Technická analýza – svíčkové formace

stock_analysis

Svíčkové formace, 1. část
V minulém díle jsme si představili “typické” svíčky. Tyto svíčky samy o sobě nám mohou mnohé napovědět o vývoji trhu v rámci vybraného časového úseku. Další úrovní studia a tématem následujícího dílu jsou tzv. svíčkové formace.

Svíčkové formace jsou shluky jedné až tří svíček, které na grafu upozorňují na místo, kde je vysoká pravděpodobnost pozastavení nebo obratu krátkodobého trendu. Jakmile se na grafu svíčkové formace vyskytnou, měli byste jako obchodníci zpozornět. Neznamená to okamžitě zadávat objednávku do obchodní platformy. Je dobré tyto svíčkové formace používat společně s dalšími nástroji technické analýzy, které si představíme později.

Každopádně svíčkové formace lze použít jako základ jednoduchých obchodních systémů. Věřte tomu, že jednoduché obchodní systémy jsou používány i profesionálními obchodníky a jsou často více ziskové, než složité analýzy.

Formace které si představíme, můžete také znát pod názvem obratové formace trendu. Pokud následující formace na grafu spatříte, chcete, aby jim předcházel výraznější cenový pohyb. Čím prudší pohyb ceny bude, tím větší je šance na úspěch obratové formace. Pokud popisované formace spatříte v době, kdy se trh pohybuje do strany, nepřipisujte jim velkou váhu. Možná lépe uděláte, když je budete úplně ignorovat.

Trhů je nepřeberné množství a proto je lepší vyhledávat popisované formace po prudším pohybu ceny. Pokud sledujete trh, který netrenduje, poohlédněte se po jiném, kde máte vyšší pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Pro účely našeho článku se budeme zvlášť soustředit na obratové formace uptrendu a formace downtrendu. Názvy všech formací k nám přišly z anglického jazyka. Jelikož pro některé neexistují vhodné české ekvivalenty, tak pro ně používáme originální názvy.

Formace pro stoupající trend

Cloud cover
Ve stoupajícím trendu se vytvoří zelená svíčka a po ní následuje červená svíčka, jejíž otevírací cena je nad high předchozí (zelené) svíčky. Stávající (červená) svíčka zavírá v těle předcházející (zelené) svíčky a pod jejím středem.

Tato formace nám naznačuje, že po období, kdy trh kontrolovali kupující se cena dostala nad high předchozí zelené svíčky, ale nerostla dále, protože na trh vstoupili prodávající a stlačili cenu až pod polovinu předchozí (zelené) svíčky.

 

Otevírací/Zavírací obrat
Ve stoupajícím trendu se vytvoří svíčka s vyšší high a vyšší low cenou. Otevírací cena stávající svíčky je blízko jejího high a je také výše, než high předchozí svíčky. Low stávající svíčky je výše než high předchozí svíčky.

Taková svíčka vám vznikne pouze v případě, že trh otevře tzv. gapem. Už samotný gap zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude chtít testovat nazpět do oblasti gapu.

Zavírací cena stávající svíčky je blízko low a níže než její otevírací cena. Pokud si vzpomenete na naše předchozí články o typech svíček, tak vám tato formace ukazuje to, že nakupující po určitou dobu dominovali trhu a cena tudíž rostla. Poslední svíčka otevřela tzv. gapem, což ukazuje na silný nákupní přetlak. Důležité ale je, že poslední svíčka zavírá níže a ukazuje na větší sílu prodávajících. Gap po touto svíčkou můžeme vnímat jako jakýsi magnet, kam by cena měla směřovat. Taková obratová formace bude mít velkou šanci na úspěch.

 

Medvědí engulfing
Tato formace je lehce vizuálně identifikovatelná. V rostoucím trendu identifikujete zelenou svíčku po níž následuje dlouhá, mědvědí, červená svíčka, která pohlcuje celou předchozí bílou svíčku.

Tato svíčková formace nám dává najevo, že trh po určitou dobu rostl a byl tudíž ovládán nakupujícími. Poslední “engulfing” svíčka nám ukazuje na silný vstup prodávajících a výrazný pokles ceny.

 

Harami
V rostoucím trendu chceme vidět dlouhou svíčku (ideálně zelenou) a po ní následuje červená svíčka, která je celá “schovaná” uvnitř předchozí bílé svíčky. Poslední “schovaná” svíčka tvoří tzv. inside bar. Inside bar sám o sobě je silnou svíčkou, která když je proražena, tak většinou následuje výraznější cenový pohyb.

Formace Harami nám říká, že nakupující kontrolovali trh a vznik dlouhé svíčky značí stále přítomnou sílu kupujících. Poslední inside svíčka nás upozorňuje na to, že trh je momentálně v určité rovnováze (úzkém cenovém rozpětí) a jelikož svíčka je červená, tak nám říká, že trh začali ovládat prodávající

 

Evening star
Toto je další formace, která v sobě obsahuje tzv. gap. Narozdíl od formace Otevírací/Zavírací obrat sledujeme u formace Evening star tři svíčky. První svíčka je vždy zelená. Barva druhé svíčky není rozhodující, ale je důležité, že mezi první svíčkou a tělem druhé svíčky se vytvoří mezera (gap). Třetí svíčka je vždy odlišná od barvy první svíčky (tzn. je v našem případě červená).

Situace, kterou nám tato formace popisuje, je podobná jako u formace Otevírací/Zavírací obrat. Máme rostoucí trend, který nás upozorňuje na to, že trh ovládají nakupující. Vznik gapu ukazuje na silný nákupní přetlak. Vytvoření gapu zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude chtít testovat nazpět do oblasti gapu. Třetí červená svíčka nám ukazuje, že na trh vstoupili prodávající, protože zavírací cena byla pod úrovní otevírací ceny.

 

 

Tweezers

Tato formace není silnou obratovou formací. Pokud ji budete chtít využít, tak pouze pro krátkodobý obchod. Tuto formaci totiž tvoří dvě svíčky, které mají shodné high (nejvyšší cenu). Lepší určitě je, když první svíčka, která je v pokračujícím rostoucím trendu, je zelená a po ní následuje červená svíčka. V takovém případě nás formace upozorňuje na to, že nakupující v rámci zelené svíčky stále kontrolovali trh, ale červená svíčka nebyla schopna překonat high zelené svíčky a navíc uzavřela pod úrovní otevírací ceny, což nám naznačuje vstup prodávajících. Tato formace má pravděpodobnost pokračování poklesu ceny, ale spíše krátkodobě. Shodné high zelené a červené svíčky bude totiž působit jako magnet a trh se bude chtít dříve nebo později k této úrovni přiblížit a znovu otestovat high cenu.

 

Evening Doji star

Tato formace je prakticky shodná s formací Evening star. Jediným rozdílem je to, že druhá svíčka je Doji (má shodnou otevírací a zavírací cenu).

Pro tuto formaci platí ta samá logika jako pro Evening star avšak fakt, že druhá svíčka je Doji nám naznačuje, že na trhu panuje nerozhodnost. Pokud po nerozhodné Doji svíčce následuje červená prodejní svíčka, tak je vetší šance, že pokles ceny bude trvat déle

 

 

Seriál o technické analýze pro vás připravuje Česká Národní Asociace Technické Analýzy (ČNATA). Pořádáme praktické workshopy, setkání obchodníků a semináře. Přijďte se bezplatně podívat na jedno z našich členských pracovních setkání. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Komentáře
  1. miso napsal:

    Krasne vysvetlene Price Action, moc diky.

Přidat komentář