Mají vůbec nulové sazby pozitivní efekt? Případně – pro koho?

Mají vůbec nulové sazby pozitivní efekt? Podle Billa Grosse akorát pomáhají finančním trhům. Ničemu jinému. Reálné ekonomice nijak zvlášť neprospívají. I já s tím souhlasím. Ti z vás, co se účastní mého kurzu věnovaného fundamentální analýze akcií, těm jsem to stručně vysvětlil v jedné z úvodních kapitol. Opravdu je třeba se na politiku nulových sazeb dívat touto optikou.

Nulové úrokově sazby (nemluvě o záporných) totiž významným způsobem ovlivňují investiční rozhodování. Teď nemám na mysli jen investory na kapitálových trzích, ale společnosti, které se podle výnosu rozhodují k investicím do svého rozvoje.

Domácnosti i firmy tak díky nízkým sazbám činí investice, které by při vyšších sazbách neudělaly, protože by tyto investice nebyly rentabilní. I u nás by si řada lidí nevzala hypotéku při úrocích 5-6  procent. Mimochodem, kolik z vás pamatuje sazby z hypotéčních úvěrů nad 10 procenty?

Dochází tak k plýtvání kapitálem, protože je levný a jeho moc. Náklady obětované příležitosti jsou blízké nule a společnostem stačí menší výnos z investic.  To ale poškodí v budoucnu reálnou ekonomiku.

Extrémně nízký výnos z dlouhodobých investic investorům navíc nepomůže, respektive je od těchto investic spíše odradí – což je ještě horší.

Až se úrokové sazby jednou zvednou na předkrizovou úroveň (dejme tomu alespoň 4-5 procent), řada firem se dostane do problémů.

Otázkou je, kdy k tomu skutečně dojde – Ben Bernanke (předchozí šéf Fed) například předpovídá, že se toho nedožije…

Komentáře

Přidat komentář