Patrik Klaban: Investujete do akcií? Pomůže Vám IKM!

Toto je již sedmý článek do prázdninového kola soutěže čtenářů v roce 2013.

 

Investujete do akcií? Pomůže Vám IKM!

IKM, neboli investiční komparativní model slouží k porovnávání ceny akcií na kapitálovém trhu a k jednoduchému vyhodnocení, zda je daná akcie nadhodnocená či podhodnocená. Na tomto základě se může investor rozhodnout o tom, jestli je určitá akcie vhodná pro  investici (pokud je akcie podhodnocená), nebo naopak vhodná k prodeji (pokud je akcie nadhodnocená).

 

Vstupní data

Data vstupující do modelu nemohou nikdy zachytit všechny informace, které vedly investory ke stanovení aktuální ceny na trhu. Základní hodnotou pro tvorbu modelu je tržní cena akcie (P), která figuruje v čitateli všech výpočtových vzorců. Výchozím ukazatelem je P/E (Price Earning Ratio) – ukazatel poměru tržní ceny akcie k čistému zisku na akcii. Dalšími ukazateli jsou:

• poměr tržní ceny akcie k Cash flow na akcii (P/CF),

• poměr tržní ceny akcie k tržbám na akcii (P/S),

• poměr tržní ceny akcie k vlastnímu majetku na akcii (P/B).

Důležité je přesně vymezit ukazatele a zabezpečit jejich porovnatelnost. Například chceme-li odhadnout možnou tržní cenu akcie X porovnáním s ukazateli obdobných podniků, potom jde o porovnání v prostoru.

 

Výpočet IKM

Samotný propočet je jednoduchý: vypočítají se vybrané hodnoty ukazatele pro analyzovaný podnik a cena se potom určí podle referenčního ukazatele porovnatelného podniku. Porovnávat lze minimálně dvě společnosti z téhož oboru, vhodnější je však k porovnání vzít více společností – výsledek je pak přesnější. Navíc může analytik dát jednotlivým ukazatelům různou váhu a tím maximálně precizovat výpočet.

 

Investiční komparativní model pro dvě společnosti

P2 = (P1/T1*T2 + P1/E1*E2 + P1/CF1*CF2 + P1/MAJ1*MAJ2)/4

P1, P2 – ceny akcií, T1, T2 – tržby na akcii, E1, E2 – zisk na akcii, CF1, CF2 – Cash Flow na akcii, maj1, maj2 – vlastní majetek na akcii; 1 – společnost č.1 – sloužící k porovnání,
2 – společnost porovnávaná

 

Vysvětlení IKM

Investiční komparativní model je nástrojem umožňujícím porovnat aktuální cenu akcií určité společnosti s konkurencí na daném trhu a určit zda tato cena odpovídá její hodnotě, či je akcie nadhodnocena nebo naopak podhodnocena. To zda se investor rozhodne na základě zjištěných informací daný cenný papír koupit nebo prodat již závisí na něm samém. Při obchodování na kapitálových trzích nelze spoléhat pouze na jeden zdroj informací. V současné době je trh přesycen informacemi z mnoha různých zdrojů a mnoha různých kvalit. Jakým způsobem se pohne cena daného cenného papíru, vždy závisí na tom, jaké informace se k jakému investoru v jaký čas dostanou a jakým způsobem na ně ten který investor bude reagovat. Může existovat skvělá společnost se skvělými produkty a výbornými ekonomickými výsledky, ale právě v době, kdy by akcie této společnosti měly růst nastane pokles celého odvětví, nebo celého trhu. I když jsou silné předpoklady pro zvýšení ceny akcií uvedené společnosti tato cena akcií padá. Kapitálový trh je velmi složitý mechanismus, v němž neznáme všechny proměnné, ale pokud se trh bude chovat standardním způsobem my můžeme mít i díky investičnímu komparativnímu modelu, oproti ostatním investorům náskok – konkurenční výhodu a být o krok vpřed.

 

Ovládání, testování

Za neméně důležitý předpoklad úspěšnosti modelu je uživatelský komfort při jeho ovládání. Model prověřilo v testovacím provozu šestnáct investorů, kteří se s autorem podělili o své zkušenosti. Ovládání investičního komparativního modelu považovalo za snadné a spíše snadné 100 % účastníků testování. Model byl pro zákazníky připraven tak, aby jeho ovládání bylo skutečně jednoduché, aby s ním mohl pracovat i téměř nezkušený uživatel počítače. Vyhledávání informací potřebných pro zadání jednotlivých údajů do modelu se dalo zautomatizovat tak, že uživatel si připravil vstupní ekonomická data společností. Na stránkách: https://finance.yahoo.com/lookup?s si může investor vybrat určitý obor a z něj akcie několika společností, které jsou obchodované na určitém trhu. A že je z čeho vybírat uvádíme na příkladu. Po zadání slova steel se zobrazilo 434 výsledků hledání, z toho 351 obchodovatelných akcií, 29 podílových fondů, 6 EFT, 46 indexů a 2 futures. Ideální je vybrat si akcie z určitého oboru a pokud možno obchodovatelné na jedné burze. Tímto způsobem doporučuje autor vybírat společnosti pro porovnání. U každé ze společností se dají zobrazit její aktuální data – po „kliknutí“ na její zkratku se zobrazí její základní data a v levém sloupci autor zvolil odkaz „Key Statistic“, ve kterém se skrývají nejdůležitější – „klíčové“ ukazatele, důležité pro porovnání společností v investičním modelu. Odtud jsou čerpány aktuální informace o posuzovaných společnostech. Stačí opravdu několik „kliků“ myší a investor získá potřebná data, která si jednoduše doplní do připraveného modelu.

 

Výhody/úspory

Těm, kteří dnes již využívají software pro výpočty finanční analýzy a platí za ně, a samozřejmě i všem ostatním, je nabízen investiční komparativní model zdarma. To je jedna úspora. Další úspora je časová. Oproti zpracování podrobné finanční analýzy si investiční komparativní model vystačí pouze se základními daty a předkládá rychlé podklady k rozhodování o zamýšlené investici.

V případě potřeby můžete kontaktovat autora IKM (na adrese patrik.klaban@seznam.cz). Na Vaši žádost Vám zašle investiční komparativní model ve formě jednoduchého programu. Dosadíte pouze vstupní hodnoty a program Vám vypočte předpokládanou cenu akcie a předloží  investiční doporučení.

 

Ing. Patrik Klaban, Hroznová Lhota 2013

 

 

TOP 5 letošní vybrané články


10 dosud nejčtenějších článků na serveru:

 

Komentáře
 1. VoDo napsal:

  Osobne jsem na jednotlive akcie rezignoval a zameruji se na ETF, ETN a opce na ETF. Prilis mnoho podvodu v posledni dobe ve firmach a nebude to lepsi.

 2. Oracle napsal:

  VoDo ETF, ETN a opcie na ETF tiež nie sú oveľa bezpečnejšie, pretože banky podvádzajú najviac.

 3. Lime napsal:

  Koho zajímá Egypt, doporučuji shlédnout video. Na něm je pěkně vysvětleno, jak jsou státy manipulovány MMF a neo-liberálním systémem.
  https://www.czechfreepress.cz/blizky-vychod/egyptsky-masakr-americkou-zbrani-tezko-rict-co-egypt-znici-driv.html

Přidat komentář