je výrazně pod 11 USD/ MBtu z periody 2011-2014. V každém případě jsou ceny plynu stále ještě více regionálního charakteru, jak jsem uvedl výše.

Závěrem se pojďme podívat na cenový vývoj stávajícího aktivního kontraktu na americký plyn od března a jeho komoditní spread s kontraktem počátku příštího roku na chicagské burze (SOL Trader, denní data), klikněte na obrázek pro zvětšení:

NatGas_spread090216

Komentáře

Přidat komentář