Nastolí Evropa periodu ztracené dekády jako Japonsko?

Jako ekonoma, investora a asset manažera mě vždy zajímají hlavně rizika a jejich řízení, jelikož výnos se u historií prověřených a správně řízených strategií vždy dostaví (nemívá však rovnoměrné rozdělení v čase a jedná se mnohdy o běh na „delší trať“). Klíčové je tedy nedostat se spárů tzv. fat tails, to znamená událostí, které přicházejí sporadicky a náhle, jako ty v letech 2001-2 nebo 2008, kdy se trhy začínají chovat nepředvídatelně a mnohdy ti, kteří rizika z důvodu klidu po delší dobu a nediverzifikace svého portfolia v mezidobí zapomněli, že existují, realizují zbytečně obrovské finanční ztráty. Situace klidu je v podstatě z důvodu nízké volatility nyní a určitě přijde zase perioda, kdy akciový trh propadne o 50-80%, zkolabuje trh nemovitostí, a tak podobně. Bude velmi záležet na ustání možných nepříznivých situací, které krizový vývoj dokáží spustit a některé bych dnes zmínil.

Delší dobu byl a stále je v mém hledáčku vývoj v Číně, jejíž ekonomický zázrak není postaven na plně tržním mechanismu jak jej známe z vyspělých zemí a ekomická čísla musí mnohdy zahraniční agentury samy propočítávat, abychom se k nějakému závěru mohli vůbec dobrat. Trh nemovitostí se zdá být hodně přehřátý a situace s dluhem, často pochybé povahy, neutěšená. Avšak nutno dodat, že místní politici a měnové autority stav reflektují a reagují velmi rychle na problémy. Snaží se špatný dluh redukovat, připravují a zavádějí reformy liberalizace finančního systému, a tak dále. Země přežila velmi hladce zahájení omezování QE v USA a dočasný odliv kapitálu z toho plynoucí (při narůstajícím objemu devizových rezerv!), který vedl v minulosti za podobných okolností například k Asijské chřipce 1997-98, která započala u Thajska, Indonésie, Jižní Koreje, Malajsie a Singapuru a dále se šířila do světa. Poslední čísla o poklesu růstu cen na trhu nemovistostí příští týden budou klíčová, avšak existují propočty na trhu s možným poklesem jejich růstu meziročně pod 6%, což je velmi pozitivní signál. Prostor pro další zdravější růst je tedy připravován, a s ním spojené pokračování další vlny komoditního supercyklu.

Poslední dobou mě však dost zarážela až neakčnost ECB na symptomy v eurozóně charakteristické pro vývoj Japonska od počátku 90. let a v podstatě, dá se říci, do dneška, tj. to co v ekonomii definujeme jako ztracené dvě dekády. Tato krize v Japonsku, po periodě závratného optimismu 80. let, nekontrolovatelného růstu aktiv, převážně nemovitostí a akcií spojeného s nadměrným zadlužováním, v konečném důsledku vyústila, jak už to bývá a vždy bohužel bude, k prasknutí bubliny a nutnosti státních intervencí z důvodu počátečního otálení (podobně jako ECB v poslední době). Ať už formou “tří šípů” v současné politice Shinza Abeho (tzv. Abenomics), který podporuje expanzívní monetární a fiskální politiky plus strukturální reformy (stále na tyto čekáme) k zamezení deflačních tlaků a podpoře růstu hospodářství za každou cenu. To spojeno s rozsáhlými monetárními stimuly politiky guvernéra Haruhiko Kurody, který již varoval veřejnost před držením hotovosti nebo o ni přijdou. Vyústěním je sice nárůst cenové hladiny, avšak bez výraznějšího růstu ekonomiky a za situace, kdy silná depreciace domácí měny v poslední době již nepomáhá k exportům tak, jak jsme byli u Japonska zvyklí v minulosti, naopak export/ import bilance je negativní a poměr běžného účtu platební bilance k HDP jako ukazatel vnější konkurenceschopnosti prudce klesá. K vyrovnání rozsáhlého deficitu veřejných financí zase musí být použito zvyšování daně z přidané hodnoty na 8% od dubna v tomto roce a 10% pak v roce příštím, a podobně. Je zřejmé, že Japonsko má své další specifické faktory které v situaci přispěly, jako stárnoucí populace, realtivní pokles produktivity, a tak dále, nicméně není možné hlavní příčinu původního otálení neřešení deflační pasti přehlížet z důvodu jeho následků, které se může projevit i v klíčové otázce vývoje zaměstnanosti. Pohlédněme na vývoj vyrovnávání ztrát zaměstnanosti a jak dlouho to trvalo po jednotlivých krizích, Japonsko žlutě, klikněte na obrázek pro zvětšení:

Vývoj nemusí být tedy hned v takovýchto krizích, typu ztracených dekád Japonska, hned odstrašující, ale může se jednat o nebezpečně plíživou situaci trvající roky. V posledních dnech jsme mohli být svědky poklesu výnosů do splatnosti u španělských desetiletých vládních dluhopisů pod úroveň výnosů u amerického dluhu. Je na tom Španělsko, Itálie a spol. tak dobře, že investoři tak horlivě prahnou po jeho 2% výnosu do splatnosti (dosaženého s jistotou jen za předpokladu, že budou držet papír po celých 10 let)?, Pravdou je, že v reálném vyjádření po odečtení inflace, tyto stále poskytují zajímavý výnos relativně v porovnání s jinými zeměmi, tak přesto jistá bublina na dluhopisovém trhu nejen na periférií eurozóny nemusí být velmi vhodná. Pokles výnosů do splatnosti a vytváření bubliny na tomto trhu je totiž rovněž charakteristika doprovázející krizi v Japonsku. Pohlédněme na vývoj výnosu do splatnosti u 10-ti letého japonského vládního dluhu od 90. let, klikněte na obrázek pro zvětšení:

V porovnáním s akcemi amerického Fedu, kde QE fáze měly tendenci po určitém čase výnos do splatnosti zvyšovat v očekávání budoucího ekonomického oživení, tak u evropského dluhu se zdá, že směr ve výnosech je jen dolů a podobný tomu vývoji japonského dluhu (Španělsko červeně, Itálie modře, Něměcko žlutě), klikněte na obrázek pro zvětšení:

Je samozřejmé, že se jedná jen o dílčí faktory a detailní rozbor by zcela jistě vydal minimálně na rozsah diplomové práce a nebyl by zase tak negativní, jak se po přečtění výše uvedeného může zdát (v určitých bodech spíše naopak). Nicméně, existují jisté paralely vývoje se ztracenými dekádami Japonska a bude klíčové, jak rychle se podaří dostat potřebná likvidita v Evropě ne jen do bankovního sektoru, ale hlavně do reálné ekonomiky podnikatelům, kteří v konečném důsledku zaměstnávají lidi a ti táhnou ekonomický růst v pravém slova smyslu. Pro exportní konurenceschopnost pak bude jistě nutné další výraznější oslabení eura a dalších evropských měn, o kterém jsme již psali. Závěrem se pojďme podívat na vývoj cen (pohybují se inverzně k výnosům) kontraktů na 10-ti letý něměcký dluhopis (FGBL) na burze ve Frankfurtu a 10-ti letý americký vládní dluhopis (ZN) na burze v Chicagu a jejich komoditní spread (SOL Trader, týdenní data, kontinuální kontrakty), klikněte na obrázek pro zvětšení:

 

Komentáře
 1. Pepan napsal:

  Pokles růstu cen nemovitostí v Číně pod 6% bych nepovažoval za pozitivní ani negativní signál. Domnívám se, že je důležitý poměr současných cen k nějaké rovnovážné (vnitřní) ceně. V USA bylo určitě také období, kdy růst cen nemovitostí poklesl pod 6% a jak to pak dopadlo. Růst cen nemovitostí v Číně bude zřejmě kulminovat někdy na konci letošního roku. Pokud nedojde k zásahu ze strany státu, bude nutně následovat pokles cen, neboť spekulanti, držící desítky milionů bytů, začnou houfně prodávat. Myslím si, že to bude zlé.
  Pokud jde o ekonomiku Evropy, nedomnívám se, že by byl nedostatek likvidity. Problém vidím v tom, že už není kam expandovat. Ekonomiku táhne úvěrová expanze, ta nemůže v uzavřeném systému fungovat donekonečna. Ani Německo by tak neprosperovalo, kdyby bylo izolované od zbytku světa. Když objem úvěrů dosáhne nějaké kritické hodnoty a dále se už zvyšovat nemůže, protože už není čím ručit, nutně musí dojít k poklesu ekonomiky. Nebude-li se zvyšovat objem úvěrů, může v ekonomice nastat rovnováha (stagnace) jedině v případě, že zaměstnavatelé budou mít jen takové zisky, které dokáží utratit. Jinak zboží, které nekoupili, zůstane na pultech. Předlužené masy si už tyto finanční přebytky korporací půjčit nemohou, neboť nemají čím ručit.

 2. Oracle napsal:

  5 rokov ekonomickej obnovy a EU ako celok je na tom horšie ako pred 4 rokmi, to nevyzerá dobre.

 3. Jan Altman napsal:

  Já tyhle keynesiánce fakt nechápu.

  Takže hlavní problém Japonska nakonec je to, že BoJ málo tiskla? A problémy EU se tedy vyřeší tím, že ECB nebude „váhat“ tak dlouho, jako BoJ a natiskne rychle hromadu peněz pro bankéře, aby ti rychle mohli vytvořit bublinu na trhu derivátů, akcií, dluhopisů a nemovitostí? A samozřejmě jsem zapomenul na druhou klíčovou nutnost: srazit hodnotu eura dejme tomu na paritu s dolarem, ne-li níže (a ČNB v závěsu by mohla zaintervenovat na 35CZK za EURo). A nastane ráj na zemi. Lidi na zdražení a nejistotu vůbec nebudou reagovat ještě úpěnlivějším šetřením, firmy vůbec neomezí investice a nabírání lidí, protože budou vidět, že měna je krásně slabá. Centrální banky natisknou tolik peněz, že všichni budeme bohatí milionáři, nikoho nezasáhne zdražení dovozových vstupů, státní dluh (kvůli „investicím“) krásně poroste, … prostě ekonomická idylka.

  Asi jsem divnej, ale fakt těmhle neokeinesiáncům nerozumím.

 4. stas napsal:

  Je to malo platné, ale v současném ekonomickém modelu není řešení ekonomické krize! Přidám napravo uberu nalevo, výsledek je pořád stejný !! Bez ztráty „kytičky“ nejde expandovat donekonečna. Všichni máme jen jeden žaludek….Zadlužení vlád nevzniká vinou „zlých bankéřů“ a neschopných ministrů financí, ale zcela přirozeně vyplývá z ekonomických vztahů daného ekonomického systému (státu) v komplexním smyslu, t.j. systému ekonomiky včetně příslušné demografie, legislativy, úrovně technologie, zdravotní péče, životního prostředí atd.. Změny, k nímž objektivně ve světě došlo během posledního století, byly tak zásadní, že je existující ekonomické paradigma voň Bismarcka (v Evropě) a Hamiltona (v USA) již nedokáže absorbovat a vybratelne daně potřebné náklady nestačí pokrýt. Proto státy upadají do dluhu a nemají naději se z nich vymanit bez kvalitativní změny. Protože kvalitativní změnu demografie lze dosáhnout v podstatě jediné válkou, kvalitativní změnu vývoje (technologie, vědy, délky života atd.) řízením záměrně dosáhnout nelze, zbývá jediná možnost, změnit legislativu, t.j. existující ekonomické paradigma.
  Populárně se dá označit jako EKONOMIKA BEZ DANI. Nové
  paradigma bylo poprvé oficiálně představeno v Ženevě na zasedání jedné z Expertních skupin Ekonomické komise OSN pro Evropu a na jiných fórech včetně ČR, ale doposud se neprosadilo. Ptáte se jistě, proč. Zde jsou důvody
  (zjednodušeně):
  A) Je natolik revoluční, že jej politicko-ekonomičtí experti raději nechtějí pochopit (jen málokterý to ale přizná)
  B) Je proti současným zájmům finančních elit
  C) Je proti pohodlí politických a odborářských bossů
  D) Je proti ekonomickým (kriminálním) zájmům některých politických a odborářských kruhu
  E) Je proti zájmům stabilních mocenských elit, jejichž systém profitu by změnilo (každá změna je riziko) a některé zisky odstřihlo. Na druhé straně jsou s ním spojeny objektivně existující kvalitativní výhody a přínosy, které by vytvořilo (zjednodušeně):
  a) Jeho správnost je matematicky dokázána
  b) Existuje scénář jeho okamžitého zavedení v ČR s dokoncemim během několika let
  c) Výrazně by zvýšilo životní úroveň občanů ČR
  d) Poskytlo by dostatek financí na celý veřejný sektor (vzdělání, zdravotnictví, obrana, bezpečnost, komunikace, doprava, důchody, sociální pomoc…)
  e) Podstatně by akcelerovalo rozvoj soukromé výrobní sféry a služeb
  f) Odstranilo by většinu nežádoucích ekonomických jevů (ekonomická kriminalita)
  g) Zlepšilo by péči o životní prostředí
  h) Zlepšilo by sociální oblast (v širších souvislostech, t.j. vc. mezilidských vztahů)
  i) Způsobilo by návrat většiny firem z daňových rájů
  j) Oddlužilo by ČR během několika (jednotek) let.
  k) atd. atd.

 5. Oracle napsal:

  @ Altman
  Vy ste chytrý muž a ako vidím aj rozumiete tomu a aj máte zdravý rozum na mieste. Čo je ale šialenstvo je to, čo presadzujú nekeynesiánci a žiaľ na vysokých školách sa zbíja do hláv toto šialenstvo. Politikom to vyhovuje, pretože svojim sponzorom môžu rozdávať koľko chcú a masám zas dávať omrvinky (a vytvárať bleskozvod v podobe akože znevýhodneného etnika s tým, že ich len vykrmujú a používajú dvojitý meter).
  Lenže expandovať na konečnej planéte do nekonečna nedá, ani na štátny a ani na súkromný dlh, lebo v oboch prípadoch je hranica za ktorú sa ísť nedá.

  To čo teraz napíšem je aj pre stas. Potrebujeme taký ekonomický a finančný systém ktorý nevyžaduje neustály rast a nerobí prevod majetku smerom úzkej skupine.

 6. stas napsal:

  Oracle, presne tak! Potrebujeme jinou moralku a lidstvi s ekonomikou bez dani!

 7. Martin Lembák napsal:

  to Pepan: tech 6% se zda skutecne dost a samozrejme drive ci pozdeji nemovitosti v Cine propadnou a bude krize, tak bylo a tak to bude. Nicmene v tuto chvili pri stehovani z vesnic do mest by stale dany narust mohl davat smysl?

  to Jan Altman: menova politika neni bud QE nebo zadne QE, jedna se o velmi komplexni a az mravenci praci, ktera kdyz se pokazi, tak existuji nasledky na dekady. Proto se vyzaduje, aby meli lidi, kteri ji provadi minimalne doktorat s ekonomie… Velice zjednodusene, ale myslim vystizne popsal ekonomicky cyklus prezident nejvetsiho hedge fondu na svete Ray Dalio zde: https://youtu.be/PHe0bXAIuk0

 8. Oracle napsal:

  @ Lembák:
  Súhlasím menová politika nie je QE alebo nie QE, ale ECB teraz robí de facto QE. Myslím to tak, že ECB robí nesterilizovaný nákup dlhopisov teda, je netto kupujúcim, pretože doteraz robil sterilizovaný nákup t.j. nakúpil PIIGS, predal severské dlhopisy a to je zlé.

  Čo sa týka čínskych obytných nehnuteľností, je ich nadbytok a vláda sa rozhodla, že nebude uvoľňovať dlhovú politiku, takže developeri a špekulanti to odnesú.

 9. Jan Altman napsal:

  To Martin Lembák: Měnová politika je forma centrálního plánování.
  Je založena na tom, že si stát násilím vynutí monopol na jedinou legální měnu se kterou pak může libovolně manipulovat a lidem/firmám je alternativa vládní mocí zakázána.
  Tzn. měnová politika je pro mne stejným eufemismem ke zločinu, jako rasová politika, třídní boj, atd…

 10. Pepan napsal:

  Martin Lembák:
  Někde jsem četl, že v poslední době meziroční růst cen nemovitostí v Číně klesá každý měsíc o 1% a že meziroční aktivita developerů klesla o 22%, což považuju za předzvěst maléru. Proto jsem nechápal, proč považujete pokles růstu pod 6% za pozitivní.

 11. Martin Lembák napsal:

  to Pepan: ve smyslu „soft landing“…kdyby slo tempo rustu nahoru, jak se zdalo opet od 2013: https://www.globalpropertyguide.com/real-estate-house-prices/C#china

  pak by jiste bylo horsi nez nyni 9,5% mezirocne v breznu, 8,2% mezirocne v dubnu a ocekavanych pod 6% mezirocne v kvetnu. Samozrejme muze prijit -20% najenou z niceho nic, atd…to uz pak jiste bude problem s celosvetovymi nasledky…

 12. DEERRICK napsal:

  https://news.e-republika.cz/article2378

  si tady pusťte video,ať pochopíte,jak je to s penězi,které komerční banky množí a půjčují dále na úrok.Úrok splatit nejde.

  Podle organizátorů iniciativy k referendu peníze typu „fiat money“ nejsou podle švýcarského práva zákonným platebním prostředkem. Aktivisté se odvolávají na zákon o Švýcarské národní bance. Minimální povinná rezerva činí u Komerčních bank 2,5 %. To znamená, že pro poskytnutí úvěru nějakému subjektu ve výši 100 000,- franků stačí mít 2 500,- franků skutečných peněz. Vysvětlující video k současnému podvodu zvanému „fiat money“ měně máte zde.

  skutečné peníze jsou peníze emotované centrální bankou.Ona jediná má právo tisknout peníze.Komerční banky je romnoží půjčováním na úrok.Ten úrok splatit nejde.

  Podle výkladu zákona „Monetární modernizace“ mají hodnotu pouze peníze emitované centrální bankou, tedy bankovky a mince. A těch je v oběhu ve Švýcarsku kolem 10 %. Emise peněz má být podle expertů, o které se sdružení opírá, v rukou nezávislé centrální banky.

 13. Zavacky napsal:

  @Martin Lembák.
  .
  “ … s akcemi amerického Fedu, kde QE fáze měly tendenci po určitém čase výnos do splatnosti zvyšovat v očekávání budoucího ekonomického oživení … “
  .
  Táto myšlienka znamená, že investori v pozitívnom očakávaní znižovali nákup dlhopisov! To predsa v žiadnom prípade nemôže byť pravda …
  .
  „… bude klíčové, jak rychle se podaří dostat potřebná likvidita v Evropě ne jen do bankovního sektoru, ale hlavně do reálné ekonomiky podnikatelům, kteří v konečném důsledku zaměstnávají lidi a ti táhnou ekonomický růst…“
  .
  Kľúčové sa to zdá len preto, lebo sa ignoruje efektivita, produktivita, štruktúra a pevný referenčný bod našej a iných mien. Ale oni dajú o sebe vedieť v pravý čas.

 14. Zavacky napsal:

  @Oracle. Na QE u ECB sa dá pozerať aj tak, že kvôli právnym otázkam nemohlo byť spustené otvorene QE, tak sa vymyslelo OMT ako jeho eufemizmus s patričným divadielkom. Súčasťou divadielka je aj sterilizácia a LTRO( v skutočnosti anti-LTRO). To samozrejme nemôže riešiť syndrómy natrvalo a podstatu problému už vôbec nie, takže divadielku budú postupne pribúdať ďalšie výstupy pod rôznymi názvami(ak to stihnú…).

 15. Zavacky napsal:

  @DEERRICK.
  Švajčiarska iniciatíva je úprimná, ale tesne vedľa. Frakčné rezervy sú nepodstatné. Podstatné je, že SCHN musí používať ceiling, aby neskolaboval švajc-export. Kto tie peniaze vyrába, je tak druhoradé. Švajc nemôže zmeniť svetový finančný systém. To môže len niekoľko relevantných ekonomík – a aj to nie z vlastnej uvedomelosti, ale pod tlakom objektívnej reality – rozpadávania ekonomických vzťahov.

 16. Oracle napsal:

  @ Zavacky
  Pokiaľ nepovažujete za podstatu problému požičiavanie neexistujúcich peňazí na úrok (pričom peniaze na splatenie úroku neboli vytvorené) za problém. Tak Vám niet pomoci.

  Mimochodom požičanie neexistujúcej peňazí je podvod. 🙂

  Prečo je úrok problém som napísal tu: https://proinvestory.cz/oracle-zapad-konci/comment-page-1#comment-9457

 17. Zavacky napsal:

  @Oracle
  Trvám na tom, že nie úrok je problém, ale vymyslené peniaze a samozrejme ich požičiavanie:
  1.Úrok vznikol a existuje nezávisle na monetaristickom fin. systéme.Bez úroku by banky prestali požičiavať. Ani ja by som nikomu zadarmo nič nepožičal.
  2.Inflácia predbieha abs.hodnotu sumy úrokov. Musí rásť z princípu rýchlejšie, čo som dokázal vo svojom exaktnom dôkaze. Neexistencia dostatku meny na splácanie úrokov tak vlastne nikdy nepríde na pretras.
  3.Inflácia(menová expanzia) v monetaristickom systéme časom rastie, úroky naopak klesajú.
  4.Úroky sú len transformovanou odmenou za pomoc v naturálnom obchode. Ja sa nezvyknem neodvďačiť. Keby neboli peniaze, odvďačil by som sa napr. aj prácou – a tá musí mať hodnotu…..
  5.Pred monetarizmom tiež existovali úroky. Avšak vždy sa objavovali popri reálnych peniazoch aj inflačné – vymyslené. Úrok platil pre obe – nebolo ho možné oddeliť.
  6.Úrok je mimo „vierovyznaní knihy“ úplne bezproblémový.

 18. Zavacky napsal:

  @Martin Lembák
  Vedeli by ste nájsť graf, ktorý za sledované obdobie porovnáva nákup US bonds medzi súkromnými investormi a FEDom?
  .
  Čo myslíte, prečo operácia Twist nezabrala?
  .
  Zatiaľ by som dal do pozornosti dlhodobé trendy, tie považujem v týchto súvislostiach za rozhodujúcejšie:
  .
  https://www.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
  .
  https://www.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield

 19. Martin Lembák napsal:

  to Zavacky: v tomto roce bych se musel jeste podivat dukladneji, nicmene do konce roku 2013: https://content.screencast.com/users/mlembak/folders/Default/media/297d1940-b487-4498-8d96-d16737c6554b/Treasuries_holdings.jpg

  Resp. clanek, ktery ukazuje na prodeje komercnimi bankami: https://freemarketcafe.com/2013/12/dont-camp-bernanke-dam/

 20. Zavacky napsal:

  Ten graf je výborný. Môžem vedieť zdroj?
  .
  Zatiaľ mi to stále vychádza tak, že „budúce ekonomické oživenie“ v dôsledku QE očakáva vždy iba US vláda a v dôsledku toho zintenzívni snahu predať čo najviac svojich dlhopisov. To znamená prudké prevýšenie ponuky nad dopytom – ponukový šok. V dôsledku toho výnosy idú dole. Rozhodne to nemôže byť v dôsledku pozitívnych očakávaní zo strany investorov – to by viedlo naopak k dopytovému šoku a teda zníženiu výnosov.
  .

 21. Martin Lembák napsal:

  to Zavacky, ano: U.S.Treasury and Federal Reserve, via Haver Analytics

  Kdyz je previs nabidky – cena jde dolu a inverzne vynosy do splatnosti nahoru. US dluhopisy jsou ted relativne levnejsi nez evropske, proto se stale drzi, dalsi faze vyprodeju se blizi…

 22. Zavacky napsal:

  p.s.
  Operáciu Twist možno chápať ako potvrdenie – vydávanie dlhopisov sa znižovalo v dôsledku propagovanej snahy o šetrenie. Výnosy teda klesali. Vo chvíli, ked bolo jasné, že peniaze vláde dojdú a šetriť sa nedá, muselo prísť QE3 a ďalšie zvýšenie vydávania dlhopisov. Väčšie ako reálny záujem.

 23. Jan Altman napsal:

  Přesně tak. Úrok není problém a není pravda, že jej nelze splatit, protože na něj „není natištěno dost peněz“ (viz odkaz dole).

  Naopak problémem je:
  1) Frakční bankovnictví, neboli legalizovaný podvod, kdy někdo (ale jen ten, kdo k tomu má propachtované privilegium od státu, ne všichni) smí půjčovat peníze, které nemá, resp. peníze vkladatelů smí zároveň půjčit několika subjektům.

  2) Monetární politika, neb jde pouze o eufemisticky přejmenované centrální plánování (kdo kontroluje emisi peněz a úrokové sazby + udílí bankovní licence, ovládá celou ekonomiku)

  3) Státní monopol na emisi peněz, vynucený monopol jediné legální měny – výsledkem je „kvalita“ a cena typická pro každý monopol a pro ten se zákonem vynucenou exkluzivitou tuplem (vysoké ceny, nízká kvalita)

  ▐▀▀█▄▄█▀▀█▄▄█▀▀█▄▄█▀▀█▄▄█▀▀█▄▄█▀▀▌ O těch úrocích je to dobře vysvětlené zde:
  https://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2014061101

 24. Oracle napsal:

  @ Zavacky
  Je principiálny rozdiel medzi úrokom a platbou za službu.

  Platba za službu, platí sa jednorázovo alebo v pravidelných intervaloch napr. vedenie účtu, nájomné, zavolanie taxíka atď.

  Úrok je zväčša na časovej báze, ide o navyšovanie sumy ktorá sa musí vrátiť, počas doby pôžičky napr. vyberie sa hypotéka (a teraz strelí od boku) za 30 rokov za 3% ročne a po splatení zistíte, že za tú dobu ste mohli kúpiť 3 domy za starú cenu.

  Úrok zďaleka nie je bezproblémový, je to masívny nástroj na transfer bohatstva jedným smerom, obzvlášť keď máte nekryté obeživo. Prečo je to masívny nástroj? Pretože svet je ohraničený, skôr či neskôr každý bude dlžiť niekoľkým subjektom aj tým, čo neexistuje.

  Problém s tým čo hovoríte o inflácií je, že v súčasnosti to nie je pravda, inflácia je pokles kúpnej sily čo je zapríčinené vytvorením nadmerného množstva nekrytého obeživa. Podstatou je, že čerstvo emitované obeživo je emitované voči už existujúcemu obeživu teda odoberá z nej hodnotu a práve preto je problém frakčné bankovníctvo lebo nielen že vytvára obeživo prakticky zo vzduchu, ale ešte k tomu chce aj to čo nevytvoril.

 25. DEERRICK napsal:

  ten článek už jsme řešili.

  Má chybu.

  je tam 1000 má společnost.Jenže ten 1000 si někdo půjčil a je nutné tam dopočítat úrok.

  Kde vzali ten 1000?Banky půjčují peníze zatížené úroky.A je nutné vrátit peníze a ten úrok.

  Mne to nebaví psát dokola.

 26. plukin napsal:

  DEERRICK: pokud vidis takovy problem ve splaceni uroku, pak musi existovat stejny problem v zaplaceni zisku. Kdyz se nema kde vzit na urok, jak si pak muze nekdo dovolit zaplatit zisk? Z ceho? Ale zase bez nadeje na zisku, by asi tezko nekdo neco delal ze? Tohle uvazovani proste musi mit nekde chybicku.. Neni mozna mit na vyplatu zisku a zaroven nemit na splatku uroku. Muze se to nazyvat jakkoliv, ale jsou to penize „navic“ ktere puvodne „nebyly“.

  J.Altman: Kdyby ti na dulezitych mistech vedeli co delaji, tak by to nebylo tam kde to ted je. Dlouhodoba vize nula, co fungovalo/nefungovalo v historii je nezajima, protoze „casy jsou ted jine“. Hmm, casy mozna jo, ale lidi maji tendenci se chovat tak nejak porad stejne.. Zkusenosti z realneho sveta businessu prakticky zadne a vysledkem je ze resi problemy az nastanou bez toho aby je zajimalo jestli to s cim prindou uz bylo v minulosti vyzkouseno a jake to eventuelne melo dusledky. Pripomina mi to pstrosa ktery schova radsi hlavou do pisku doufaje..nez by celil problemu zjiste, ze s tim mozna muze neco delat. Armstrong o tom pise, ze kdyby lide vedeli jak to doopravdy funguje a jak je vsecko „(ne)rizene“, jeste by se modlili aby opravdu existovala mocna skupina ktera taha za nitky. To jde tezko, ma-li kazdy zucastneny svuj vlastni/odlisny zajem. K tomu je potreba chut spolupracovat a dat egu volno.

 27. Oracle napsal:

  @ Plukin Na odpovedajúcich miestach vedia, že to čo sa deje je podvod (pôvodný článok z Financial Times): https://www.zerohedge.com/news/2014-06-15/cluster-central-banks-have-secretly-invested-29-trillion-market
  -odpovedajúce miesta ale s tým nič nerobia, prečo by aj, plynie im z toho zisk (pôvodne Reuters): https://www.zerohedge.com/news/2014-06-15/explosive-scandal-head-polish-central-bank-recorded-promising-assistance-government-
  -takže zodpovedné miesta nechali dosadiť správne indoktrinovaných hlupákov alebo podvodníkov.

 28. janula09 napsal:

  plukin:mozes mi dat link, kde si mozem citat tie Armstrongove clanky?? Dakujem

 29. Oracle napsal:

  Keď sa to nevyrieši, EU bude čoskoro mrznúť: https://www.zerohedge.com/news/2014-06-16/russia-halts-gas-supplies-ukraine

 30. Zavacky napsal:

  @Oracle.
  Musíte si „za každú cenu“ pozmeniť názor na úroky. Musíme posilňovať protrhového ducha na tomto diskusnom fóre aj na všetkých iných. Inak tú masu „tam vonku“ , ktorá by chcela ovládnuť trh socializmom, ideovo neporazíme. Urobí to potom až história.
  .
  Nič proti socializmu – ale je nezmyslom snažiť sa ovládať kapitalizmus.
  .
  p.s.
  Myslite na to, že úrok neplynie jednosmerne.

 31. Standa napsal:

  Zavacky @ Martin Lembák: Ten graf byl diskutovaný jako potenciálně zmanipulovaný. Jak to, že v době vrcholící krize začaly najednou americké domácnosti nakupovat státní dluhopisy jako o závod? Rok 2008: 15 miliard dolarů, rok 2009: více než půl bilionu dolarů! Není to náhodou proto, že do této kategorie spadají všichni neidentifikovaní kupci?

  Více viz: https://blog.aktualne.cz/blogy/stepan-pirko.php?itemid=9747

 32. janula09 napsal:

  plukin: dakujem

 33. plukin napsal:

  janula09: Netreba dakovat 2x, jednou bohate staci. 🙂 Preju objektivni pohled na to co JE.

 34. Zavacky napsal:

  Vďaka Standa.
  Výborne do dotvára obraz – a to nielen o postavení americkej verejnosti v tejto veci, ale aj o zahraničných investoroch. Logicky do toho zapadajú aj nákupy v Belgicku v poslednej dobe.

Přidat komentář