Dojde u ethanolu k reformě a ke změnám limitů produkce?

corn

Již v srpnu jsme psali tom, že v souvislosti s obrovskými suchy, poškozením úrody obilovin a hrozící potravinovou krizí, žádala OSN USA o zrušení mandátu stanoveného množství použití ethanolu. Resp. snížení jeho výroby z krize postižené úrody kukuřice. Podle tohoto ustanovení Kongresu, tzv. Renewable Fuel Standard (standard používání obnovitelných zdrojů paliv podle zákona z r.2007 podepsaného tehdejším prezidentem Georgem Bushem ml.), se pak vyžaduje v USA využití více jak 13 mld galónů (cca 49 mil. hektolitrů) ethanolu (aditiva benzínu) v dopravě v tomto roce a to bez ohledu na cenu suroviny, tj. kukuřice.  Jelikož pak Spojené státy exportují kolem 50% celosvětové produkce této komodity a 40% z lokální úrody se spotřebuje na ethanol, pak se jedná o závažný celosvětový problém. Už se zdálo, že cena obiloviny poklesne z vysokých úrovní dosažených v srpnu, avšak data amerického ministerstva zemědělství před pár dny o stavu zásob opětovně zklamala a světové zásoby kukuřice jsou nyní odhadovány na 117,3 mil. tun oproti předchozímu odhadu 123,9 mil. tun. Poměrový ukazatel světových zásob k využití se tak dostal na 13,7%, to představuje nejnižší číslo od r. 1973! Cena se tak udržuje stále hodně vysoko:

 

Zhruba před měsícem se objevily první náznaky možného řešení a mělo dojít k plánovanému setkání ministrů zemědělství G20 16. října v Římě, nicméně podle posledních zpráv USA stáhly svou účast. Jedná se zřejmě o předvolební taktiku, kdy prezident Obama nechce bouřit státy produkující kukuřici jako Iowa, které budou hrát klíčovou roli ve volebním procesu. Na tomto setkání se Evropská komise chystala představit návrh komisařů Oettingera a Hedegaarda, kdy jen určitá část při výrobě ethanolu bude tzv. první generace, tzn. vyrobená přímo z obilovin či cukrové třtiny a zbytek pak bude muset být tzv. další generace, to znamená ze zemědělských reziduí. Čili jedná se o to udržet podmínky stanovené EU v r. 2009, kdy každá členská země by měla alespoň 10% paliva v dopravě mít z obnovitelných zdrojů a přispívat tak ke snížení emisí CO2. To pak v podstatě „dalo zelenou“ palivům jako biodiesel, apod. Problémem však je naopak růst cen používaných surovin při výrobě, jak k němu došlo nyní a neblahý vliv na ceny potravin zvláště v méně vyspělých zemích, kde tyto tvoří podstatnou část cenového koše.

Avšak také v USA vypadá, že i když se prozatím stáhly z jednání G20 o této probelmatice, tak přeci jenom si vzaly varování OSN k srdci a před pár dny mnoho senátorů a kongresmanů pod vedením senátora Hatche z Utahu, včetně zákonodárců z osmi států produkujících kukuřici, zažádali vládní Agenturu pro ochranu životního prostředí (EPA) o snížení limitů pro aplikaci ethanolu v dopravě. EPA má pak jednat o návrhu v listopadu (po volbách?).

Samozřejmě, jak jsme psali již minule, toto řešení má pak také druhou stranu mince a to je možný zvýšení ceny benzínu jako takového. Pojďmě se tedy závěrem podívat na spread kontraktů ethanolu na burze v Chicagu a benzínu na burze v New Yorku, cena tohoto spreadu má klesající trend a pohybuje se na úrovni z minulého roku:

Komentáře

Přidat komentář