Leoni AG

stock_analysis

 

Podle většiny expertů jsou vyhlídky na německou burzu neměnné. Kdybychom měli použít terminologii hydrometeorologů, dalo by se říci: „převážně jasno s možností občasných přeháněk“. Analytici Deutsche Bank dokonce předvídají růst hlavního německého akciového indexu DAX až na závratných 10 500 bodů (aktuálně je jeho hodnota na 9724 bodech). Pokud by se tak stalo, vytvořil by DAX nové historické maximum od doby, kdy index vznikl t.j. od roku 1960. Důvodem je právě fakt, že akcie firem tvořící DAX index mají stále relativně atraktivní profil s dividendovým výnosem v průměru okolo 2,5% p.a. což je stále více než vynáší desetileté německé dluhopisy. Nejsou to však pouze firmy z DAXu, které představují zajímavou investici. Druhým nejdůležitějším německým akciovým indexem je MDAX, což jak již název napovídá, představuje tzv.Mid-Cap-DAX. Skládá se z 50 firem, které svou tržní kapitalizací sice nesplňují podmínku zařazení do DAX-u, avšak z hlediska důležitosti pro německou ekonomiku jsou neméně důležité. MDAX nabízí celou řadu titulů, které jsou z hlediska vstupu pro investory stále velice atraktivní.

Jedním z nich je firma Leoni, která patří k největším výrobcům elektroinstalací a kabelových systémů pro automobilový sektor v Evropě. Firma vykázala za rok 2011 tržby ve výši 3,7 mld. EUR a čistý zisk 155 mil. EUR. V roce 2012 to bylo dokonce 3,8 mld. EUR při 156 mil. EUR čistého zisku. Oba tyto roky byly podpořeny silnou poptávkou z automobilového průmyslu, kterou především táhla Asie a Severní Amerika.  Za celý rok 2013 ještě nejsou známá čísla, ale prvních 9M skončilo s tržbami o procento vyššími ve srovnání se stejným obdobím v roce 2012. Na straně čistého zisku však Leoni AG opticky nenaplnil očekávání. Investoři by se však tohoto faktu příliš bát neměli, protože se jedná o snížení zisku především díky jednorázovým investicím, které byly spjaty s modernizací výrobních linek a novými projekty. Dále byl zisk výrazně ovlivněn restrukturalizací severoafrické  divize WSD (Wiring System Division). I druhá divize WCS (The Wire & Cable Solutions Division) utrpěla pokles zisku a to z důvodu menšího využití kapacit a rovněž restrukturalizace divize. Dále svoji roli hrály fakta spojená s prodejem jednotlivých produktů. Méně vhodný mix prodeje automobilových kabelů mělo rovněž negativní vliv na hospodářský výsledek v roce 2013.

Před firmou stojí v roce 2014 veliké cíle z pohledu tržeb, zisku a rozvoje. Mnohá očekávání jsou již proto započtena v ceně akcií (aktuálně 59,75 EUR). Pro Leoni představuje určité vnitřní riziko “WCS divize”, která je přímo závislá na automobilovém průmyslu a kde je velice důležitá včasná reakce na aktuální poptávku trhu. Z pohledu krátkodobého až střednědobého časového horizontu by omezení v podobě snížené kapacity mohla působit negativně na naplnění cílů v roce 2014. Pro investory by tak mohlo být zajímavé uchopení přes opce, které investorům umožňují omezit ztráty a zároveň si jít pro předem daný zisk v podobě inkasované prémie.

 

Autor: Sven Subotič, Člen investičního výboru Charles Bridge Global Macro Fund

 

https://www.chbridge.com/

 

Poučení o rizicích

 

Informace uvedené v této analýze (dále jen „Analýza) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není zaručena. Výsledky minulého období nejsou zárukou výnosů budoucích. Informace a data v Analýze mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

 

Komentáře

Přidat komentář