Emil Kalabus: Konec Kaddáfího Libye – díl 2.

 V minulém díle jsem nastínil, že o tom proč a jak došlo k pádu Kaddáfího, existují dohady i četné teorie.

Pravdu má dle mne pisatelka článku o Libyi Dana Madarová, jejíž článek jsem pozorně četl a konfrontoval s jinými články.

Osud Libye byl předurčen již dávno. Důkaz tohoto tvrzení je možno najít tady.  Strategie zničení suverénního státu nezačala ozbrojenými výstupy iniciovanými západními službami či posledními rozhodnutími OSN. Libye je pro svou svébytnou politiku dlouhodobým terčem Západu.

Muammar Kaddáfí se dostal k moci v roce 1969 jako člen Organizace Svobodných důstojníků unionistů-socialistů, která i s podporou západních demokracií svrhla monarchii. Washington i Londýn však podcenili libyjskou revoluci a její antiimperialistické charakter. Prvním odvážným libyjským krokem bylo vystoupení Kaddáfího na Valném shromáždění OSN v roce 1969, kdy libyjský vůdce vyslovil záměr zrušit zahraniční vojenské základny na svém území. Dalším důvodem pro podepsání ortelů nad Libyí bylo znárodnění všech zahraničních bank a ropných společností v zemi v sedmdesátých letech. V roce 1977 se Kaddáfí svou teorií přechodu podniků pod kolektivní řízení pracovníků dostal do rozporu se zájmy kapitalismu. I v současnosti se libyjský vůdce postavil proti západnímu světu, když odmítl odejít z čela země a rozhodl se neustoupit protivládním protestům. Ty nastaly krátce po nedávných nepokojích v Tunisu či Egyptě. Je však třeba zdůraznit, že Kaddáfího režim neposluhuje USA a EU do té míry jako egyptská či tuniská diktatura. A tak se záměrem vytvoření silnější pozice v Libyi západní svět zaútočil proti Kaddáfímu, využitím záminku potlačení „lidového“ povstání. Pod záminkou ochrany civilistů v konfliktu vládních jednotek s ozbrojenými vzbouřenci iniciovali Francie, Británie, Libanon a USA na půdě OSN hlasování o vytvoření bezletové zóny nad Libyí.

Přijetí rezoluce potvrdilo, že i tato organizace je dnes nástrojem Západu sloužícím k přerozdělení světa. Za návrh hlasovalo deset z patnácti členských států RB OSN, pět se zdrželo hlasování – Rusko, Čína, Německo, Brazílie a Indie. Nikdo ze stálých členů nevyužil své právo veta a neřekl globální moci rozhodné „ne“. Zřízení bezletové zóny a tzv.. ochrana civilistů znamená ve skutečnosti bombardování libyjských cílů spojeneckými silami. Již dříve Muammar Kaddáfí ostře kritizoval její případné zavedení a vyzval své stoupence, aby se připravili na ozbrojenou konfrontaci se Západem. Vladimir Putin přirovnal rezoluci k středověké výzvě k křižáckou výpravu a prohlásil, že zasahování do záležitostí jiných zemí se stává trendem zahraniční politiky USA. Český prezident Václav Klaus označil vytvoření bezletové zóny za klasickou válku a odmítl uznat libyjskou opozici sídlící v Benghází za legitimních představitelů země. Venezuelský prezident Hugo Chávez odsoudil USA a jejich spojenců za vojenskou intervenci v Libyi a prohlásil, že se chtějí jednoduše zmocnit libyjské ropy.

Stejně Kaddáfí opakovaně obvinil Západ, že se s podporou povstalců snaží zmocnit ropného bohatství v zemi. Libye má totiž největší zásoby mimořádně kvalitní ropy v Africe, proudící především do zemí EU. Americkými analytiky nadsazené odhady zásob umožnily nákup ropy za uměle vytvořené nízké ceny, což Libye přestala akceptovat. Je nezbytné zarazit to sankcemi a rezolucemi OSN či protesty prozápadní demonstrantů.  Dalším důvodem k sesazení Kaddáfího, mohlo být podle jiných analytiků, právě obrovské naleziště vody pod Saharskou pouští.

Když Libyjci hledali v roce 1953 na jihu své země zdroje ropy, objevili vodu – obří podzemní rezervoáry, které vyživují oázy. Záhy jim došlo, že ruku v ruce s černým zlatem narazili na skutečný poklad – vyprahlá Afrika, která si doslova šlape po zásobách „fosilní“ vody.  V srpnu 1984 se začal budovat projekt Velké umělé řeky, jehož realizace má trvat více než půl století. Voda se bude přivádět do obydlených oblastí kolem Středozemního moře systémem podzemního potrubí a sítě čerpadel. Po dokončení má zemi zásobovat 3,68 miliony m³ vody denně s cenou 35 centů za m³. Zásoby fosilní vody by měly při této spotřebě vydržet tisíce let.  Navíc tak bude možné obdělávat 155 000 ha dosud neúrodné půdy a Libyjci budou mít hojnost pitné vody i menší závislost na dovozu potravin.

Kdyby se projekt podařilo dokončit, změnila by se Libye z nehostinné pouště v úrodnou část světa, podobně jako Evropa či Amerika. A problém byl na světě. Projekt osobně zaštítil sám Kaddáfí, který ho nazval „osmým divem světa“. V současnosti tvoří jeho síť 1300 vrtů o hloubce 500 m a 4000 km potrubí vedeného pod zemí zásobuje vodou města Tripolis, Benghází, Sirtu aj. Kaddáfí nabídl vodu i svým sousedům a byl přesvědčen, že jednou bude Libye moci exportovat ječmen, oves, pšenici a kukuřici. Podle plánu mělo být celé vodní dílo dokončeno za 25 let, ale…

…na počátku roku 2011 zasáhla Libyi občanská válka a Kaddáfí byl 20. října 2011 zabit. Soudí se, že hlavním důvodem byla snaha o ovládnutí ropných zásob země. Podle některých spekulací ale byla důvodem jeho smrti právě voda. Za prvé: Mnohé země zásobují (nejen) Libyi potravinami, a pokud by se Afrika změnila z odběratele v dodavatele, utrpěly by velké finanční ztráty. Za druhé: Populace ve světě neustále roste a s tím se zvyšuje i potřeba pitné vody. Jejím nedostatkem trpí už dnes některé evropské státy. A tuto životadárnou tekutinu, kterou by bylo možné čerpat 4000 až 5000 let, by najednou měli mít v rukou Libyjci? Podle některých se v blízké budoucnosti nepovedou války o ropu, ale o vodu. A Kaddáfí byl podle všeho první obětí této nové „vodní“ války.

Pokud by nám nestačil jeden ze zmiňovaných důvodů napadení Libye a odstranění Kaddáfího je zde ještě jeden pádný důvod.

Zůstává nejasné, proč a jak přesně Kaddáfího režim přešel z „modelového“ a „důležitého spojence“ do módu příštího cíle změny režimů během období jen několika let. Ale poté, co tvrzení o „genocidě“ jako ospravedlnění intervence NATO experti zpochybnili, vyplulo na povrch několik dalších teorií.

Často se samozřejmě zmiňovala ropa – Libye je největším producentem ropy v Africe. Ale jeden možný důvod zvláště pro to, aby zrovna Kaddáfí padl z výšin. Získal teď významnou pozornost u analytiků a v části nikoliv Západních médií: centrální bankovnictví a globální monetární systém.

Podle více než jen mála pozorovatelů plánoval Kaddáfí ukončit prodej libyjské ropy za US dolary – s tím, že bude požadovat místo toho platby ve zlatem podložených „dinárech“ (jednotné africké měně založené na zlatu) – a to že bylo skutečnou příčinou. Tento režim seděl na masivních hromadách zlata, odhady se blíží 150 tunám, a tlačil i ostatní vlády v Africe a na Středním východě, aby ho následovaly. A to mělo podle analytiků potenciál doslova strhnout dolar a světový monetární systém jako jeho rozšíření. Francouzský president Nicolas Sarkozy údajně šel tak daleko, že Libyi prohlásil za „hrozbu“ finanční bezpečnosti světa. „Insideři“ z Kaddáfího plánu zjevně panikařili.

„Jakýkoliv pohyb jako tenhle by určitě neuvítala ta současná mocenská elita, co odpovídá za kontrolu světového centrálního bankovnictví,“ poznamenal finanční analytik Anthony Wile, editor na volný trh orientovaného listu Daily Bell, v interview s RT. „Takže ano, to by určitě mohlo být něčím, co by mohlo způsobit jeho okamžité zavržení a nebylo by zapotřebí žádných dalších důvodů, aby se přikročilo k jeho odstranění od moci.“

Podle Wileho by Kaddáfího plán posílil v očích ekonomů podporujících zdravé peníze celý Africký kontinent – a to ani nemluvě o investorech. Mělo by to ale zvláště devastující účinek na US ekonomiku, Americký dolar a zvláště na elitu, co vede ten systém. Ať byl Kaddáfí odstraněn z jakéhokoli důvodu, faktem je, že Kaddáfího Libye neexistuje, a život Libyjců se obrátil v chaos a bezpráví.

 

Jaká tedy byla Kaddáfiho Líbye?

Využívám článku pisatele, který žil v Libyi 10 let. Ten píše:

Proč je napadena Libye? EU se potýká s ohromnými finančními problémy a jedna evropská země po druhé upadává do bankrotu. Zóna eura je opravdu zdecimovaná a má ohromné problémy. USA všechny své zdroje utratily před 12 léty a vnitřní i zahraniční dluhy se prohlubují. EU a USA dluží Libyi za dodávky ropy skoro 200 miliard dolarů. V roce 2012 skončí koncese velkých naftových společností, které mají právo na těžbu libyjské ropy. Kaddafí požaduje splacení dluhů nebo chce uzavřít mezistátní smlouvy s jinými zeměmi a společnostmi.

Z tohoto důvodu je Libye napadena. A zdalipak má libyjský občan důvody, aby se bouřil proti režimu Muamara Kadafiho ? Myslím, že ne. Jestliže se podíváme na životní úroveň libyjského národa a výhody, které jim zabezpečuje stát, pak se mají velmi dobře; žijí si jako malí bozi. Libye má 6,5 mil. obyvatel a má 14 mil. registrovaných automobilů. Když někdo chce studovat, v kterémkoliv státě na světě, požádá si stát a ten mu zajistí byt, auto, stravu, bezplatné studium a měsíční stipendium 2300 dolarů. V Libyi se neplatí voda, elektřina, plyn, daně, úvěry jsou bezúročné. Když do pěti let nemůžeš úvěr splatit, odepíše ho stát, nebo ho splácí za vás. Každý plnoletý občan Libye, když dosáhne věku 18 let, dostane klíče od bytu. Když si chcete koupit auto, složíte 20,3 procenta ceny a zbytek dotuje stát. V Libyi koupíte za 10 dolarů 85 litrů benzínu nebo nafty. V Libyi jsou potraviny velmi levné, 10 kg chleba stojí 0,15 dolaru. Libyjci nepracují fyzicky, vše dělají cizinci. Žil jsem 10 let v Libyi v různých městech a nikdy jsem neviděl ani jednoho žebráka. Libyjci nejdou pracovat do tzv. „bílého světa“, neboť to nemají zapotřebí. V Libyi není nikdo ožebračen, není mu odejmut byt nebo auto protože nesplatil úvěr, není to tak, jako v tzv. demokratických zemích, které se vrhly na Libyi. Otevřeně, je mi líto libyjského národa, neboť asi má být přetvořen na nájemní pracovní sílu, pracovat za 100 dolarů, ztratit všechny dosavadní výhody a o pohodlném životě, jakým žili doposud, se jim bude jenom zdát.

Osobně vidím všechny popsané důvody k napadení Libye za věrohodné. Přidávám jen, že ve hře o moc a suroviny je také vybudování tzv. Africomu , ve shodě s dalšími americkými vládními agenturami a mezinárodními partnery, trvalá bezpečnost s vojenskými programy, které mají za úkol vytvořit stabilní a bezpečné prostředí v Africe na podporu americké zahraniční politiky.

US Africa Command podporuje americké národní bezpečnostní zájmy tím, že provádí širokou škálu programů a aktivit, které pomáhají africkým státům, na jejich žádost, splnit své cíle budování schopné a profesionální armády, které jsou podřízeny civilním autoritám.

Historik a politolog Ondřej Kosina píše, že: Válka proti Libyi byla po celou dobu flagrantním pošlapáním mezinárodního práva. Smutná je role Ruska a Číny, jež na půdě RB OSN nevetovaly bezletovou zónu. Tím se tyto země staly spoluodpovědnými za veškerá spáchaná válečná zvěrstva. Přitom jedním z motivů NATO bylo oslabení čínských a ruských pozic v Africe. Moskva i Peking s Libyí čile obchodovaly a nyní budou – jakožto státy neúčastnící se honu na Kaddáfího – vyšachovány. Obě země si svou chybu uvědomily při projednávání rezoluce o Sýrii, kde hrozil stejný scénář, a proto ji vetovaly. Kaddáfí byl pro Západ mimořádně nebezpečný i v tom, že se pasoval do role sjednotitele Afriky a měl v mnoha afrických zemích nespornou autoritu. Africká unie dodnes neuznala Přechodnou národní radu (NTC), kterou považuje za nelegitimní a požaduje vyšetření zločinů NATO v Libyi.

 

Co Libyi čeká?

„Muammar Kaddáfí se stal mučedníkem a vzhledem k tomu, že má v zemi mnoho stoupenců, nedá se očekávat, že „rebelové“ dokážou ovládat celé území Libye. Ještě před jeho smrtí se formovala početná armáda z loajalistických kmenů v čele s Tuaregy, v jejímž čele může stanout některý z přeživších Kaddáfího synů. Zároveň lze očekávat frakční boje mezi islamisty a bývalými exponenty džamahíríje. Většina černých Afričanů, kteří v Libyi pracovali, již ze země uprchla ve strachu o život před rasistickým násilím. Je nejasné, jak chce NTC dosáhnout loajality kmenů věrných Kaddáfímu. Na bodácích se nedá dlouho sedět. Osobně se domnívám, že Libyi postihne irácký scénář a dlouhodobý chaos, který si vynutí vojenskou přítomnost NATO. Rozvinutý sociální stát přestane existovat. Zemi budou vládnout zkorumpované pseudodemokratické loutky – jakési obdoby afghánského prezidenta Karzáího – myslící jen na vlastní prospěch a obohacení.“

Pokud by měl někdo zájem si prohlédnout na videu svědectví nezávislé novinářky Lizzy Phelan o napadení Libye, můžete zde, kde je patrné, jak negativní a dezinformační roli, představovala mainstreamová média v celém konfliktu.

Právě došla zpráva ze Sýrie:

Asadovi se ve válce podařil obrat, informovala tajně německá rozvědka.  Ještě před tři čtvrtě rokem německá rozvědka BND v čele se svým ředitelem Gerhardem Schindlerem předpovídala brzký pád režimu syrského prezidenta Bašára Asada. Nyní Schindler v interní zprávě pro vybrané německé politiky podal jiný obraz občanské války v Sýrii. Asadovi se podle něj podařilo nepříznivý vývoj zvrátit a rebely zatlačuje.

 

Emil Kalabus

 

TOP 5 letošní vybrané články


10 dosud nejčtenějších článků na serveru:

Tagy:
Komentáře
 1. Kolda napsal:

  Ten popis blahobytu mne překvapil, až se tomu nechce věřit.

 2. Lime napsal:

  Ekonomika

  Můžeme očekávat rozšíření BRICS?

  Indonésie, země s čtvrtmiliardovým obyvatelstvem, nyní vykazuje největší tempa růstu v Asii. V perspektivě se stane jednou z předních zemí světa, domnívají se mnozí experti. Hlas Ruska píše o tom, nakolik jsou tyto předpovědi realistické a také o možném připojení Indonésie k BRICS (nyní do této skupiny patří Brazílie, Rusko, Čína, Indie a JAR). →

 3. kubik napsal:

  K té platině(aji k jiným PMS) -myslím si,že spousta investorů je dodnes na smrt vyděšena ze zvyšování marží na tyto kovy z roku 2011 a možného opakování situace a dále z prodeje papírových PMS,takže ta cena ještě chvíli půjde do strany či dolů,dokud se tvrdě nenarazí na prázdné sklady.

 4. Sid napsal:

  Doplním tady ještě svůj příspěvek z 12.6. 17:01 h.
  Zeptal jsem se v mojí bance jak je to s tím poskytováním informací o účtech klientů, a dostal jsem následující odpověď:
  https://www.fio.cz/docs/cz/Informacni_memorandum.pdf

  Kdo to nebude číst, tak zjednodušeně:
  – otevřením účtu v bance dáváte automaticky souhlas s poskytnutím VŠECH údajů, které postoupíte bance.
  – veškeré údaje jsou měsíčně aktualizovány a reportovány někam do Itálie
  – veškeré údaje má k dispozici KAŽDÁ banka v ČR potažmo EU, dokonce i úvěrové společnosti ( jmenovitý seznam je v dokumentu ) není pochyb o tom že tedy i státní složky, i když tam nejsou vysloveně uvedeny.

  Člověk to podvědomě asi tuší, ale takhle černý na bílím je to až strašidelný.

 5. VoDo napsal:

  Proto je dobrý mít účty i na jiných kontinentech nezapomenout použít jinou popřípadě lokální banku. Takže když krachne Evropa je tu šance že peníze v Asii zůstanou.

 6. Sid napsal:

  …kmotři platí hotově do krabic od vína 🙂

 7. Jackpot napsal:

  Emil Kalabus: Článek mě natolik zaujal, že jsem ho rozeslal pár známým. Překvapením byla reakce bývalého atašé ze středního východu, který mi odepsal, že zmiňované výhody mají rodilí Kuwajťané, nikoli Lybijci v Africe.. Po zběžném pátrání po netu jsem opravdu nikde nenašel zmínky o tvrzených faktech-lze to nějak ověřit, doložit?

 8. Lime napsal:

  Pro Jackpot – Na netu je více článků potvrzujících životní úroveň libyjců.

  Já čerpal mimo jiné z blogu https://otman.blog.idnes.cz/c/216444/Vyznani-a-pravda-plukovnika-Muammara-Kaddafiho.html

  Pisatel je čecho-libyjec

  Další citát od Ammara Otmana zde:
  Ve srovnání s většinou zemí třetího světa a dokonce i prvního, se Libyjci mají opravdu dobře. V celé zemi probíhá rozsáhlá bytová výstavba. Za byty se neplatí nájem. V Kaddáfího (západními ideology vysmíváno) „Zelené knize“ se dočteme: „Dům je základní potřebou individua a rodiny, proto nesmí být vlastněn někým jiným.“

  Libyjská revoluce, díky příjmům z exportu ropy a zemního plynu zajistila Libyjcům tak vysokou životní úroveň, že začali odmítat provádět manuální práce v průmyslu, zemědělství i službách. Vláda musela dlouhodobě importovat pracovní síly tisíce Indů, Egypťanů, Číňanů, Turků, Evropanů, Korejců a dalších do Libye. Co vůbec dělali v Libyi? Západní média tvrdí, že nezaměstnanost samotných Libyjců přesahuje 30%. Pokud je to pravda, proč tam pracovalo tolik cizinců? CNN, BBC, Al Džazíra, všechny tiskové agentury, nám vnucují představu o lidovém povstání proti krvavému diktátorovi Kaddáfím, jeho synem a nohsledů, kteří za čtyřicet let proměnily demokratickou zemi v peklo. Přesně podle připraveného scénáře pomocí kontrarevolučních sil slyšíme rozhovory s „revolucionáři“ provedené údajně na ulicích Benghází nebo Tripolisu s kulisou střelby ze samopalů, pálením obrazů diktátora a jeho vlajek.

  Nelson Mandela nazval Muammara Kaddáfího jedním z největších bojovníků za svobodu 20. století s tím, že Jihoafričané mohou za kolaps apartheidu v mnohém vděčit právě Kaddáfího a Libyi, a dodal, že v nejtěžších okamžicích života jak svého, tak i svých spolubojovníků to byl právě Kaddáfí, kdo byl stále s nimi. Kaddáfího „Zelená kniha“ představuje ostrou kritiku kapitalismu a západního parlamentního modelu mnohostranické demokracie. Zatím se nikdo nepokusil popřít, že systém „přímé demokracie“ prezentován Kaddáfím je vhodným alternativním modelem pro Afriku a Třetí svět, kde západní parlamentarismus selhal a přinesl pouze bídu, etnické i tribální konflikty a chaos.

  Libyjské obyvatelstvo má nejvyšší životní úroveň v Africe. HDP na obyvatele činí 6000 USD. Pokud jde o oficiální „Index lidského rozvoje“, který je průměrem tří indexů: indexu očekávané délky života, indexu vzdělání a indexu HDP (statistiku zpracovává každoročně OSN) a který nejlépe charakterizuje kvalitu života obyvatel, byla Libye v roce 2010, jako vedoucí africká země na 53. místě na světě, další byl Tunis až osmdesáté první. Při tom v roce 1951 byla Libye oficiálně nejchudší zemí na světě.

  Dva britští významní žurnalisté David Bluntly a Andrew Lycett, kteří nejsou v žádném případě příznivci Libyjské revoluce museli napsat: „Mladí lidé jsou dobře oblečeni, živeni a vzdělaní. Dnes si Libyjci vydělávají v průměru na hlavu víc než Britové. Nerovnost ročních příjmů je menší jako ve většině států. Libyjské bohatství je rozděleno spravedlivě v celé společnosti. Každý Libyjec má zajištěné bezplatné (a často vynikající) vzdělání, lékařskou a zdravotní péči. Nové školy a nemocnice jsou impozantní podle všech mezinárodních standardů. Všichni Libyjci mají vlastní dům nebo byt, automobil, TV, video a telefon.

  Libyjci měli mimořádně vysokou životní úroveň – neměli důvod se bouřit. Sestřička vydělávala 1000 dolarů, měli bezplatné středoškolské a vysokoškolské vzdělání, dokonce i v zahraničí. Porodné 5000 dolarů, příspěvek na bydlení 64 tisíc dolarů, každá rodina měla 2-3 vozy …

  Revoluční vláda nejen mnohonásobně zvýšila zisky, které země získávala díky ropě, ale také je nasměrovala i na rozvoj země a blaho lidu. Na bázi státního sektoru byla rozjetá industrializace, byly vytvořeny petrochemický, metalurgické, elektrotechnické a další průmyslová odvětví. Rolníci dostali půdu, byly vytvořeny družstva a státní ekonomiky. Pod pouští byla objevena obrovská zásobárna pitné vody a provedena síť potrubí, které zásobovaly vodou celou zemi. Libyjcům poprvé v historii získali bezplatné zdravotnictví a vzdělání, průměrný věk zvýšil z 50 na 75 let, úroveň vzdělanosti z 13 na 70%. Průměrný zisk na obyvatele v moderní Libyi je vyšší než v Brazílii. Všechno to obyvatelé sousedních zemí mohou vidět pouze v sladkých snech. Nač se tento národ bouří?

  Nezaměstnaní dostávali příspěvek $ 700. Za Kadáffiho obyvatelé Libye dosáhli takovou životní úroveň, jaká se obyvatelům bývalého SSSR bude zdát nedosažitelnou. Za zisky z ropy a plynu Kadáffi stavěl komfortní paneláky a rozdával byty v nich, za které se neplatilo za bydlení ani za elektřinu všem, kteří chtěli. Benzin v zemi stál pár drobných, každá rodina měla 2-3 nová auta. Novomanželé dostávali několik desítek tisíc dolarů. Děti kteréhokoli rodiny měly hrazeny vzdělání v zahraničí. Bezplatné zdravotnictví a školství. Základní potraviny se prodávaly za symbolické ceny, velké daně chyběly. Přes den téměř celé obyvatelstvo Tripolisu relaxovalo u moře. Spatřit pracujícího Libyjce bylo v Libyi obtížné.

  Navíc, byla to vysoká životní úroveň celého národa, nebyl tam žádný fanatický islám a žádní extrémní boháči. Rozumíte tomu? ŽÁDNÍ FANATICI, ŽÁDNÝ FANATICKÝ ISLÁM. LIBYE BYLA V TOMTO SMĚRU VŽDY VELMI TOLERANTNÍ NA ROZDÍL OD FANATICKÝCH FUNDAMENTALISTŮ Z JINÝCH ARABSKÝCH ZEMÍ!

  Co se vlastně stalo? Kde začaly největší protesty v Libyi? Ve městě Benghází. Ano, toto město má cca 600 000 lidí a z toho je tam na deseti-tisíce Libyjců! Všechen zbytek jsou přistěhovalci, emigranti s Libyjským občanstvím. Jsou to lidé, kteří Islám vnímají jinou formou než Libyjci. Tam to všechno začalo. Bylo to vše uměle vytvořené jen proto, aby se Libye dala islamizovat, aby v této zemi existoval jakýsi ekonomický řád podle Islámu, ale to je jen jedna strana věci. Pak tu máme další důvody. Libyje je obrovský stát s obrovským nerostným bohatstvím, který ale využívá v poměru velmi málo lidí kvůli množství obyvatel. Kolik je lidí v Libyi? Něco kolem 5-ti milionů a teď si představte, že sta miliony až miliardy dolarů ročně spadají pod vládu, která s těmito penězi hospodaří, zajišťuje vyrovnanost tak, aby nikdo nestrádal a nikdo nebyl příliš bohatý.

  Kaddáfiho Libyje je ta, která žije pro tu správnou demokracii a západní arabské země to věděli moc dobře. Kaddáfi se snažil vytvořit nějakou Africkou unii kde by se všichni arabové spojili, aby začali vytvářet svůj svět k dobrému životu, životu, který není jen o zabíjení a o fanatické víře v Boha, ale to se šejkům, vůdcům a politikům vůbec do krámku nehodilo. S ideou, kterou Kaddáfi měl by se miliony arabů a jiných afričanů přestalo hnát do Evropy. Víte, jak je to kontraproduktivní pro někoho kdo chce šířit světový džihád mečem? Fanatičtí islámisté tohle nemohou dovolit, oni tuto nesnášenlivost potřebují podporovat právě tím, že se co nejvíce arabů s vírou v Islám dostane právě do Evropy! A USA? Ta s tím souhlasí a musí dělat vše proto, aby v lidech v Evropě pěstovala nenávist, protože jen tak dokáže na svou stranu Evropu získat, aby pak pospolu všichni mohli bojovat proti – jak oni říkají – islámistům a cíl toho všeho? Nerostné bohatství. V tomto světě nikdo nedělá nic jen tak pro dobro, ale jsou v tom vždy peníze.

  Přál bych si, aby Kaddáfiho idea prošla a začalo se za ni bojovat, protože jen tak se dá zamezit přívalu emigrantů do Evropy, ti lidé co emigrují proto mají nějaký důvod a není to proto, že by chtěli někoho kolonizovat, ale protože ve své zemi díky vůdcům a jejich politice přišli o svobodu, přišli absolutně o veškerý svobodný život a tak se distancují a myslí si, že je Evropa přijme s náručí, protože my tu máme demokracii. Ale demokracie v Evropě je opravdu hodně různorodá – to víme všichni. Pak se tyto rodiny uvelebí někde v centru Londýna a hle jsou terčem rasismu, xenofobních výpadů Evropanů a co se děje pak? Přesvědčí se o tom, že Evropané jsou špatní, že to je přesně tak jak jim to vůdcové říkali a pak jdou do ulic a jsou na straně svých lidí.

  Když začala válka v Libyi, tedy někdy koncem března, konečně jsem se s otcem spojil.V té době jsem přesně nevěděl jak se věci mají. Měl jsem nějaké informace od něj, ale neměly hlavu ani patu. Nejspíš nemohl do telefonu říct vše co by chtěl. Nyní jsme se v červenci spojili znovu a já se ho opět ptal na válku v Libyi. Podle jeho informací je v Libyi minimálně o 50% větší klid než jak to podávají média. Lid Libye momentálně bojuje proti povstalcům, najatým žoldákům a přívrženců Al-Kaídy. Rabují město od města a každý kdo jen vypadá jako přívrženec Kaddáfiho je zabit a o svůj majetek oloupen. A NATO? USA? Směle těmto lidem pomáhají s tím, že to dělají pro Libyjce, ale oni tohle nechtějí. Kdyby se jim tam tyto velmoci nepletly do jejich záležitostí tak by v Libyi už byl dávno klid, ale to si už tyto velmoci nemohou dovolit, protože ztratily mnoho peněz a nyní se jim to musí nějak vrátit.

  To je můj názor a moje postavení. Nevím co je pravda, ale vím co PRAVDA NENÍ!

  Ammar Otman

  blog také zde: https://blogeurabia.parlamentnilisty.cz/Blog/AmmarOtman/default.aspx

  [Akt. známka: 2,13 / Počet hlasů: 32] 1 2 3 4 5 (jako ve škole

 9. Lime napsal:

  Také historik a politolog Ondřej Kosina se zmiňuje o životní úrovni Libye – zde: V Libyi, nazývané africkým Švýcarskem, se podařilo vymýtit
  chudobu a negramotnost, zavést bezplatnou veřejnou zdravotní
  péči, bezplatné vzdělání, zrovnoprávnit ženy ve společnosti, překonat
  tradiční arabský rasismus vůči černým Afričanům a vybudovat moderní
  infrastrukturu v zemi, kde dříve byla jen poušť. Projekt „velké umělé
  řeky“, označovaný nepřáteli jako megalomanský, vytvořil mnoho
  nových pracovních míst s cílem zajistit Libyi zemědělskou autarkii.
  Veřejná zdravotní péče byla v Libyi před „humanitární intervencí“
  NATO nejlepší v Africe. Džamahíríje poskytla svým občanům to, o čem si v Egyptě a Tunisku – ostatně i v USA – mohou lidé nechat
  jenom zdát: bezplatné kvalitní školství a zdravotnictví. Kojenecká
  úmrtnost poklesla ze 70 tisíc v roce 1980 na 19 tisíc v roce 2009.
  Ve stejném období vzrostla průměrná délka života ze 61 na 74 let a patří tak k nejvyšším v rozvojovém světě. Tato fakta je potřeba
  neustále připomínat, protože v mainstreamových médiích se o

 10. Lime napsal:

  Pro Jackpot- další výpověď britských novinářů v článku z blogu Warfare:https://warfare.blog.cz/1104/o-co-ide-v-libyi

 11. Lime napsal:

  Zde, další článek u něhož bylo původně video dokládající vysokou životní úroveň libyjců.
  Video již nenaleznete, někomu bylo sakra nepohodlné.

  https://warfare.blog.cz/1109/nevim-jak-to-napravit-je-mi-to-lito-pane-kaddafi

 12. Lime napsal:

  Pro Jackpot: nevím jestli tento film o Libyi není pouhá propaganda, ale souhlasím, že Libye byla bez dluhů.
  https://www.youtube.com/watch?v=7M4h9LCulIU

Přidat komentář