Porovnání HDP Číny, USA a ČR

Často se mluví, že HDP té či oné země se změnilo o nějaké to procento. Málokdy se ale dozvíme, co za tímto vývojem stojí. Připravil jsem proto stručné porovnání struktury HDP USA a Číny, pro porovnání jsem přidal i Českou Republiku.

Je to objem zboží a služeb realizovaných na území dané země. Při zjišťování velikosti HDP se musíme vyhnout opakovanému započítávání různých položek. Proto se započítává pouze hodnota finálních statků (zboží a služeb) sloužících ke konečné spotřebě, investicím nebo vývozu. HDP každé země se skládá ze 4 základních složek:

  • Výdaje domácností
  • Vládní výdaje
  • Investice firem (investice do hmotných aktiv + změna stavu zásob)
  • Saldo zahraničního obchodu (= export – import)

Jak vidíte, naše ekonomika je na exportu závislá ještě více, než čínská. Proto se při přípravě státního rozpočtu a odhadech dalšího vývoje naší ekonomiky klade takový důraz na ekonomický vývoj ve světě, zejména pak v EU.

 

 

 

10 dosud nejčtenějších článků na serveru:

 

Další vybrané články:

Komentáře

Přidat komentář