Zdanění zisků z burzy

Do konce března zbývají necelé dva týdny a mně chodí dotazy ohledně daní. Připravil jsem proto tento stručný komentář na téma daní.

 

Zdanění zisku z burzy by mělo být snem každého investora či spekulanta. Znamená to totiž, že dosáhl zisku a má tudíž co zdaňovat.   Čest výjimkám, jejichž zisky z akcií splňují podmínky pro osvobození od daně.

Zde se zaměřím na fyzickou osobu (FO), která nakoupila cenné papíry či deriváty jako nepodnikatel (buď nepodniká vůbec, nebo nekoupené CP nezahrnula do obchodního majetku). Nastíním základní postup, jak postupovat.

Investor či obchodník  na burze má v zásadě dva možné typy příjmů:
1. Dividendy nebo úroky
2. Příjmy z prodeje cenných papírů nebo derivátů či měn (kapitálové zisky)

 

Zdanění dividend či přijatých úroků

Pokud se jedná o příjem z české republiky, není co řešit. Srážková daň (aktuálně 15 %) je uplatněna již u zdroje, úroky z vkladů v bankách či dividendy se nikam nevyplňují. Není třeba podávat daňové přiznání, můžete podepsat „růžový papír“ u svého zaměstnavatele.

Pokud se bude jednat o dividendy přijaté ze zahraničních akcií, je nezbytné vzít v úvahu i daňová pravidla země, ve které má emitent akcie sídlo. U většiny „standardních“ zemí existuje Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a danou zemí. V takovém případě lze započíst v zahraniční sraženou daň proti české daňové povinnosti. Potvrzení o dividendách a daních chtějte po svém brokerovi.

Vzniká však povinnost podat daňové přiznání, nemůže to za vás vyřídit zaměstnavatel přes „růžový papír“. Je to Příloha č. 3 v daňovém přiznání fyzických osob

Kapitálové zisky respektive zisky z tradingu

Příjmy a zisky z prodeje akcií (cenných papírů) nebo derivátů se daní v rámci paragrafu 10 – ostatní příjmy (Příloha 2). Každý kalendářní rok se posuzuje samostatně. Ztráty minulých let nelze v budoucnu odečíst.

Osvobozeny od zdanění jsou zisky ze zhodnocení akcií, u kterých je doba mezi nákupem a prodejem delší než 3 roky (měřeno s přesností na dny) nebo pokud celkový objem prodaných cenných papírů (tedy ne zisk, ale tržby z prodeje) nepřesáhl hodnotu 100.000 Kč za kalendářní rok.

Zisky z tradingu opcí, forexu, komoditnebo dalších instrumentů (derivátů) se daní vždy, nehledě na časový test. Nehraje roli, zda jde o kontrakt nakoupený v České republice nebo v zahraničí, u českého nebo zahraničního brokera.

Jako příjem se uvádí cena, za kterou byl CP (akcie) či derivát prodán mínus poplatky zaplacené brokerovi při prodeji. Jako výdaj se uvádí cena, za kterou byl CP (akcie) či derivát nakoupen plus poplatky zaplacené brokerovi při nákupu. Zisk = příjem – výdaj.

U nákupu a prodeje cenného papíru nebo derivátového kontraktu v jiné měně než Kč, se k přepočtu na Kč použije kurz, který je po skončení kalendářního roku zveřejněn ve vyhlášce Ministerstvem financí pro příslušný rok. Pro rok 2015 ho najdete zde.

Může nastat situace, že jsme akcie nebo třeba komodity nakoupili postupně v několika nákupech. V takovém případě se používá metoda FIFO (first in first out) – nejdříve se prodávají ty nejstarší pozice, pak z následných nákupů.

Nerealizovaných zisků (tedy otevřených pozic) se zdanění netýká. Daň se posuzuje v roce, kdy byla akcie či derivát skutečně prodán.

Jak každý investor či trader ví, ne každý obchod je ziskový – takový genius nikdo není. V rámci jednotlivých kategorií (akcie a jiné cenné papíry jako jedna kategorie, komodity, opce, forex a ostatní deriváty jako druhá kategorie) lze proti sobě započíst zisky a ztráty, i když by šlo o jiné akcie nebo deriváty (zisk z nákupu a prodeje akcií společnosti Apple lze kompenzovat se ztrátou z prodeje akcií ExxonMobil). Stejně tak se sčítají zisky z tradingu na forexu se zisky z komodit a kompenzují se například se ztrátami z obchodování s opcemi.

Nelze však kompenzovat proto sobě zisky z jedné a ztráty z druhé kategorie (ztrátu z prodeje akcií ExxonMobil nelze kompenzovat se ziskem z tradingu komodit). Základ daně každé z těchto kategorií je minimálně nula.

V případě, že doba mezi pořízením a prodejem akcií (a jiných cenných papírů) je delší než 3 roky, je příjem z prodeje takové od daně osvobozen. I zde se splnění časového testu posuzuje podle metody FIFO. Může tak nastat situace, kdy z jednoho prodeje akcií bude část příjmů osvobozena a část bude podléhat zdanění. Pokud bylo při prodeji cenného papíru drženého déle než 3 roky dosaženo ztráty, tato ztráta je také „osvobozena“ od daně a nelze ji použít ke snížení zisků s obchodování s cennými papíry v daném roce.
U forexu, komodit nebo třeba opcí se žádný takový časový test neuplatňuje. Zdaňuje se vše do posledního haléře.

Pokud máte otázky, sem s nimi

 

Varování: nejsem daňový poradce, níže uvedené vychází z mé vlastní praxe.

Komentáře
 1. Lazy Algo napsal:

  Daňový poradce sice nejste, ale informace poskytujete skvostné.

 2. smitheda2000 napsal:

  ETF a ETP jsou brany jako derivaty nebo akcie?

 3. Kamila napsal:

  Lze uvést v daňovém přiznání u obchodování s CP jako výdaje poplatky obchodníkovi pouze za nákup cenných papírů, které v tom samém roce nebyly prodány?
  Příklad: V roce 2015 koupím a prodám akcie KB (z toho vypočítám zisk nebo ztrátu), ale zároveň v tomto roce nakoupím akcie ČEZU, ERSTE a UNIPETROLU. Můžu poplatky za nákup ČEZU, ERSTE a UNIPETROLU zahrnout v daňovém přiznání za rok 2015 do výdajů stejně jako poplatky za nákup a prodej KB?

 4. Dax napsal:

  Jak je to v případě shortování?
  Uvádíte, že neuzavřených pozic se zdanění netýká, ale naproti tomu, že daň vzniká tržbou při prodeji po odečtení nákupní hodnoty a poplatků.
  Při shortu nejdříve prodám a obdržím cash. Pokud je takový obchod otevřen přes hranici zdaňovacího období, měl by být tento „příjem“ zdaněn? Nebo jde stále o prioritu, kdy obchod není uzavřen a tedy nevstupuje do daňového přiznání, přesto že v případě shortu jde nejdříve o „příjem“?

 5. svopex napsal:

  Lze odecist poplatky za data pripadne inactivity fee?

Přidat komentář