Kvantová fyzika a ekonomika

Co má společného kvantová fyzika s ekonomikou? Není to chyba, opravdu mluvím o ekonomice a ne o ekonomii. Pro neznalé fyziky upřesňuji, že kvantová fyzika se zabývá částicemi řádově menšími než je velikost atomu. Je toho překvapivě docela dost.

O co jde? Jde o měření. V kvantové fyzice totiž jakékoliv měření ovlivňuje chování měřeného objektu. Stejně tak v ekonomii.

Proč je takový důraz na HDP? Protože HDP je považováno za měřítko bohatství. Kdyby se měřítko bohatství změnilo, hrubý domácí produkt by skončil na propadlišti dějin. To je přesně ta souvislost, mezi ekonomikou a kvantovou fyzikou. Rázem by se změnila i ekonomická politika většiny vlád.

Protože jeden parametr (HDP) je považován za klíčový, politika se zaměřuje na to, aby tento ukazatel byl co nejvyšší. Podobně hodnoty akciových indexů. HDP a akciové indexy jsou maximalizovány, a to i za cenu, že to uškodí jiným parametrům života, které však nejsou považovány za důležité. Pokud by se za hlavní ukazatel bohatství bylo považováno například počet letišť na 1 obyvatele, bude optimalizován tento ukazatel.

Podobně odměňování managementu akciovými opcemi vede k tlaku na krátkodobé výsledky firem na úkor dlouhodobého rozvoje. Management přece nepůjde proti sobě.

To je z mého pohledu velmi špatný přístup, protože vede k přehlížení množství dalších faktorů. Problém není malý, jde o to stanovit to, co je skutečně důležité. Jenom změna tohoto jednoho ukazatele by změnila ekonomické chování většiny vlád po celém světě.

 

 

Komentáře

Přidat komentář