Opustí Irsko jako první skupinu problémových zemí PIIGS?

Intervence na trhu vládních dluhopisů zemí PIIGS (Portugalska, Irska, Itálie, Řecka a Španělska), které proběhly za přímé účasti Evropské centrální banky (ECB) měly ve svém důsledku rozdílné účinky.

Zatímco nákup vládních dluhopisů Řecka a Itálie můžeme hodnotit jako neúspěšný, protože výnosy se po krátké době vrátily k úrovním předchozích maximálních hodnot, u portugalských vládních dluhopisů v závislosti na jejich splatnosti je efekt rozporuplný. Výnosy portugalských 30-ti letých vládních dluhopisů se navrátily k předchozím maximům. I přes výrazný nárůst výnosů v tomto měsíci je nejvíce patrný pozitivní efekt u splatnosti 3-10 let. Stabilizovat se podařilo výnosy španělských vládních dluhopisů, jejichž výnosy se pohybují pod úrovní vládních dluhopisů Itálie.

Italské vládní dluhopisy se splatností 10 let nabízí výnos 5,54 % oproti výnosu 5,08 % vládních dluhopisů Španělska. U kratších splatností je rozdíl rozdíl ve výnosech ještě vyšší, např. u dvouletých bondů dosahuje 0,87 % v neprospěch italských dluhopisů.

Intervence na trhu irských vládních dluhopisů měla výrazný účinek, jehož pozitivní dopady přetrvávají až do dnešních dnů pokračujícícm výrazným poklesem výnosů dluhopisů se splatností 1-10 let.

Následující graf zobrazuje vývoj průměrného ročního výnosu irského vládního dluhopisu se splatností 10 let.


Aktuální situace na trhu irských vládních dluhopisů ukazuje na stále vysoké výnosy, které jsou investory požadovány, ale celkový pozitivní trend naznačuje rostoucí optimismus v úspěšné vyřešení dluhové krize v Irsku.

Ze skupiny zemí PIIGS přikládám Irsku nejvyšší šance k úspěšnému řešení problému vládního zadlužení, i když má stále před sebou dlouhou cestu.

 

 

3 nejčtenější články na serveru:

Něco velkého je zřejmě ve vzduchu. Děje se něco s eurem?

Kdy a jak skončí krize zadlužených zemí?

Co nám říká trh obligací?

Komentáře
  1. Jan Dvořák napsal:

    Co by byla největší „legrace“? Kdyby první zemí, která by opustila euro, bylo Německo.

  2. Toxic napsal:

    No k tomu jen tak nedojde. Možná, až Němci budou zachraňovat Řeky, Španěly, Italy i Francouze dohromady..

Přidat komentář