Růst globálního obchodu se zastavil

Od roku 2012 byl růst světového obchodu minimální, ale poslední data ukazují na úplné pozastavení za období od června do srpna na meziroční bázi (nizozemská Bureau of Economic Policy Analysis) . Od roku 1985 do 2007 bylo pak spíše pravidlem dvojnásobné tempo růstu v porovnání s růstem globálního produktu. Jedná se tak o výraznou redukci faktoru, který růst ekonomik zvyšuje a naopak silnější hospodářství přinášejí jeho další oživení. Historicky se tak jedná o velmi řídký jev, aby se růsty objemů obchodů nepohybovaly výše než globální výstup.

Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) pak stávající nižší tempo růstu HDP může vysvětlit pokles růstu obchodu od 2012 ze dvou třetin. Čím je dáno omezení v objemech obchodů? Jako primární vysvětlení se jeví ochlazení emerging markets ekonomik, které se podílí v dnešní době na již 60% světového produktu. Tyto mladé trhy pak jsou z velkého procenta závislé na exportech komoditních statků, u kterých došlo k značnému agregátnímu poklesu cen z “racionálnějších” úrovní od května 2011 (nebereme-li v úvahu bublinu a její prasknutí z vrcholů července 2008). Produkce těchto komoditních statků je pak závislá na importovaných zařízeních a meziproduktech z vyspělých trhů. Tudíž jedno ovlivňuje druhé a naopak.

Vezmeme-li poslední jako kupříkladu exportní data z Číny, pak v září poklesly vývozy o 10% meziročně v dolarovém vyjádřní a juanech pak o 5,6% meziročně. Jedná se o katastrofu? Určitě dle historických dat v tuto chvíli ne. Hodně bude záviset na tom, zda dojde postupně k oživení nebo se bude situace dále zhoršovat. Pohlédněme na vývoj čínských exportů graficky:

China_exports

Importy emerging ekonomik se pak v návaznosti na výše uvedené snížily meziročně o 3,6%. Nejvíce se pak dovozy omezily od roku 2014 v Jižní Americe, Středním Východě a Východní Evropě.

Čtvtina poklesu růstu světového obchodu je dle MMF pak vysvětlitelná jinými faktory než kombinací ochlazení ekonomik vyspělých a mladých trhů. Jedná se zejména o omezení liberalizace obchodu, antidumping a netarifních bariér. Fond apeluje na politické elity k ukončení protekcionistických praktik a oživéní liberalizace obchodu.

Náznaky oživení růstu cen na komoditních trzích v poslední době jsou pozitivní signal (mimo stále klesajících nebo stagnujících cen průmyslových kovů). Ať již to jsou energie nebo zemědělské komodity, a podobně. Jako příklad je možno vzít pozitivní očekávání ohledně obratu v obchodních objemech Indonésie, která je jedním z největších vývozců uhlí nebo palmového oleje. Obě komodity v posledních seancích zaznamenaly oživení ceny.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj ceny kontraktu na Bloomberg komoditní index na burze v Chicagu v tomto roce (SOL Trader, denní data), klikněte na obrázek pro zvětšení:

CommodityIndex_102816

Komentáře

Přidat komentář