Fundamentální analýza společnosti – na co si dát pozor

Pro případy, že byste chtěli zájem koupit nebo třeba prodat short akcie, nabízím pár bodů, které stojí za to, aby jim byla při finanční analýze věnována pozornost. Skutečné hospodářské výsledky společnosti, tak důležité pro investiční rozhodování mohou být hodně odlišné od  údajů patrných na první pohled. Spočítat několik poměrových ukazatelů tak může být silně zavádějící.

Proto je třeba se podívat na následující:

Typickým příkladem položek zkreslujících hodnotu poměrových ukazatelů jsou jednorázové neopakovatelné položky (prodej divize, investice, odpis velkých aktiv atd.)  Při analýze výsledovky společnosti je třeba se podívat, zda neobsahuje nějaké neopakovatelné položky (ať na straně výnosů nebo nákladů).  V takovém případě je třeba výsledovku o ně očistit a pracovat s očištěným hospodářským výsledkem (ziskem). Hodnota firma pak často vyjde výrazně jinak, než hlásí poměrové ukazatele.

Ignorovat jakékoliv pro-forma výsledky. Takové výsledky jsou často prezentované jako první. Proč se jim říká pro-forma? Protože nejsou spočítány podle účetních pravidel, ale bývají z nich vylučovány různé typy nákladů. Zisky pak vypadají lepší, než jsou ve skutečnosti.  

Příloha k účetní závěrce obsahuje velké množství užitečných informací.  Jde např. o metody oceňování aktiv, popis mimořádných a neopakovatelných událostí, zmínku o mimobilančních položkách, odměňování managementu apod. Proto je třeba ji přečíst.

Co v ní lze najít? Například jsou popisy účetních postupů a informace o tom, jestli se proti minulosti nezměnily. 

Zisk lze různými účetními triky v určité míře upravit dle potřeby (zejména během roku, tedy i kvartálních výsledků).  Co ale nelze tak jednoduše zmanipulovat je množství peněz na účtech společnosti. 

Proto doporučuji sledovat i Cash flow.  Pokud totiž je společnost zisková, ale množství peněz na účtech odpovídajícím způsobem neroste (samozřejmě po zohlednění investic apod.), je ve společnosti  něco shnilého. Několikaletý nesoulad mezi vykazovanými zisky a stavem bankovních účtů byl společným rysem Worldcomu, Enronu a podobně.

Při analýze společnosti je třeba pracovat s diluted EPS.  Jedná se o EPS přepočtené na zvýšené množství akcií, které se mohou do oběhu dostat např. uplatněním opcí či warrantů.  Důležitost práce s diluted EPS je větší a malých společností s minimálními / žádnými tržbami.

Náhlé osekání nákladů na výzkum a vývoj je špatným signálem pro budoucnost.  Pokud tyto náklady společnost oseká jenom proto, aby dosáhla předpovědí analytiků, jde o signál, že vedení řídí společnost od čtvrtletí ke čtvrtletí bez dlouhodobé koncepce. Na trading zajímavá akcie, na dlouhodobější držení již nikoliv.

Goodwill je položka vzniklá při nákupu jiné společnosti, pokud kupovaná společnost byla oceněna na vyšší cenu, než byla hodnota jejich aktiv.  Pokud se tato koupená společnost dostane do problémů, ovlivní to hospodaření matky dvakrát.  Za prvé – klesne konsolidovaný zisk.  A za druhé, pokud problémy koupené společnosti jsou trvalejšího rázu, mateřská společnost by měla snížit goodwill, což se jednorázově negativně projeví na jejím hospodářském výsledku, ale zároveň ji klesnou aktiva, což vede k růstu zadluženosti, ačkoliv společnost nemá k dispozici ani dolar hotovosti navíc. Příklad – společnost HP v letech 2015 a 2016.

Ne vše najdete ve finančních výkazech společnosti. Sledujte i neúčetní operace.   Někdy se hodnota společnosti může prudce zvýšit, aniž by proběhla jediná účetní operace (např. schválení léku do prodeje, úspěšný průzkum ložiska komodity apod.).

Ukazatele P/E, P/S, P/B a další je třeba posuzovat v širších souvislostech – počínaje oborem fungování společnosti až po řadu nezbytných úprav zmíněných výše. . Samotný jednoduchý filtr podle těchto ukazatelů nefunguje. 

Vyplatí se sledovat i Obchody insiderů  nebo investorů – aktivistů.  Insiders v USA jsou povinni do 2 dnů od obchodu to oznámit. Pokud větší investor kupuje významnější podíl ve firmě za účelem ovlivnění chodu společnosti, má za povinnost oznámit kolik akcií společnosti koupil a za jakým účelem (nejčastěji jde o změny ve vedení, dále pak o fúze / akvizice).

Kombinace těchto a dalších informací nám poskytne věrný pohled na hospodaření společnosti a následně zjistit, zda jsou její akcie vhodné pro nákup či nikoliv. 

Komentáře
  1. VoDo napsal:

    Uvítal bych pohled na ETF od někoho kdo se jim věnuje delší dobu, já osobně akcie kupovat nechci a není to moje strategie na budoucí léta, posledních pár let je stále více firem postiženo korupcí, účetní machanicí, neočekávaných zpráv o vůdčích lidech, úplně mimo analýzy od odborníků, toto vše sráží cenu akcie. Moje strategie bude ETF, pravděpodobně dividendové, indexové pákové, ale nejdřív short indexů.

Přidat komentář