Balancují irské a portugalské banky nad propastí?

Autor článku: 18. 12. 2011

V předchozích dílech seriálu Analýza trhu credit default swap jsem provedl analýzu 16-ti bank, pojišťoven a společností poskytujících finanční služby založených v USA a Velké Británii.

Ve třetí části seriálu zaměřeného na analýzu stavu a historického vývoje hodnot pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) 57 amerických a evropských firem z finančního průmyslu si přestavíme 2 společnosti z Irské republiky – The Governor and Company of the Bank of Ireland, Irish Bank Resolution Corporation (nástupce znárodněné Anglo Irish Bank). Finanční sektor Portugalské republiky budou reprezentovat Banco Comercial Portugues, Banco Espirito Santo a Caixa Geral de Depositos.

Irsko a Portugalsko patří mezi státy, které následovaly Řecko a z důvody ochrany před bankrotem byly donuceny vstoupit do záchranného programu EU a MMF.

 

CDS (bps) – cena pětiletého kontraktu credit default swap o velikosti 10 milionů USD v bazických bodech (1 bazický bod = 0,01 procenta)

Celková pozice – celková nominální hodnota všech obchodovaných CDS kontraktů v mld. USD

Čistá pozice – zůstatková nominální hodnota obchodovaných CDS kontraktů při vzájemném vypořádání v důsledku kreditní události v mld. USD

Vývoj ceny pětiletých kontraktů bankovních CDS (bps)

 

V průběhu roku 2011 kurzy CDS kontraktů finančních institucí z Irska a Portugalska vystoupaly na 2 až 3 násobek. Výjimkou je Irish Bank Resolution Corporation, u které cena CDS po převzetí Anglo Irish Bank postupně klesá z rekordní úrovně 6 677 bps z 24.11.2010 a v posledních 2 měsících se pohybuje v pásmu 1 600 až 1 800 bps. Kreditní riziko The Governor and Company of the Bank of Ireland se po výrazném růstu v období leden až červen 2011 na hodnotu 1 745 bps snížilo, kurzy CDS klesly až o 30 % a aktuální vývoj naznačuje stabilizaci. Ceny CDS Caixa Geral de Depositos od srpna 2011 kolísají v rozpětí 930 až 1050 bps, tj. s odstupem 15 až 20 procent od max. 1 239 bps z července 2011. Hodnoty CDS kontraktů Banco Comercial Portugues a Banco Espirito Santo jsou od dubna 2011 vzestupném trendu.

Dle údajů The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) se meziročně celková pozice v CDS snížila o 4,55 mld. USD (-8,83 %) na 46,96 mld. USD, nejvýrazněji u The Governor and Company of the Bank of Ireland (-3,71 mld. USD na 3,34 mld. USD). Při porovnání se stavem ke konci roku 2008  (26.12.2008 – 38,55 mld. USD) je aktuální celková pozice v CDS vyšší o 8,41 mld. USD (+21,82%).

Rekordní úrovně cen kontraktů CDS z let 2008 až 2009 ovlivněné bankrotem americké investiční banky Lehman Brothers dne 15.9.2008 byly několikanásobně překonány, nejvíce v případě Banco Comercial Portugues (9.3.2009 – 180 bps x 15.11.2011 – 1 836 bps). Dramatickou situaci naznačuje porovnání rekordních hodnot z let 2010 – 2011 s maximálními údaji z první fáze finanční krize : Banco Espirito Santo (6.3.2009 – 230 bps x 25.11.2011 – 1 262 bps), The Governor and Company of the Bank of Ireland (6.3.2009 – 670 bps x 29.8.2011 – 1 745 bps) a Irish Bank Resolution Corporation (9.3.2009 – 950 bps x 24.11.2010 – 6 677 bps).

 

Vývoj ceny pětiletých kontraktů CDS vládních dluhopisů Irska a Portugalska (bps)

 

Vládní obligace Irska a Portugalska jsou dle aktuálních a historických hodnot CDS považovány za dluhové instrumenty s vysokou úrovní rizika. Současné ceny pětiletých kontraktů CDS jsou na několikanásobně vyšších úrovních než na začátku roku 2009 (Irsko: 24.2.2009 – 386 bps; Portugalsko: 20.1.2009 – 153 bps) kdy panika na finančních trzích se blížila ke svému vrcholu. Porovnáme-li stávající hodnoty CDS s údaji před propuknutím finanční krize (Irsko: 10.1.2008 – 19,4 bps; Portugalsko: 3.1.2007 – 4,5 bps) získáme obrázek o rozsahu katastrofy které čelíme.

Růstový trend cen CDS kontraktů na irské vládní dluhopisy, který byl opětovně zahájen v březnu 2010 z úrovně 115 bps byl přerušen 18.7.2011 po dosažení hodnoty 1 196 bps. Následovala korekce v rozsahu 40 procent, která trvá do dnešních dnů. Na možnost úspěšného vyřešení irské dluhové krize jsem na konci září 2011 upozornil v článku Opustí Irsko jako první skupinu problémových zemí PIIGS?

Pohled na vývoj CDS kontraktů portugalských státních obligací nenabízí podobný optimistický obrázek. Vzestupný trend od začátku srpna 2009 (4.8.2009 – 44,5 bps) je přes větší korekce platný až do dnešních dní, aktuální kurz 1 110,5 bps se nachází necelých 10 procent pod nejvyšší hodnotou 1 216 bps z 12.9.2011.

Investory vnímané riziko úvěrového selhání vládních dluhopisů Portugalska je na vyšší úrovni než u obligací emitovaných vládami Ukrajiny (CDS 864,2 bps), Venezuely (CDS 957,8 bps) nebo Argentiny (CDS 974,2 bps). Z pohledu cen pětiletých kontraktů CDS mají vyšší riziko než portugalské pouze řecké státní dluhopisy (CDS 14 395,7 bps). Kreditní riziko irských státních obligací po výrazném poklesu je hodnoceno o 35 procent výše než u italských (CDS 539,2 bps) nebo chorvatských bondů (CDS 542,8 bps).

Celková nominální hodnota obchodovaných CDS kontraktů u irských vládních obligací po meziročním poklesu o 5,91 mld. USD dosahuje úrovně 41,98 mld. USD, v případě portugalských státních dluhopisů se velikost celkové pozice meziročně snížila o 8,15 mld. USD na 68,2 mld. USD. S ohledem na velikost vládního zadlužení jsou aktuální údaje relativně vysoké, významný je také nárůst objemu zajišťovacích transakcí při porovnání se stavem k 26.12.2008 (Irsko – 18,24 mld. USD, Portugalsko – 25,73 mld. USD).

Vývoj výnosů vládních dluhopisů Irska (% p.a.)

 

Intervence Evropské centrální banky (ECB) realizovaná v červenci 2011 na trhu vládních bondů problémových zemí PIIGS (Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Španělsko) měla výrazný pozitivní dopad na ceny irských dluhopisů a CDS kontraktů. Rozdíl mezi výnosy irských a německých dluhopisů se splatností 10 let klesl z nejvyšší hodnoty 11,43 % dosažené 18.7.2011 na 5,57 % z 29.9.2011 a aktuálně se pohybuje nad hodnotou 6,3 %. V červnu 2007 byl výnos irských státních dluhopisů se splatností 10 let oproti německým nižší o 0,74 %, do konce listopadu 2008 spread nepřekročil hranici 1 %.

Nákupy irských obligací ECB způsobily od července do října 2011 dramatický pokles výnosů, u splatnosti 2 roky z 23,2% na 6,7 %, výnos tříletých obligací klesl z 22,6 % na 6,9 %. Stávající výnosy irských vládních dluhopisů se splatností 2 až 5 let se pohybují v rozpětí 7,9 % až 8,1 %.

Vývoj výnosů vládních dluhopisů Portugalska (% p.a.)

 

Výnosy portugalských státních obligací v důsledku zásahu ECB výrazně poklesly až o 9 procent, ale bohužel pouze krátkodobě. Od začátku září 2011 důvěra v portugalské dluhopisy opětovně klesá, výnosy rostou k předchozím rekordních hodnotám, které na vzdálenějších splatnostech překonávají.

Začátkem prosince 2011 rozdíl mezi výnosy portugalských a německých bondů se splatností 10 let překročil maximum 10,71 % z 11.7.2011.

Úroveň kreditního rizika navzdory výraznému poklesu CDS irských finančních institucí považuji u analyzovaných firem za velmi vysoké. V rámci hodnocení 57 evropských a amerických finančních společností patří irské a portugalské firmy do skupiny s nejvyšší cenou pětiletých kontraktů CDS. Náklady na pojištění dluhopisů o nominální hodnotě 10 mil. USD emitovaných portugalskou bankou Caixa Geral de Depositos překračují částku 1,018 mil. USD, v případě The Governor and Company of the Bank of Ireland 1,231 mil. USD nebo Banco Comercial Portugues 1,651 mil. USD.

Aktuální ceny pojištění obligací jsou v silném kontrastu se stavem na přelomu roku 2006 a 2007, kdy před propuknutím hypoteční krize v USA nepřesáhly částku 10 000 USD (Banco Espirito Santo – 9 000 USD, Banco Comercial Portugues – 9 000 USD, The Governor and Company of the Bank of Ireland – 7 800 USD).

Zdroj : Bloomberg, DTCC

 

Předchozí analýzy a komentáře autora Miroslav Piták:

 

Štítky: , , ,

Komentáře

  • Jan Dvořák napsal:

    Nárůst ceny pojištění o 2 řády, to je fakt síla.

Napsat komentář