Brexit a britská ekonomika

Blížící se referendum o odchodu Velké Británie z EU je tématem posledních dní. Jedná o událost s velkým vlivem na přecenění aktiv potenciálně v řádu i desítek procent (více asymetricky v případě Brexitu než Bremain).

Velká Británie je podle OECD nejliberálnější zemí EU, pokud jde o regulace.  Když se podíváme na regulace trhu výrobků a služeb, je liberálnější pouze Nizozemí. Když se podíváme na (ne)regulaci pracovního trhu, nemá Velká Británie konkurenci.  Kombinace těchto dvou faktorů dává Velké Británii velkou konkurenční výhodu.

Co je ještě v tomto ohledu zajímavé, je finanční pohled na závislost Velké Británie na Evropské unii.

Export Velké Británie

Do EU směřuje 51 procent britského exportu. Na prvním místě je Německo, následují Nizozemsko, Francie a Irsko. Tyto čtyři země představují přibližně třetinu britského exportu, tedy dvě třetiny exportu směrem do EU.

Export to Spojených států je více než dvojnásobný v porovnání s exportem do Německa. Zajímavé je, že hlavní rozdílovou položkou ve srovnání s Německem je export služeb. Troufám si tvrdit, že významný podíl na tom mají služby londýnské Citi.

Import Velké Británie

Import z EU přestavuje sotva 7 procent britského dovozu. Největší dovoz je z Irska následovaného Itálií.

 

Jak je vidět, import Velkou Británii trápit nemusí. V případě Brexitu by pro Velkou Británii bylo klíčové vyjednání si volného obchodu se zeměmi EU. Bez toho by Brexit Velké Británii hodně ublížil.

Přikládám přehled z dílny The Economist.

BREXITAnoNE

 

Co investor potřebuje? Investovat tak, aby získával pasívní příjem.

 

 

Komentáře

Přidat komentář