The Black Swan – N.N. Taleb

Svět je mnohem více nelineární, než jsem ochotni si připustit. Je to o událostech, které se vymykají minulým zkušenostem a vzhledem ke své odchylce od normy se stávají mnohem častěji než by odpovídalo Gausově křivce. Po bitvě je každý generálem a vidí, že ta událost byla vlastně nevyhnutelná. Krocan také na základě minulých prožitých 1000 dnech je v pohodě, nic netušíc o blížícím se Dni Díkůvzdání.

Jak se na školách pořád učí teorie, které Black Swan zcela ignorují, jak lze z prospektů fondů (i hedge) vyčíst informace, že ani oni ve svým modelech s možností Black Swan prakticky vůbec nepracují. Pak se nedivme, že přijde krize a profesionální investoři hlásí miliardové ztráty.

Z celé knihy bych vypíchl 3 věty:

Do not waste your time trying to fight forecasters, stock analysts and social scientists, except to play pranks on them

If you hear a „prominent“ economist using the word equilibrium, or normal distribution, do not argue with him, just ignore him

a klíčová věta na závěr:

The larger the role of the Black Swan, the harder it will be for us to predict

Komentáře

Přidat komentář