Technická analýza – hlava a ramena

stock_analysis

Velkou část technické analýzy tvoří obrazce neboli formace, které lze v trhu pozorovat, a které mají tendenci se v čase opakovat. Za každým z těchto obrazců je určitá psychologie účastníků trhu. V následujících několika dílech našeho seriálu si podrobně probereme nejznámější z těchto obrazců (formací).

Pokud se naučíte tyto obrazce v trhu vidět, mohou vám pomoci udělat si lepší náhled na situaci na trhu. Pokud správně identifikujete tržní situaci, můžete použít nástroje které jsme si popsali v předchozích dílech našeho seriálu pro přesnější otevření vašeho obchodu. Můžete také své obchody otevírat čistě na základě formací, které si popíšeme.

První formace, kterou si představíme je Hlava a ramena. Tato formace patří mezi nejznámější formace obratu trendu. Kompletní formace seskládá ze dvou nižších vrcholů (ramena), které jsou po obou stranách nejvyššího vrcholu (hlava).

Formace může vzniknout jak v rostoucím, tak v klesajícím trendu. Popíšeme si, jak formace vzniká v rostoucím trendu (v klesajícím trendu je vše obráceně a často se pro ní používá název obrácená Hlava a ramena).

Když máme rostoucí trend, tak nám v určitém okamžiku vznikne nový vrchol, z kterého cena klesne. V tento moment nemůžeme absolutně tušit, zda se bude tvořit formace Hlava a ramena. Budeme sledovat další vývoj, který musí přinést vytvoření nového vrcholu, který bude vyšší než poslední dokončený vrchol. V momentě, kdy cena začne klesat z nového (vyššího) vrcholu, už bychom měli zpozornět, protože máme vytvořenou „hlavu“ a šance pro vznik formace Hlava a ramena se značně zvyšuje.

Když po poklesu ceny z posledního (nejvyššího) vrcholu začne cena opět růst, sledujte pozorně první rameno. Druhé rameno bude v ideálním případě svůj vrchol tvořit přibližně na úrovni prvního ramena. Formace je dokončena v momentě, kdy cena z druhého ramene poklesne na tzv. neckline, což je linie, kterou zakreslíme těsně pod úroveň poklesu ceny z prvního ramena a z hlavy.

 

Neckline bude v ideálním případě rovná. Pokud vámi zakreslená neckline bude stoupající, značí to, že rostoucí trend je stále relativně silný, a že případné proražení neckline bude falešné. Pokud vámi zakreslená neckline bude klesající, tak je větší pravděpodobnost obratu trendu a následného poklesu ceny.

 

Psychologie skrývající se za touto formací říká, že nakupující po vytvoření prvního ramena mají stále sílu a jsou schopni vytlačit cenu na nový vrchol (hlava). Když ale cena po vytvoření hlavy klesá a nakupující znovu vstoupí do trhu, nemají už dostatečnou sílu, aby vytlačili cenu nad vrchol hlavy. Aktivita nakupujících stačí pouze k tomu, aby cenu vytlačili na úroveň druhého ramena. Protože nakupující nejsou schopni cenu vytlačit výše, indikuje to jejich slabost a proto je větší pravděpodobnost, že cena bude klesat.

Pokud budete chtít obchodovat čistě na základě formace Hlava a ramena, tak v rostoucím trendu otevřete krátkou pozici, když cena prorazí pod neckline, nebo čekejte na její proražení a na návrat ceny zpět k neckline a teprve poté otevírejte krátkou pozici.

Seriál o technické analýze pro vás připravuje Česká Národní Asociace Technické Analýzy (ČNATA). Pořádáme praktické workshopy, setkání obchodníků a semináře. Přijďte se bezplatně podívat na jedno z našich členských pracovních setkání. Více informací naleznete ZDE.

 

Komentáře

Přidat komentář