Globální daňový chaos

Zhruba před měsícem jsem se věnoval stoupající obtížnosti daňové optimalizace společností.  Jednotlivé země mluví o tom, že budou zdaňovat to či ono. Nejvíce se mluví o ekonomické aktivitě (včetně digitální přítomnosti) v některé zemi a neplacení dané z příjmu v této zemi, o tom, že by nadnárodní společnosti měli předkládat své daňově-optimalizační struktury ke schválení apod.

Prakticky se však nemluví o jedné věci – tento přístup hrozí globálním daňovým chaosem.

Jednotlivé země budou hledat jakýkoliv dolar / euro či korunu daňových příjmů doufajíc ve zvýšení absolutní daně z příjmu placené nadnárodnímu společnostmi. Obávám se, že výsledkem nebude zásadní zvýšení daní placených nadnárodními společnostmi, ale zejména přelévání těchto plateb mezi jednotlivými zeměmi.

V takovém případě se země budou těžko spoléhat na příjem daně z příjmů velkých společností a těžko s nimi budou moci pracovat při sestavování státních rozpočtů.  Stačí, aby některé země v rámci daňové konkurence upravily podmínky placení daní, a platby se velice rychle přesunou mezi jednotlivými zeměmi.

Může se proto stát, že výsledný efekt bude jiný, než zamýšlený. Opravdu dobří daňoví poradci budou mít žně.

 

Komentáře

Přidat komentář