Technická analýza – klíčové ceny

stock_analysis

V minulém článku jsme si probrali anatomii cenové svíčky (čáry). Každá svíčka se tvoří v čase. Čas, který trvá zformování jedné svíčky, označujeme pojmem časový rámec. Během časového rámce se cena podkladového aktiva mění, a tak se mění i vzhled a velikost dané svíčky. Po uplynutí nastavené doby pro vytvoření svíčky se začne tvořit další nová svíčka.

Svíčka, která je již vytvořena, nám poskytuje cenné informace o vývoji ceny v námi zvoleném časovém rámci. U každé svíčky můžeme identifikovat následující klíčové ceny – Otevírací cena (Open), Zavírací cena (Close), Nejvyšší cena (High) a Nejnižší cena (Low).

Ilustrace 1

 

Open

Jde o anglický název pro otevírací cenu. Je to první cena, na které se začala tvořit nová svíčka. U jednominutové svíčky bude otevírací cena vždy odpovídat ceně v první vteřině nové minuty. U denní svíčky bude otevírací cena odpovídat první ceně, na které po otevření daného trhu proběhl obchod.

Open cena má největší význam u denního časového rámce. Jde totiž o to, že v době otevření trhu, a v době krátce po jeho otevření, obchoduje především laická veřejnost. Jsou to účastníci trhu, kteří nemají mnoho času sledovat trh v průběhu obchodní seance. Většinou svou analýzu provádějí před otevřením trhu, či po jeho zavření (podle časového pásma a obchodovaného trhu). Reagují tak na zavírací cenu předchozího dne, a také na zprávy od brokerů, televize, či novin vydaných většinou po zavření trhu. Začnou na trh umisťovat své objednávky, které se hromadí a po otevření trhu dochází k jejich párování a uspokojování. Proto je také doba při otevření trhu a krátce po něm spojena s vyšší volatilitou.

Profesionální obchodníci většinou berou open jako významný referenční bod, počkají si na úvodní pohyb, až poté vstupují do trhu.

High

Je anglickým názvem pro nejvyšší dosaženou cenu během tvorby dané svíčky. High cena stejně jako low cena je významný referenční bod. Ten ale můžeme brát v úvahu až poté, co je daná svíčka zkompletovaná, tedy uplynul-li časový rámec pro její tvorbu a začala se nám tvořit svíčka nová. Nejvyšší dosaženou cenu je potřeba vnímat v kontextu vývoje předchozích svíček a také ve vztahu k zavírací ceně svíčky. Pokud je zavírací cena poblíž high, nebo stejná jako high, značí nám to nákupní tlak a sílu nakupujících.

High cena také značí jakousi hranici, kam až cena při tvorbě poslední svíčky došla. Existují obchodní přístupy založené na vstupu do trhu právě na proražení high ceny s očekáváním, že bude cena bude pokračovat v dalším růstu nad poslední vytvořenou high.

Low

Jde o anglický název pro nejnižší dosaženou cenu během tvorby dané svíčky. Low cena, stejně jako high cena, je významný referenční bod. Ten můžeme však brát v úvahu až poté, co je daná svíčka zkompletovaná, neboli uplynul-li časový rámec pro její tvorbu, a začala se nám tvořit svíčka nová. Nejnižší dosaženou cenu je také potřeba vnímat v kontextu vývoje předchozích svíček, a také ve vztahu k zavírací ceně svíčky. Pokud je zavírací cena poblíž low, nebo stejná jako low, značí nám to prodejní tlak a sílu prodávajících.

Low cena také označuje určitou hranici, kam až cena při tvorbě poslední svíčky došla. Existují obchodní přístupy založené na vstupu do trhu právě na proražení low ceny s očekáváním, že cena bude pokračovat v dalším poklesu pod poslední vytvořenou low.

Close

Je anglickým názvem pro zavírací cenu daného časového rámce. U zavírací ceny, stejně jako u všech ostatních klíčových cen platí, že z čím většího časového rámce tyto ceny jsou, tím vyšší význam bychom jim měli jako obchodníci přiřadit. Zavírací cena celého obchodního týdne bude mít jistě větší váhu, než zavírací cena čtyřhodinové svíčky z poloviny obchodního týdne.

Close je cena důležitá pro profesionály. Trhy jsou velmi nevyzpytatelným prostředím. Ke konci obchodního dne se zvyšuje aktivita, protože profesionálové, kteří během dne nakoupili či prodali cenné papíry, nechtějí podstupovat riziko toho, že se v době, kdy bude trh zavřený, stane nějaká nečekaná událost, která by jejich investice znehodnotila. Proto před koncem obchodování ukončují své obchody. Přes noc si ponechají pouze takové cenné papíry, o kterých mají velké přesvědčení, že mají určitou hodnotu. Tato hodnota se odrazí právě v zavírací ceně.

Důležitou roli hraje, kde se nachází close cena především k open ceně, ale také k high nebo low ceně.

V příštím článku si ukážeme různé kombinace vzájemného umístění klíčových cen a co nám taková umístění říkají o vývoji na trhu.

Seriál o technické analýze pro vás připravuje Česká Národní Asociace Technické Analýzy (ČNATA). Pořádáme praktické workshopy, setkání obchodníků a semináře. Přijďte se bezplatně podívat na jedno z našich členských pracovních setkání. Více informací naleznete ZDE.

Komentáře

Přidat komentář