Dopad Peak oil podle Bundeswehru

Německo neponechává nic náhodě. „Think tank“ Bundeswehru se zabýval dopady peak oil (peak oil znamená bod, kdy těžba ropy dosáhla svého vrcholu a nadále bude klesat) na globální ekonomiku.

Návrh dokumentu, který nebyl určen ke zveřejnění, pronikl ve své rozpracované (a jazykově a politicky neuhlazené) verzi na internet a koluje po německé blogosféře. Ukazuje se, že německá vláda bere hrozbu peak oil opravdu velmi vážně. Podle nich nastane peak oil někdo kolem roku 2010, dopady na národní bezpečnost se podle analýzy začnou projevovat o 15-30 let později.

Podle dostupných informací se problematikou peak oil zabývá velmi intenzivně i Velká Británie. I tam berou hrozbu vážněji, než je prezentováno v médiích.

K čemu dospěli:

  • Kdo má ropu, určuje pravidla: Ropa ovlivní významně mezinárodní vztahy, exportující země se budou dožadovat ústupků či výhod
  • Rostoucí důležitost exportérů: Země dovážející ropu si budou vzájemně konkurovat a předcházet si země ropu vyvážející. To bude mít i politické a ideologické dopady.
  • Politika získá své místo na trzích: Nedostatek ropy povede k větší regulaci trhu, volný trh s ropou bude omezen. Rostoucí množství ropy bude obchodováno na základě mezistátních dohod.
  • Tržní selhání: Dopady nedostatku ropy – na mezinárodní obchod mohou být uvalena obrovské daně a cla. Může se projev o problém v oblasti zásobování potravinami. Na ropě je závislé prakticky vše, cenový šok by se tak projevil ve všech oborech. Ve střednědobém horizontu by globální ekonomický systém postavený na volném obchodě zkolaboval.
  • Návrat k plánovanému hospodářství: Výše zmíněná tržní selhání povedou ke zvýšené popularitě plánovaného hospodářství. Používání životně důležitých surovin a výrobků bude zřejmě řízeno „shora“.
  • Změna globálních dodavatelských řetězců: Přizpůsobení se změněné situace na trhu s ropou nezvládnou všechny země. Velké množství zemí se nestihne přizpůsobit vůbec nebe ne v dostatečné míře. I když se některé země zvládnou přizpůsobit, budou vzhledem k současné globalizace zasaženy krizí v zemích, které to nezvládly.
  • Politická krize: Analýza Bundeswehru otevřela i otázku, zda vůbec přežije demokracie. Část lidí může totiž vidět problém Pak oil jako systémovou krizi politického zřízení. To může vytvořit podhoubí pro vznik extremistických skupin požadujících jinou formu vlády. Dojde ke fragmentaci společnosti, který může vyústit až v otevřený konflikt.

Scénáře jsou dosti dramatické s politickými dopady. Státy dovážející ropu budou nuceny k ústupkům včetně politických ke svým dodavatelům. U Německa se to bude týkat především vztahů Ruskem – totéž se ale týká i ČR. V případě nákupu od zemí z Perského zálivu půjde o vztahy s Izraelem atd.

 

5 dosud nejčtenějších článků na serveru k listopadu 2011:

Něco velkého je zřejmě ve vzduchu. Děje se něco s eurem?

Kdy a jak skončí krize zadlužených zemí?

Dvě aktuální krize.  Co na to Německo?

Evropské domino – 1 obrázek za 1000 slov

Blíží se dvourychlostní eurozóna? Ano.

 

Další vybrané články:

 Jak to vypadá s Itálií?

Největší obchod Spojených států všech dob

o nám říká trh obligací

Hledáte bezpečný přístav? Podívejte se na sever Evropy

GEAB -priority 2012 a 2013

Snažíte se diverzifikovat akcie? Snažíte se zbytečně

Prime hypotéky a Americe – předzvěst další krize

Peak Oil dle Bundeswehru

Jak přišla Velká Británie o velmocenské postavení 

Citáty odjinud 

Tagy:
Komentáře

Přidat komentář