Novinky a předpovědi Krka

Krka patří mezi nejhodnotnější a nejvíce ceněné společnosti Slovinska. Aktuální tržní kapitalizace činí přibližně 2,44 miliardy EUR. Společnost se řadí mezí 11 největších evropských výrobců generický léčiv mezi které například patří Teva, Stada či Perrigo aj.

Ohodnocení férové hodnoty akcií Krky je podle odhadů analytiků přední slovinské banky 67 EUR za akcii. Aktuální obchodovaná cena činí přibližně 63 EUR za akcii. Náš pohled na obchodní aktivity společnosti zůstává v souladu s očekáváním trhu i odhadů. Letošní rok je v dalším očekávání růstů tržeb společnosti a to o 4,1% na 1,25 miliardy EUR a okolo 166 mil. EUR zisku po zdanění. Důvodem, že je zisk na nižší hranici očekávaní je způsoben vlivy volatilního prostředí na peněžním trhu. Původní růst tržeb pro rok 2014 byl predikován o 4,7% a to na 1,257 miliardy EUR a zisk po zdanění na hodnotu 170 mil. EUR.

Příjmy skupiny se v prvním čtvrtletí zvýšily o 1% na 298 mil. EUR. Nejvíce tomuto nárůstu přispěl region východní Evropy, který je pro Krku zároveň největším trhem. Ten zaznamenal nárůst tržeb o 15,6%. Růst tržeb v Rusku činil 20,3%, zatímco Ukrajina zaznamenala mírný pokles o 2,9% v důsledku geopolitického napětí. Střední Evropa z pohledu tržeb klesla o 2,2% s výjimkou vysokého 92% nárůstu v Maďarsku. Polsko pokleslo o 3,3% a Česká Republika dokonce o 73% v důsledku účinnosti reforem a následných nižších cen generických léčiv. V jihovýchodní Evropě byly příjmy nižší o 0,2% v porovnáním s loňským rokem. V západní Evropě nastal pokles o 8%. Na domácím slovinském trhu pokračoval negativní trend a tím příjmy poklesly o 9%.

Hrubý zisk společnosti zůstal na úrovni loňského roku t.j. 178 mil. EUR, marže klesla a momentálně se drží na 59,7%. Přesto se však v důsledku pozitivní dynamiky na nákladové straně podařilo zvednout EBIT o 8% na 63 mil. EUR. Na druhé straně se však v důsledku kurzovních rozdílů (v tomto případě ztráty) snížil čistý zisk o 17% a to na 42,5 mil. EUR. S ohledem na fakt, že ve druhém čtvrtletí pokračovalo oslabování většiny měn na obchodních trzích Krky vůči euru, dá se očekávat i další negativní vliv na hospodaření společnosti.

Co by dále mohlo znamenat zvýšení atraktivity pro akcie Krky je skutečnost, že vedení společnosti navrhne stažení všech vlastních akcií společnosti. Podíl volně obchodovaných vlastních akcií činí 7,43% společnosti t.j. z celkového počtu akcií. Tím se opticky vylepší některé ukazatelé např. ziskovost na akcii a to může potenciálně přilákat nové investory. Další (ještě důležitější) faktor je návrh na zpětný odkup akcií až do výše 10% základního kapitálu společnosti. To dodává další potenciál pro růst ceny akcie Krky.

Hlavní rizika a příležitosti

Hlavní rizika jsou spojena mimo jiné s regulatorními změnami v rámci veřejných zdravotních systémů na hlavních trzích Krky. Dále mezi ně patří růst HDP a nově geopolitická situace na území Ukrajiny a Ruska. To by mohlo dále představovat nebezpečí pro ziskovost Krky ve smyslu oslabení ukrajinské hřivny stejně tak jako ruského rublu vůči euru. Na straně druhé bude Krka těžit z nových příležitostí. V roce 2016 dojde na západoevropských trzích k expiraci značného počtu patentů, které jsou pro výrobce generických léků, jako je Krka, veliký potenciál. Nadále budeme sledovat vývoj společnosti a budeme přinášet aktualizované analýzy a pohledy na vývoj kurzu akcií a spolecčnosti samotné.

 

Autor: Sven Subotič, Člen investičního výboru Charles Bridge Global Macro Fund

https://www.chbridge.cz/

 

Poučení o rizicích

Informace uvedené v této analýze (dále jen „Analýza) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není zaručena. Výsledky minulého období nejsou zárukou výnosů budoucích. Informace a data v Analýze mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

Komentáře
 1. Hawkie napsal:

  Krka je skutečně zavedená firma, mohu potvrdit u nás slušnou pozici v preskripci.
  Jako největší riziko bych viděl ale jiné věci, než analytik.
  1/Vývoj léku trvá cca 7-12 let, ta doba se díky požadavkům regulátorů (FDA, EMA, v Čechách SÚKL) neustále natahuje a prodražuje, nemluvě o tlaku na bezpečnostní profil. Nicméně, většinou se patentově chrání látka již záhy po zahájení vývoje-takže u úspěšného léku je na naplnění kasy (včetně sanace ztrát ze zastavených projektů-to jsou tiosíce prověřovaných látek) tak kOLEm 10 LET, spíš méně, díky průtahům při registračním řízení, třeba Breo/Relovair se u nás chystá už asi rok a půl.
  takže z tohoto směru se diskutuje tlak na prodloužení patentové ochrany, která by mohla podstatně zlevnit cenu léků nově uváděných na trh. Tomu nahrává i to, že zřetelně klesá počet nových léčivých látek uváděných do praxe- vývoj se již tolik nevyplácí. Ale je otázka, kdy toto nastane.
  2/ Na rozdíl od originálních léků, které podstupují náročné a drahé zkoušení, se kopie testují jen tzv. bioekvivalenčním testem. To je na řádově pár desítkách dobrovolníků, kdy se kopie porovnává s originálem. Bohužel tyto protokoly mohou být defektní-stejně jako jakékoliv jiné. V odborných kruzích je znám případ prvního z herceptinů, kde se špatným zadáním provařilo několik let a tuším 7 mld USD-šlo o průlomový lék na rakovinu prsu). Takže studie nemusí pochytat třeba zbšený výskyt nevolností, zažívacích potíží, třeba kašle atd., či třeba pekotné vstřebání části frakce, které by mohlo být i nebezpečné, kombinace s jinými léčivými látkami.
  Takže je možné zhoršení přístupu ke kopírování léků, řešením je nákup licencí, ale to přeci jen výkon firmy ovlivní.
  Neznám ale detaily strategie firmy.

Přidat komentář