Největší rozdíl mezi průměrným a výjimečným investorem či traderem? Přístup k investování

Jaký je největší rozdíl mezi průměrným a výjimečným investorem? Je to samotný přístup k investování, tvorbě analýzy a velká vybíravost výjimečných investorů. 

Začneme vybíravostí. Ti skutečně dobří, neřku-li výjimeční, realizují řádově méně investic či obchodů, zato s procentuálně většími prostředky vloženými do každé pozice. Neobchodují za každou cenu, uvědomují si, že nedělat nic není ostuda. Pokud není na trhu nic zajímavého, sednou si na ruce a čekají na příležitost. Jen zlomek realizovaných analýz končí obchodem. Proč? protože výjimeční investoři hledají výhradně výjimečné příležitosti a ty nejsou k dispozici každý den. Ti průměrní se domnívají, že dobrou příležitost najdou kdykoliv. 

Pokud jde o způsob zpracování analýzy, průměrní a podprůměrní investoři nedělají své analýzy (pokud vůbec nějaké dělají) postavené na faktech, ale na názorech jiných lidí. Myslí si, že na to vyzráli a ušetřili si práci. Omyl. Výsledkem tohoto přístupu je často přesvědčení, že se něco musí stát, nebo naopak, že se něco stát nemůže. Navíc, aby se ujistili v tom, jak jsou dobří, vyhledávají pouze informace a fakta, které potvrzují jejich názor. Nejsou ochotni připustit, že se mýlili (přitom nikdo není neomylný) a trvají na svém přesvědčení. Fakta, která jsou v rozporu s jejich názorem ignorují (tak zvaný Confirmation Bias). 

Naopak špičkoví investoři mají vlastní názor, protože si dělají si vlastní analýzu postavenou na faktech ne na názorech jiných a této analýzy drží. Pokud jde o investice, počkají si na skutečně dobrou příležitost, na stav, kdy peníze prakticky leží na ulici. Potom se shýbnou a příležitost využijí. Netrpí symptomem „Confirmation Bias“ a uvědomují si, že když dojde ke změně fakt, na kterých byla analýza postavena, je třeba přepracovat analýzu a podle toho případně reagovat.

Jestliže však fundamenty stále odpovídají  jejich analýze, často tito dlouhodobí investoři jen sedí na rukou a nedělají nic. A to i v situaci, kdy se finanční trhy krátkodobě nechovají podle logiky, ani podle fundamentů. Finanční trhy se totiž chovají se podle na ně zadaných příkazů obchodníků a investorů.

Přitom pro velké množství lidí je tento přístup nepředstavitelný (přece je třeba okamžitě reagovat na téměř na cokoliv). Sezení na rukou vyžaduje trpělivost a sebeovládání. 

Závěr? Dělejte pečlivě svoji analýzu a neignorujte některé fakta jenom proto, že se vám nehodí do krámu. Svými obchody reagujte na výsledky svých analýz, ne na pohyby trhu. Kdo to nedělá, spláče nad výdělkem. 

Komentáře

Přidat komentář