Technická analýza – Trendy

stock_analysis

Trend

V minulých dílech našeho seriálu jsme si představili svíčkové formace, které nás upozorňují na možné zpomalení nebo obrat trendu. Předtím, než budeme moci tyto formace použít, je nutné správně identifikovat a analyzovat trend. Trendu se budeme blíže věnovat v dnešním díle.

Rozpoznání obratu, neboli počátku nového trendu, průběhu a konce trendu, musí patřit do základního arzenálu každého obchodníka. Trh se může pohybovat třemi směry – nahoru, dolů, nebo do strany. Trh, u kterého cena roste, nazýváme trhem v uptrendu neboli v rostoucím trendu. Když cena na trhu klesá, nazýváme jej trhem v downtrendu neboli v klesajícím trendu. Pokud se trh nepohybuje v jasném uptrendu nebo downtrendu, máme tzv. netrendový trh, neboli trh pohybující se do strany. Obecně se říká, že trhy se pohybují do strany přibližně v 70% času. Ziskové obchodování v netrendovém trhu je velmi těžké a málokdo je schopen dlouhodobě v takovém trhu profitovat. Už pouhý fakt, že budete schopni identifikovat, že trh takzvaně netrenduje, bude pro vás ohromné plus, protože budete vědět, že je lepší se takovému trhu vyhnout a poohlédnout se po trhu, který takzvaně trenduje, a kde máte větší šanci vydělat.

Trend je velmi silný koncept. Představte si nákladní námořní loď. Stojí ji spoustu energie a času, aby se rozjela, ale jakmile je jednou v pohybu, tak její energie je veliká a kdybyste jí vypnuli motory, tak bude ještě dlouhou dobu trvat, než se zastaví.

Podobné je to s trendem na trzích. Může trvat dny i týdny, než se „rozjede“ nový trend. Můžete mít několik falešných průrazů, které budou vypadat, jako počátek nového trendu, ale cena se rychle vrátí zpět a nový trend nikde. Je to riziko podnikání a musíte na něj být připraveni. Jakmile ale jednou máte jasně identifikovaný trend, tak je relativně bezpečné do něj v určitých místech „naskočit“, protože energie v něm obsažená potlačí cenu ještě nějakou dobu ve směru trendu. Je mnohem rozumnější a bezpečnější obchodovat s trendem, než proti němu.

Trend je třeba posuzovat z více časových rámců. Největší váhu přikládáme trendu z nejvyššího časového rámce a naopak nejmenší váhu má trend z nejnižšího časového rámce.

 

Uptrend

Uptrend poznáme tak, že cena vzroste a poté se vrátí o nějakou část předchozího růstového pohybu nazpět, aby se vydala znovu výše a došla dál, než předchozí růstový pohyb. Tím se budou tvořit jakési schody vzhůru.

 

Downtrend

Downtrend poznáme tak, že cena klesne, poté se vrátí o nějakou část předchozího klesajícího pohybu nazpět, aby se vydala znovu níže a došla dál, než předchozí klesající pohyb. Tím se budou tvořit jakési schody dolů.

 

Trendová čára

Trendová čára je jednou ze základních pomůcek technických obchodníků. Její zakreslení je dosti subjektivní, ale přesto ji považujeme za důležitý a užitečný nástroj.

Nejjednodušší metodou jak zakresli trendovou čáru je spojovat pomyslné „spodky schodů“ v uptrendu a „vršky schodů“ v downtrendu.

Pro zakreslení uptrendové linie potřebujeme najít minimálně jednu růstovou nohu a jeden návrat ceny. Od místa, ze kterého nastal první růst ceny, nakreslíme linii, která se bude zespoda dotýkat nejnižšího místa, kam se cena po růstu vrátila. Tím získáme prvotní a nejjednodušší uptrendovou linii.

 

Takovou linii je třeba brát s rezervou, protože se může stát, že se cena bude pohybovat do strany. Aby měla uptrendová linie větší vypovídací hodnotu, je nutné, aby se jí „spodky schodů“ dotýkaly na více místech. Čím více takových míst bude, tím silnější bude význam takové linie.

 

Pro downtrend platí to samé, ale naopak.

Každá zakreslená trendová liniie má určitý sklon. Sklon linie nám naznačuje sílu trendu. Obecně lze říci, že pro „zdravý“ uptrend bude mít liniie menší sklon, než pro „zdravý“ downtrend. Pokles cen v downtrendu je totiž rychlejší, než růst cen v uptrendu.

Trhy jsou tvořeny lidmi (nakupujícími a prodávajícími) a některá pravidla z lidského života se tudíž promítají do trhů. Je to stejné, jako když onemocníte. Stačí několik málo dní, nebo dokonce hodin, kdy vás nemoc „položí“, ale doba léčení a rekonvalescence je mnohem delší. Stejně tak cena velmi rychle padá v downtrendu a pomalu roste v uptrendu.

Pokud budeme mít zakreslenou trendovou linii, které se ceny dotýkají alespoň ve třech bodech, tak můžeme pozorovat několik věcí.

1) Pokud se cena v uptrendu začne výrazněji vzdalovat od trendové čáry, jsme svědky akcelerace trendu.

2) Cena se odchyluje a vrací ve schodovitém pohybu zpět k trendové linii, od níž se odráží k dalším růstům, a pozorujeme platný trend, který pokračuje.

3) Cena prorazí pod zkreslenou trendovou linii, což nám značí, že trend je minimálně krátkodobě přerušen

Jak jsme si říkali v předchozích dílech našeho seriálu, typické svíčky nebo svíčkové formace je nejlepší používat souběžně s dalšími nástroji technické analýzy. Nyní, když umíte zakreslit trendovou linii, se můžete zaměřit na svíčky, které se tvoří u trendové linie a pokud spatříte některou ze svíček či formací představených v předchozích dílech, tak víte, že díky blízkosti trendové linie máte vyšší pravděpodobnost pro úspěch svíčkové formace.

 

Seriál o technické analýze pro vás připravuje Česká Národní Asociace Technické Analýzy (ČNATA). Pořádáme praktické workshopy, setkání obchodníků a semináře. Přijďte se bezplatně podívat na jedno z našich členských pracovních setkání. Více informací naleznete ZDE.

Komentáře

Přidat komentář