Neproduktivní dluhy a důsledek pro investory

Společnosti po celém světě čerpají velké množství neproduktivních úvěrů. Proč? Protože úrokové sazby jsou centrálními bankami dlouhou dobu drženy na extrémně nízkých hodnotách.

Kdyby tyto nově čerpané úvěry byly využívány na investice, jednalo by se o pověstné světlo na konci tunelu. Tak tomu bohužel není. Podle různých analýz směřuje do skutečných produktivních investic pouze jeden dolar z každých 6 vypůjčených.

Nově čerpané úvěry nejsou většinou využívány na investice, ale na financování výplat dividend, převzetí jiných společností nebo na zpětné odkupy akcií. Takový jeden větší odpis goodwillu umí s finančním zdravím (hlavně mírou zadluženosti) společnosti pěkně zamávat… Nebo stačí porovnat množství peněz vydávané společnostmi na investice s množstvím peněz vyplácených akcionářům. Přesně tento typ zadlužování u „svých“ společností nechci vidět. Proto je důkladná finanční analýza finančních hospodaření společnosti nezbytná.

Tento jev je udržitelný pouze v období nulových nebo záporných úrokových sazeb. Při dříve běžných sazbách z úvěrů by se řada firem dostala do finančních problémů. To vůbec nemluvím o nedávno zkrachovalých velkých společnostech. Finanční páka využívaná společnostmi může hodně pomoci v období růstu. V horších časech však může být sebevražedná.

Možná i proto se snaží Fed držet sazby stále velmi nízko, i když již přislíbil jejich postupné zvyšování. Prostě jen se snaží dát firmám více času se s popsanou situací vypořádat.

Společnost, která to nedokáže, ten to odskáče. S ní i držitelé jejich akcií.

 

Komentáře

Přidat komentář