Cena kávy vzhůru tento rok?

Každý kdo sleduje pečlivě komoditní trhy, tak nemohla ujít situace na trhu s kávou. A to ne jen oslabení ceny o 23% v minulém roce, ale rovněž po třetí rok v řadě a co hlavně nejdelší pokles od roku 1993. Jedná se tedy převážně o kvalitnější verzi arabika pěstovanou hlavně na jihoamerickém kontinentu. Tato komodita však rovněž patří k těm, jejichž pohyb ceny je charakerizován prudkými zvraty jako například situace před 37 lety, kdy došlo během  zimního období v Jižní Americe k zmrznutí produkce a raketovému nárůstu ceny, ale v nedávné době také v polovině roku 2010, kdy během tří týdnů dokázala cena posílit o 25%. V Brazílii, který je světový největší producent a má zhruba třetinový podíl na veškerých světových dodávkách, patrná nadprodukce za poslední tři roky je výsledkem přemrštěných investic do expanze a špatného odhadu růstu poptávky.

Snížení hospodářského růstu zemí BRIC, kam Brazílie patří, po eskalaci finanční krize, snížení výhledu vývoje ekonomiky agenturami  a s tím souvisejí prudké oslabení domácí měny realu zvláště po oznámení předpokládaného omezování QE v polovině roku 2013 americkým Fedem vedlo k tomu, že brazilští pěstitelé dodávali na trh více a více kávy, jelikož její cena je kótována v amerických dolarech což bylo pro ně velmi atraktivní (za relativně stejně dolarů více realu v tržbách). To pomáhalo udržovat bilanci světové produkce k světové spotřebě v přebytku. Pohlédněme na grafické znázornění této bilance v posledních letech:

Cena kávy na burze se však dostala na takovou úroveň, kdy se začínají vyskytovat informace jako například ta od divize komoditního domu ED&F Man Holdings Ltd, že dochází ke zvýšené míře omezování keřů až o 17% v hlavních oblastech produkce arabiky v Brazílii, která navíc poslední léta značně kompenzovala také pokles úrody ve Jižní Americe jako celku. Divize rovněž předpovídá snížení odhadu úrody 2013-14 oproti dřívější predikci na 51 miliónů 60 kg žoků, což je však stále více než produkce v předchozí sezóně 49,2 miliónů žoků. Avšak ten průměrný odhad v průmyslu způsobující pohyb ceny dolů byl původně 54 milionů 60kg žoků kávových zrn. Pro růst ceny jsou podle místních meteorologů  rovněž prosincové deště, které byly v brazilském kávovém pásu největší za 90 let! Je tudíž možné, že poškodily až 40% očekávané úrody.

Nicméně, zcela objektivně je nutno dodat, že odhady produkce se různí a některé domy mají uvedeno číslo 60 miliónů 60kg žoků. Více přesné predikce jsou pak jistě naplánovány na počátek února, kdy začnou kávové plody na keřích dozrávat a ke sklizni pak bude docházet koncem dubna a počátkem května. Obchodníci jsou tedy v tuto chvíli hodně napjatí a každý má určitou předpověď.

Podle poslední zprávy americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci (mimo zajišťovatele) čistých 3 089 pozic u kontraktů na kávu arabiku na americké burze ICE na nákupní LONG straně (navýšení o 4 598 kontraktů oproti předchozímu týdnu). Supporty u aktivního kontraktu jsou na 117,90 a 116,40 a rezistence pak na 125,05 a 127,30 centů za libru.

A jelikož Jan Dvořák vyhlásil soutěž, tak se take rád přidám bez nároku na cenu a dovolil bych si odhadnout pokračování růstové trajektorie v tomto roce.

Závěrem se pojďme podívat na současný aktivní kontrakt arabiky na burze ICE v New Yorku a také kontrakt na konci roku a jejich komoditní spread v poslední době. Klikněte na obrázek pro zvětšení:

Poučení o rizicích:

Informace uvedené v této analýze či investičním tipu (dále jen “Tip”) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s jakýmikoliv finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce, který nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není garantována. Výsledky minulých období nejsou zárukou výnosů v obdobích budoucích. Informace a data v Tipu mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

Komentáře
  1. VoDo napsal:

    Tento rok bude pravděpodobně bear market relý na komoditách, který zažehne další bear market na akciových trzích.

  2. ricmund napsal:

    proto aby další rok byl býčí 😉

Přidat komentář