Sven Subotič: Air Berlin- Pádem za ziskem

stock_analysis

 

Akcie leteckých společností zažívaly relativní období klidu od památných teroristických útoků z roku 2001. Zdálo se, že to nejhorší již mají letečtí přepravci za sebou, ale jak se ukázalo nebylo tomu tak. Své o tom ví i německá společnost Air Berlin AG, která je po Deutsche Lufthansa druhým největším leteckým přepravcem v osobní přepravě. První tři kvartály  letošního roku byly relativně horšími v porovnání se stejným obdobím v roce 2012.  Společnost vykázala opět negativní EBITu ve výši -81 mil. EUR. Pro srovnání v roce 2012 byla EBITa 70.2 mil. EUR což znamenalo návrat společnosti k čistému zisku, který činil 6,8 mil. EUR (poprvé od roku 2007) a zlepšení  zisku před zdaněním a úroky o skoro 300 mil eur ve srovnání s rokem 2011. Mezi hlavními příčinami  tehdy  mimo jiné byly  velmi tuhá a dlouhá zima, stávky na letištích v Německu a samozřejmě sopečný popel, který ochrnul leteckou dopravu v celé Evropě během onoho pro letecké  přepravce tak památného roku.

Air Berlin je sice druhým největším přepravcem, nicméně čísla pro letošní rok v porovnání s rokem 2012 již tak optimistická nejsou. Pár základních ukazatelů tomu nasvědčují, kdy za 9M/2013 přepravila německá dvojka 24,7 mil. pasažérů a za 9M/2012 to bylo 26,3 mil. pasažérů. S tímto souvisí i další údaj, který udává počet uskutečněných letů. Za 9M/2013 jich bylo 179,313 a za stejné období v roce 2013 to o skoro 9% méně a to 196,372. Společnost má rovněž o 13 letadel a 23 destinací méně v porovnání s rokem 2012. Tyto čísla jsou započítána i v kurzu ceny akcii, které dosáhly hodnoty 2,57 EUR začátkem roku 2013 (Stále výrazně pod IPO cenou, která byla 12 EUR), ale aktuálně se pohybují na hodnotě 1,7 EUR. Toto je výrazný underperformance v porovnání s Dow Jones Stoxx TMI Airlines Index, který ve stejném období dosáhl výrazně vyšších hodnot a to hned o 100%.

Prognózy do budoucna rovněž nejsou příliš optimistické. Letecký trh sice těží z nižších cen ropy a zotavující  se světové ekonomiky, což se přímo i nepřímo promítá do zvýšené poptávky po letecké dopravě. Tento fakt potvrzují I čísla publikovaná IATOU (International Air Transport Association), která predikují růst poptávky po leteckém transport i do budoucna.  Vždyť poptávka pro letošní rok je o porovnání s rokem 2012 o 4,2% výše. Air Berlin se však musí popasovat s konkurencí, která je stále silnější a mimo jiné představuje German Wings, Smart Wings, Ryanair, Easy Jet, aj. Jako nejvhodnější se zdá investiční uchopení buď deep discount certifikát, který by dával investorům ochranu 30% či více. Pro agresivnější investory se nabízí možnost shortu přes reverse certifikát s podkladem akcií Air Berlin. Zde investor participuje 1:1 na vývoji podkladu samotného.

 

Autor: Sven Subotič, Člen investičního výboru Charles Bridge Global Macro Fund
https://www.chbridge.com/

Poučení o rizicích

Informace uvedené v této analýze (dále jen „Analýza) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investčního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není zaručena. Výsledky minulého období nejsou zárukou výnosů budoucích. Informace a data v Analýze mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

Komentáře

Přidat komentář