BP – o co se hraje

Proč je situace kolem plošiny BP tak sledovaná? Protože se hraje o mnohem více, než se na první pohled zdá. Ač je ekologie nezanedbatelná, zaměřím se na možné ekonomické dopady této havárie.

Informace pronikající se na veřejnost jsou kusé, negativní zprávy jsou pouštěny pomalu, únik ropy je postupně navyšován. K tomu se rozjíždí mediální kampaň, že existence BP není ohrožena, že je podobně „too big to fail“. www.bloomberg.com/news/2010-06-24/bp-s-demise-over-spill-would-threaten-u-s-energy-security-industry-jobs.html

Co z toho pro mě plyne? BP hraje o přežití. Dopad krachu by byl srovnatelný s krachem významně globální banky. V tisku se mluví o případném omezení těžby ropy či dopadu na penzijní fondy držící ve velkém akcie BP. To však nevidím jako hlavní riziko krachu BP. Hlavní riziko krachu BP se podle mého názoru ukrývá v jejich úvěrování odběratelů a derivátové angažovanosti.

BP (podobně jako další velké ropné firmy) úvěrují své odběratele. Ti by krachem BP přišli o úvěry. Vzhledem k dnešní problematické dostupnosti úvěrů firmám, by nastalá situace hrozila řetězovou platební neschopností firem všeho druhu.

K tomu přičtěme, že BP jede ve velkém v OTC derivátových obchodech. Zde je zakopaný pes. BP patří k největším hráčům na poli dlouhodobých kontaktů na energie. Krach BP a jejich neplnění derivátových obchodů by znamenal obrovské ztráty pro protistrany. Krach dlouhodobých kontraktů na ropu, plyn apod. by se odrazil i v bankovním sektoru – významnými protistranami jsou podle všeho největší globální banky typu JP Morgan.

Krach BP by mohl mít obrovské následky právě v těchto dvou oblastech, někteří analytici ho přirovnávají ke kolapsu Lehman Brothers. Zkušenosti s krachem Lehman Brothers zde již jsou, věřím, že budou vzaty v potaz při řešení situace v BP.

Že bych dnes kupoval akcie BP? Ani náhodou.

Komentáře

Přidat komentář