Největší rozdíl mezi průměrným a výjimečným investorem či traderem? Přístup k investování

Autor článku: 4. 5. 2016

Jaký je největší rozdíl mezi průměrným a výjimečným investorem? Je to samotný přístup k investování, tvorbě analýzy a velká vybíravost výjimečných investorů. 

Začneme vybíravostí. Ti skutečně dobří, neřku-li výjimeční, realizují řádově méně investic či obchodů, zato s procentuálně většími prostředky vloženými do každé pozice. Neobchodují za každou cenu, uvědomují si, že nedělat nic není ostuda. Pokud není na trhu nic zajímavého, sednou si na ruce a čekají na příležitost. Jen zlomek realizovaných analýz končí obchodem. Proč? protože výjimeční investoři hledají výhradně výjimečné příležitosti a ty nejsou k dispozici každý den. Ti průměrní se domnívají, že dobrou příležitost najdou kdykoliv. 

Pokud jde o způsob zpracování analýzy, průměrní a podprůměrní investoři nedělají své analýzy (pokud vůbec nějaké dělají) postavené na faktech, ale na názorech jiných lidí. Myslí si, že na to vyzráli a ušetřili si práci. Omyl. Výsledkem tohoto přístupu je často přesvědčení, že se něco musí stát, nebo naopak, že se něco stát nemůže. Navíc, aby se ujistili v tom, jak jsou dobří, vyhledávají pouze informace a fakta, které potvrzují jejich názor. Nejsou ochotni připustit, že se mýlili (přitom nikdo není neomylný) a trvají na svém přesvědčení. Fakta, která jsou v rozporu s jejich názorem ignorují (tak zvaný Confirmation Bias). 

Naopak špičkoví investoři mají vlastní názor, protože si dělají si vlastní analýzu postavenou na faktech ne na názorech jiných a této analýzy drží. Pokud jde o investice, počkají si na skutečně dobrou příležitost, na stav, kdy peníze prakticky leží na ulici. Potom se shýbnou a příležitost využijí. Netrpí symptomem „Confirmation Bias“ a uvědomují si, že když dojde ke změně fakt, na kterých byla analýza postavena, je třeba přepracovat analýzu a podle toho případně reagovat.

Jestliže však fundamenty stále odpovídají  jejich analýze, často tito dlouhodobí investoři jen sedí na rukou a nedělají nic. A to i v situaci, kdy se finanční trhy krátkodobě nechovají podle logiky, ani podle fundamentů. Finanční trhy se totiž chovají se podle na ně zadaných příkazů obchodníků a investorů.

Přitom pro velké množství lidí je tento přístup nepředstavitelný (přece je třeba okamžitě reagovat na téměř na cokoliv). Sezení na rukou vyžaduje trpělivost a sebeovládání. 

Závěr? Dělejte pečlivě svoji analýzu a neignorujte některé fakta jenom proto, že se vám nehodí do krámu. Svými obchody reagujte na výsledky svých analýz, ne na pohyby trhu. Kdo to nedělá, spláče nad výdělkem. 

Štítky: , ,

Napsat komentář