Analýzy

Články kategorie Analýzy
25.9. 2010

Zrniny a jejich vývoj

Před týdnem vydala Societe Generale analýzu srovnávající vývoj ropy v roce 1973 s aktuální situací v zrninách. Toto jsou hlavní body z této analýzy (grafy jsou převzaty taktéž z této analýzy). Zájemci najdou celou analýzu...

23.9. 2010

Mají rakouské banky zaděláno na problémy?

Podle zprávy rakouské centrální banky z minulého týdne měly rakouské na konci června ve svých podrozvahách derivátové kontrakty v objemu více než 2,5 biliónu euro. Co je ale horší, je, že rakouská centrální...

14.9. 2010

Dopad Peak oil podle Bundeswehru

Německo neponechává nic náhodě. „Think tank“ Bundeswehru se zabýval dopady peak oil (peak oil znamená bod, kdy těžba ropy dosáhla svého vrcholu a nadále bude klesat) na globální ekonomiku. Návrh dokumentu, který...

8.9. 2010

Končí kult akcií?

Podle analýzy Roberta Bucklanda ze Citigroup to opravdu hrozí. Podle jeho názoru začal kult akcií v 50. letech minulého století. V této době se spojilo několik pro akcie příznivých dlouhodobě působících faktorů....

18.8. 2010

Brazílie – proč je přitažlivá?

Brazílie je největší zemí Jižní Ameriky, je součástí skupiny zemí poznačovaných jako BRIC. Je pátou největší a pátou nejlidnatější zemí. Brazílie je bohatá na přírodní zdroje. To je všeobecně známo, proto se...

24.6. 2010

BP – o co se hraje

Proč je situace kolem plošiny BP tak sledovaná? Protože se hraje o mnohem více, než se na první pohled zdá. Ač je ekologie nezanedbatelná, zaměřím se na možné ekonomické dopady této havárie. Informace...

15.1. 2010

Rok 2010: Krize nekončí

Nevěřím, že krize končí. Proč?  Konec krize je vyhlašován lidmi, kteří ji buď způsobili nebo ani nepředvídali. Podívejte se na prohlášení z podzimu 2007 či jara 2008, jak se situace bagatelizovala. Bernanke...

11.11. 2009

pokus

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

31.8. 2009

Vzácné zeminy

Zajímavým tématem v oblasti kovů jsou tzv. kovy vzácných zemin. Oblast, která je doteď naprosto opomíjená, začíná mít na základě posledních událostí ve světě zajímavou perspektivu. O co jde? Vzácné zeminy – vsadím...

30.8. 2008

Jsou banky z nejhoršího venku?

Ve světě jsou v současné době velmi rozšířené naprosto protichůdné názory. Jedna strana tvrdí, že nejhorší je již za námi a že nastal ten správný čas pro investování do akcií bankovních gigantů. Druzí jsou...