Balancují irské a portugalské banky nad propastí?

V předchozích dílech seriálu Analýza trhu credit default swap jsem provedl analýzu 16-ti bank, pojišťoven a společností poskytujících finanční služby založených v USAVelké Británii.

Ve třetí části seriálu zaměřeného na analýzu stavu a historického vývoje hodnot pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) 57 amerických a evropských firem z finančního průmyslu si přestavíme 2 společnosti z Irské republiky – The Governor and Company of the Bank of Ireland, Irish Bank Resolution Corporation (nástupce znárodněné Anglo Irish Bank). Finanční sektor Portugalské republiky budou reprezentovat Banco Comercial Portugues, Banco Espirito SantoCaixa Geral de Depositos.

Irsko a Portugalsko patří mezi státy, které následovaly Řecko a z důvody ochrany před bankrotem byly donuceny vstoupit do záchranného programu EU a MMF.

 

CDS (bps) – cena pětiletého kontraktu credit default swap o velikosti 10 milionů USD v bazických bodech (1 bazický bod = 0,01 procenta)

Celková pozice – celková nominální hodnota všech obchodovaných CDS kontraktů v mld. USD

Čistá pozice – zůstatková nominální hodnota obchodovaných CDS kontraktů při vzájemném vypořádání v důsledku kreditní události v mld. USD

Vývoj ceny pětiletých kontraktů bankovních CDS (bps)

 

V průběhu roku 2011 kurzy CDS kontraktů finančních institucí z Irska a Portugalska vystoupaly na 2 až 3 násobek. Výjimkou je Irish Bank Resolution Corporation, u které cena CDS po převzetí Anglo Irish Bank postupně klesá z rekordní úrovně 6 677 bps z 24.11.2010 a v posledních 2 měsících se pohybuje v pásmu 1 600 až 1 800 bps. Kreditní riziko The Governor and Company of the Bank of Ireland se po výrazném růstu v období leden až červen 2011 na hodnotu 1 745 bps snížilo, kurzy CDS klesly až o 30 % a aktuální vývoj naznačuje stabilizaci. Ceny CDS Caixa Geral de Depositos od srpna 2011 kolísají v rozpětí 930 až 1050 bps, tj. s odstupem 15 až 20 procent od max. 1 239 bps z července 2011. Hodnoty CDS kontraktů Banco Comercial Portugues a Banco Espirito Santo jsou od dubna 2011 vzestupném trendu.

Dle údajů The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) se meziročně celková pozice v CDS snížila o 4,55 mld. USD (-8,83 %) na 46,96 mld. USD, nejvýrazněji u The Governor and Company of the Bank of Ireland (-3,71 mld. USD na 3,34 mld. USD). Při porovnání se stavem ke konci roku 2008  (26.12.2008 – 38,55 mld. USD) je aktuální celková pozice v CDS vyšší o 8,41 mld. USD (+21,82%).

Rekordní úrovně cen kontraktů CDS z let 2008 až 2009 ovlivněné bankrotem americké investiční banky Lehman Brothers dne 15.9.2008 byly několikanásobně překonány, nejvíce v případě Banco Comercial Portugues (9.3.2009 – 180 bps x 15.11.2011 – 1 836 bps). Dramatickou situaci naznačuje porovnání rekordních hodnot z let 2010 – 2011 s maximálními údaji z první fáze finanční krize : Banco Espirito Santo (6.3.2009 – 230 bps x 25.11.2011 – 1 262 bps), The Governor and Company of the Bank of Ireland (6.3.2009 – 670 bps x 29.8.2011 – 1 745 bps) a Irish Bank Resolution Corporation (9.3.2009 – 950 bps x 24.11.2010 – 6 677 bps).

 

Vývoj ceny pětiletých kontraktů CDS vládních dluhopisů Irska a Portugalska (bps)

 

Vládní obligace Irska a Portugalska jsou dle aktuálních a historických hodnot CDS považovány za dluhové instrumenty s vysokou úrovní rizika. Současné ceny pětiletých kontraktů CDS jsou na několikanásobně vyšších úrovních než na začátku roku 2009 (Irsko: 24.2.2009 – 386 bps; Portugalsko: 20.1.2009 – 153 bps) kdy panika na finančních trzích se blížila ke svému vrcholu. Porovnáme-li stávající hodnoty CDS s údaji před propuknutím finanční krize (Irsko: 10.1.2008 – 19,4 bps; Portugalsko: 3.1.2007 – 4,5 bps) získáme obrázek o rozsahu katastrofy které čelíme.

Růstový trend cen CDS kontraktů na irské vládní dluhopisy, který byl opětovně zahájen v březnu 2010 z úrovně 115 bps byl přerušen 18.7.2011 po dosažení hodnoty 1 196 bps. Následovala korekce v rozsahu 40 procent, která trvá do dnešních dnů. Na možnost úspěšného vyřešení irské dluhové krize jsem na konci září 2011 upozornil v článku Opustí Irsko jako první skupinu problémových zemí PIIGS?

Pohled na vývoj CDS kontraktů portugalských státních obligací nenabízí podobný optimistický obrázek. Vzestupný trend od začátku srpna 2009 (4.8.2009 – 44,5 bps) je přes větší korekce platný až do dnešních dní, aktuální kurz 1 110,5 bps se nachází necelých 10 procent pod nejvyšší hodnotou 1 216 bps z 12.9.2011.

Investory vnímané riziko úvěrového selhání vládních dluhopisů Portugalska je na vyšší úrovni než u obligací emitovaných vládami Ukrajiny (CDS 864,2 bps), Venezuely (CDS 957,8 bps) nebo Argentiny (CDS 974,2 bps). Z pohledu cen pětiletých kontraktů CDS mají vyšší riziko než portugalské pouze řecké státní dluhopisy (CDS 14 395,7 bps). Kreditní riziko irských státních obligací po výrazném poklesu je hodnoceno o 35 procent výše než u italských (CDS 539,2 bps) nebo chorvatských bondů (CDS 542,8 bps).

Celková nominální hodnota obchodovaných CDS kontraktů u irských vládních obligací po meziročním poklesu o 5,91 mld. USD dosahuje úrovně 41,98 mld. USD, v případě portugalských státních dluhopisů se velikost celkové pozice meziročně snížila o 8,15 mld. USD na 68,2 mld. USD. S ohledem na velikost vládního zadlužení jsou aktuální údaje relativně vysoké, významný je také nárůst objemu zajišťovacích transakcí při porovnání se stavem k 26.12.2008 (Irsko – 18,24 mld. USD, Portugalsko – 25,73 mld. USD).

Vývoj výnosů vládních dluhopisů Irska (% p.a.)

 

Intervence Evropské centrální banky (ECB) realizovaná v červenci 2011 na trhu vládních bondů problémových zemí PIIGS (Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Španělsko) měla výrazný pozitivní dopad na ceny irských dluhopisů a CDS kontraktů. Rozdíl mezi výnosy irských a německých dluhopisů se splatností 10 let klesl z nejvyšší hodnoty 11,43 % dosažené 18.7.2011 na 5,57 % z 29.9.2011 a aktuálně se pohybuje nad hodnotou 6,3 %. V červnu 2007 byl výnos irských státních dluhopisů se splatností 10 let oproti německým nižší o 0,74 %, do konce listopadu 2008 spread nepřekročil hranici 1 %.

Nákupy irských obligací ECB způsobily od července do října 2011 dramatický pokles výnosů, u splatnosti 2 roky z 23,2% na 6,7 %, výnos tříletých obligací klesl z 22,6 % na 6,9 %. Stávající výnosy irských vládních dluhopisů se splatností 2 až 5 let se pohybují v rozpětí 7,9 % až 8,1 %.

Vývoj výnosů vládních dluhopisů Portugalska (% p.a.)

 

Výnosy portugalských státních obligací v důsledku zásahu ECB výrazně poklesly až o 9 procent, ale bohužel pouze krátkodobě. Od začátku září 2011 důvěra v portugalské dluhopisy opětovně klesá, výnosy rostou k předchozím rekordních hodnotám, které na vzdálenějších splatnostech překonávají.

Začátkem prosince 2011 rozdíl mezi výnosy portugalských a německých bondů se splatností 10 let překročil maximum 10,71 % z 11.7.2011.

Úroveň kreditního rizika navzdory výraznému poklesu CDS irských finančních institucí považuji u analyzovaných firem za velmi vysoké. V rámci hodnocení 57 evropských a amerických finančních společností patří irské a portugalské firmy do skupiny s nejvyšší cenou pětiletých kontraktů CDS. Náklady na pojištění dluhopisů o nominální hodnotě 10 mil. USD emitovaných portugalskou bankou Caixa Geral de Depositos překračují částku 1,018 mil. USD, v případě The Governor and Company of the Bank of Ireland 1,231 mil. USD nebo Banco Comercial Portugues 1,651 mil. USD.

Aktuální ceny pojištění obligací jsou v silném kontrastu se stavem na přelomu roku 2006 a 2007, kdy před propuknutím hypoteční krize v USA nepřesáhly částku 10 000 USD (Banco Espirito Santo – 9 000 USD, Banco Comercial Portugues – 9 000 USD, The Governor and Company of the Bank of Ireland – 7 800 USD).

Zdroj : Bloomberg, DTCC

 

Předchozí analýzy a komentáře autora Miroslav Piták:

 

Komentáře
  1. Jan Dvořák napsal:

    Nárůst ceny pojištění o 2 řády, to je fakt síla.

Přidat komentář