Typy důchodových fondů

Tento týden vydalo ministerstvo financí materiál osvětlující jeden z klíčových bodů důchodové reformy. Tedy do jakých typů důchodových fondů bude možné investovat.  Dosud bylo známo jen to, že půjde o 4 typy fondů lišící se mírou rizika a tedy i potenciálním výnosem. Statuty důchodových fondů bude schvalovat ČNB. První dva fondy budou dluhopisové, třetí smíšeny a čtvrtý pak převážně akciový.

Prvním typem fondu je Fond státních dluhopisů investující výhradně do státních dluhopisů ČR s možností několikaprocentní investice do pokladničních poukázek ČR, resp. ČNB. Tento fond by měl poskytovat nejmenší míru rizika. Majetek fondu musí být 100% zajištěn proti měnovému riziku.

Druhým typem fondu je Konzervativní fond. Kromě dluhopisů ČR a ČNB může navíc oproti prvnímu typu fondu investovat i do dluhopisů či nástrojů peněžního trhu členských zemí EU, MMF, evropských centrálních institucí (např. ECB) nebo i do korporátních dluhopisů, avšak minimálně s ratingem A+ (resp. A1). Také v tomto případě musí být majetek fondu 100% zajištěn proti měnovému riziku.
Třetím typem fondu je Vyvážený fond, má blízko ke podílovým fondům smíšeného typu. Tento fond k investicím povoleným pro Konzervativní fond má možnost investovat i do rizikovějších dluhopisů (až do ratingu A-) či může nakupovat podíly v podílových fondech registrovaných v EU. Hlavním rozdílem oproti Konzervativnímu fondu je ale možnost investovat i do akcií. Podíl akciové složky portfolia však nesmí přesáhnout 40%.  Investor zde může podstupovat omezené kurzové riziko, protože fond není povinen zajišťovat celou hodnotu portfolia (stačí 50%).

Čtvrtým a nejagresivnějším typem fondu je Dynamický fond. Jeho investiční možnosti jsou velmi volné, může investovat do rizikových dluhopisů, akcií (včetně zahraničních), může se stát podílníkem ve Fondu kvalifikovaných investorů atd.  Akciová složka (vč. Fondů kvalifikovaných investorů) může tvořit až 80% hodnoty portfolia. I zde podstupuje Investor kurzové riziko, fond nemusí provádět vůbec žádné zajištění kurzového rizika.

Co se týče poplatků. Navrhované poplatky jsou mírně pod hladinou poplatků běžných u podílových fondů.

Celý materiál ministerstva financí je k dispozici zde:

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/VK-FT_KMMF_Limity_poplatku_ve_2_piliri_penzijniho_systemu_20010323.pdf

Komentáře

Přidat komentář