Unexpected Returns – Ed Easterling

Podle mne se jedná o povinnou četbu pro dlouhodobé investory. Kniha je o dlouhodobých trendech v ekonomice a na trzích, sleduje dlouhodobé cca 20-ti leté sekulární cykly, souvislosti mezi vývojem trhů a makroekonomickými veličinami, ale třeba i vývoj P/E v čase – P/E trhů by podle něj měli i nadále klesat, až někam k 10 (možná i pod). Až potom začne nový velký býčí trh. Za velmi cenné považuji rozbor, jaké složky se v jaké míře podílely na růstu trhů (růst P/E, inflace, růst zisků…)

Upozorňuje taky na to, jak jsou zkreslené představy veřejnosti o výkonnosti trhů. Masivně proklamovaný průměrný výnos 7% není pravdivý, skutečný průměrný výnos je 5% (úmyslně použitá zkreslující metodika – aritmetický průměr místo geometrického).  Základních 10 konceptů:

  • Ocenění je důležité, nadprůměrných výnosů lze dosáhnout jenom v případě počátečného nízkého P/E.
  • Finanční trhy mají větší volatilitu, než lidé obecně soudí
  • Akciové trhy se pohybují v sekulárních cyklech (býčí trh – růst P/E, medvědí trh – pokles P/E)
  • Y-tvar vztah mezi P/E a inflací nebo deflací
  • Současné podmínky ukazují na malé nebo záporné výnosy trhů v nejbližších letech
  • Ekonomika a trhy jsou vzájemně velmi propojeny
  • P/E trhů vrcholí většinou v rozmezí 20-25
  • Čím dál více se uplatňují metody „absolute return“
  • „Kup a drž“ je efektivní na býčích, ne však medvědích trzích
  • Koncept Risk Managementu se neustále vyvíjí
Komentáře

Přidat komentář