Nedostatečný růst produktivity

Je jistě zajímavé sledovat vyjádření nejen stávajících guvernérů měnových autorit, ale take a možná především těch bývalých, kteří mohou říci, to co by si v úřadu netroufli. Delší dobu se bývalý prezident Fedu Alan Greenspan vyjadřuje kriticky k problematice nedostatečného globálního růstu produktivity a vysoké pravděpodobnosti budoucí krize z toho plynoucí, zejména ve vztahu k dostání závazků v penzijních systémech. Produktivita, jakožto míra hodinového produktu na pracovníka se snižuje z důvodu poklesu kapitálových investic firem pro zvýšení efektivity.

Otázkou jistě zůstává správnost propočtů produktivity, jelikož ekonomiky se značně mění směrem například k “sdíleným” firmám typu Uber, Airbnb, a tak dále. Rovněž pak inernetová revoluce se pravděpodobně nestačila více projevit, vezmeme-li, že Edisonovy vynálezy z konce 19. století se v domácnostech začali plně aplikovat až ve 40. letech 20. století.

Podle OECD to by měl být právě růst produktivity, který bude rozhodující pro růst ekonomik během následujícíh 50-ti let. Investice do inovací a vzdělání budou klíčové. Kapitálové investice firem se však pohybují na minimech za posledních 50 let. Pohlédněme na vývoj potenciálního růstu produktu na hlavu od konce 90. let:

V této souvislosti byl pak tento týden zajímavý nový report OECD ohledně potenciálního udržování tak zvaných “zombie” firem na trhu. Tyto jsou pak definovány jako staré deset a více let s poměrem provozního zisku k úrokovým nákladům méně než jedna během předchozích tří let. Zombies jsou pak podporovány vládami a centrálními bankami linkou vřelé politiky komerčních bank a ultranízkých sazeb v rámci zachování stability v pokrizovém období. Zde pak, dle reportu, může docházet k vytěsňovacímu investičnímu efektu a omezování vstupu efektivních společností pro jejich získání tržního podílu.

Podle OECD je pak 3,5% růst podílu zombies mezi léty 2005 až 2013, v případě devíti zemí OECD, spojován s 1,2% poklesem produktivity práce napříč různými průmysly. V reportu je dále poukázáno na pokles dynamiky tvorby nových firem a rozšiřování nůžek mezi nejvíce a nejméně produktivními společnostmi.

Bude tedy zajímavé dále sledovat, jak se bude růst produktivity vyvíjet. V každém případě v poslední době na americkém trhu více oceňují menší společnosti, což je však dáno zřejmě spíše odhadem více protekcionistické politiky příchozího prezidenta. Pojďme se závěrem podívat na kontrakty na mid-cap mini S&P 400 a large-cap mini S&P 500 a  a jejich poměrový komoditní spread za poslední léta (SOL Trade, denní data), klikněte na obrázek pro zvětšení:

Komentáře

Přidat komentář