Arabský poloostrov a tamní vývoj

Ukrajina a její vývoj plní přední stránky světových novin. Konflit mezi Saúdskou Arábií a Katarem (např. stahování velvyslanců není běžná událost) byl v řadě médií pouze zmíněn a tím to ustalo. Proto jsem se rozhodl mu věnovat podrobněji. I když napětí mezi těmito dvěma zeměmi není nic nového.

Katar je poslední dobou využíván Muslimským bratrstvem jako jeho základna (když ho loni vyhnali z Egypta). Z Kataru stáhla velvyslance řada zemí, některé to naopak odmítli udělat (např. Kuvajt či Omán). Izolace Kataru není vůbec jednoduchá (mimochodem má obrovské zásoby zemního plynu, konkurenceschopné s těmi ruskými), na světové scéně se chová velmi pragmaticky – spolupracuje s arabskými země či Íránem, ale i USA (mají zde regionální velitelství a a obrovskou námořní základnu) nebo Izraelem.

Na první pohled se může zdát, že Saúdská Arábie se na Arabském poloostrově, potažmo Perském zálivu, dostává do čím dál větší izolace. Na druhý pohled mohou být tyto kroky vnímány jako snaha distancovat se alespoň trochu od Spojených států. Zvláště královská rodina pokud cítí vnitřní neklid v této zemi a je zde řada možností dalšího vývoje. Všimněme si nedávné cesty člena královské rodiny do Pakistánu, nyní do Číny.  Jistě to nejsou jen plané výlety.

Celkově vzato, při pohledu na vývoj na Ukrajině bychom neměli zapomínat na rostoucí neklid na Arabském poloostrově, tedy na místě, odkud řadu let již větší neklid nepřišel. Všem se může změnit a pak se nebudeme divit…

 

Tagy:
Komentáře
 1. Petr Gejdos napsal:

  Ať si říká kdo chce, co chce – já Bibli i Korán mnohokrát četl a tak říkajíc se obě knihy „učím zpaměti“. Křesťané o muslimácích a Koránu tvrdí, že je to násilnické náboženství sváru a nesnášenlivosti a že zde je kořen terorismu ve světě a vůbec všech potíží světa. Opak je pravdou a to slovo „OPAK“ nechť je skutečně chápáno přesně „o 180°“ a ani o desetinu úhlové vteřiny jinak ! Z hlediska hašteřivosti, nesnášenlivosti, násilí, zloby a veletoků krve je Bible a zvláště Starý Zákon proti Koránu doslova „krvák“, který by klidně mohl do němčiny být překládán s názvem „Mein Kampf“ a nikoliv „Die Heilige Schrift des Alten Testaments“ či prostě „Die Bibel“.
  Vkládám velké naděje do Islámu v tom, že základní myšlenka Koránu se snad přece jen prosadí – myslím v muslimských zemích. A že nikoliv zvítězí křesťanský import do Islámu, to jest ona hašteřivost, závist, pragmatická pažravost a pokrytectví, což je tak typické právě pro křesťany, zvláště pak křesťany anglo-saské provenience.
  Vývoj v muslimském světě a tedy i na Arabském poloostrově je skutečně rozporuplný a schyluje se „v tomto světě“ k velkému praní špinavého prádla, žádné stromy nerostou do nebe. Šítsko-sunnitské schizma se skončí. Mimochodem – pro muslimy začal „konec světa“ v roce 1969, pokud to nevíte. Pragmatický pokrytecký křesťanský svět trpce zjistí, že nejen počet atomových bomb a Raptorů per capita je ukazatelem vojenské síly té které společnosti, že šachové partie nejčastěji rozhodují semknuté šiky pionů v nudně pracných koncovkách, žádné bleskové války.
  Podceňování Ruska, Číny a pohrdání „špinavými nuznými nevzdělanými arabáky“ ze strany údajných vyvolených – to je opravdu k smíchu. Kdyby si četli svůj Pentateuch vskutku pozorně – nebyli by tak v klidu, osudová válka již kráčí k jejich hranicím meméně osudovými kroky a ozvěna těch kroků třese celým světem. Válka, válka světová, ta se připravuje již hodně dlouho, to nechť se nikdo neplete, že se dějí nějaké náhody. Já jsem velmi zpozorněl, když odstoupil minulý papež a překvapivě rychle byl zvolen současný papež – to je signifikantní znamení ! Žádná náhoda… Na Blistech je pozoruhodnýz rozhovor – nikoho nenutím číst, ale stojí to za to:
  https://www.blisty.cz/art/72695.html

 2. VoDo napsal:

  Uff ty jsi jeste lepsi material nez Oracle.

 3. joudy napsal:

  Takže to radši zabalíme, co?
  To už je vážně moc.

 4. lulinak napsal:

  vazeni, trochu uctu ke starsim zkusenym a sectelym lidem, kterym Petr bezesporu bude, o tom nepochybuji.
  Ze dle neho tu mame do konce kvetna mimozemstany a NY srovnany se zemi nuklearnim utokem je konecne po dlouhe dobe jasny a prehledny scenar, misto obecnych nekonkretnich reci vetsiny lidi okolo, z nichz jasny termin neustale omilaneho kolapsu ne a ne vypadnout…
  Cili v mesici kvetnu hledte na oblohu, je mozne ze to letadlo poleti nad CR a kazdy z nas ma moznost na nej nebohe obcany NY vcas upozornit.
  Je pravda ze jsme se dostali od nedavno zminovanych galaktickych zmen vesmiru a intenzity svitu slunce az k mimozemstanum, konecne tento server (pripominam, jsme jeste porad na serveru zabyvajicim se investovanim) nabira ten spravny smer! 🙂

 5. Jan Dvořák napsal:

  Jasně, ještě budeme vyhledávat akcie firem stavějící protiatomové kryty 🙂

 6. Petr Gejdoš:
  Asi jste Korán moc pozorně nečetl. Psát, že Korán nepodněcuje k násilí, může jen člověk, který to nikdy nečetl.

  BTW: Fakt jste si spletl server. Vaše moudrost patří jinam. Tady jde (mělo by jít) právě o to „keťasování“ – investice a trading. Server se jmenuje PROINVESTORY (čti PROKEŤASY). Fakt mně mrzí, že na kvalitní články od Honzy Dvořáka nebo Martina Lembáka se tu semení takováto „debata“.
  — A než sem budete psát další teologická moudra, přikládám výběr příslušných pasáží z Koránu:
  2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!
  2:216 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.
  2:217 Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: „Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě – ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.
  3:10 V ten den nebudou nevěřícím majetky ani děti jejich proti Bohu nic platny a stanou se palivem pro oheň pekelný.
  3:131 A bojte se ohně pekelného, připraveného pro nevěřící,
  3:178 Nechť si ti, kdož nevěří, nemyslí, že odklad, který jsme jim povolili, je pro ně dobrý; povolili jsme jim odklad jen proto, aby hříchy své ještě rozmnožili, a je očekává trest zahanbující.
  3:195 A Pán jejich je vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. A těm, kdož se vystěhovali a byli z domovů svých vyhnáni a na cestě mé strádali a bojovali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ To bude odměnou od Boha – a Bůh zajisté má u Sebe odměnu nejkrásnější.
  4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.
  4:66 Kdybychom jim byli přikázali, aby se sami zabíjeli anebo aby odešli z příbytků svých, nebyli by tak – leda s výjimkou několika málo z nich – učinili. Avšak kdyby byli učinili to, k čemu jsme je napomínali, bylo by to bývalo pro ně nejlepší a účinnější pro utvrzení víry jejich.
  4:74 Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.
  4:76 Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce Boží, a ti, kdož neuvěřili, bojují na stezce Tághúta. Bojujte proti přátelům satanovým, vždyť slabé jsou proti vám úklady satanovy!
  4:89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky
  4:91 A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.
  8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
  8:17 Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!
  8:50 Kéž bys mohl vidět, až andělé odvolají ty, kdož byli nevěřící, a budou je bít po tvářích a po zádech volajíce: „Okuste nyní trestu spalujícího
  8:59 Nechť se nedomnívají ti, kdož nevěří, že nás předhoní – nepodaří se jim uniknout našemu zásahu!
  8:60 Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží i nepřátele své a jiné mimo ně, které ještě neznáte, ale které Bůh dobře zná. A cokoliv vydáte na cestě Boží, bude vám plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno.
  8:67 Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi. Vy toužíte po tom, co nabízí vám život pozemský, zatímco Bůh vám chce dát život budoucí – a Bůh mocný je i moudrý.
  9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
  9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
  9:30 A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!
  9:41 Jděte v boj lehcí i těžcí a bojujte majetky i osobami svými na cestě Boží! A to bude pro vás lepší, jste-li vědoucí.
  9:73 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!
  9:74 A přísahají při Bohu, že to neřekli, avšak již pronesli slova nevíry a stali se nevěřícími poté, co byli již muslimy.A zamýšleli něco, čeho pak vůbec nedosáhli, a mstili se jedině za to, že Bůh a posel Jeho je obohatil z dobrodiní Svého. Však jestliže se kajícně obrátí, bude to pro ně lepší, jestliže se naopak zády odvrátí, potrestá je Bůh trestem bolestným na tomto i na onom světě. A nebudou mít na zemi ochránce ani pomocníka žádného.
  9:111 A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Boží – zabíjejí a jsou zabíjeni. A to je slib Jeho pravdivý, daný v Tóře, v Evangeliu, i v Koránu. A kdo věrněji dodržuje slib svůj než Bůh? Radujte se tedy z obchodu svého s Ním uzavřeného a to úspěch je nesmírný.
  9:123 Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!
  17:16 A když si přejeme zahubit město nějaké, poručíme boháčům jeho, aby v něm nepravosti páchali a pak uskuteční se slovo Naše nad ním vyřčené a zahubíme je zničením dokonalým.
  22:25 A věru těm, kdož nevěří a odvádějí jiné z cesty Boží a od Mešity posvátné, již jsme určili pro všechny lidi – jak pro ty, kdož u ní sídlí, tak i pro kočovníky, a těm, kdož chtěli by zde zavést bludnou víru ze svévole, dáme okusit trestu bolestného.
  26:201 však oni v toto zjevení neuvěří, pokud trest bolestný neuzří,
  32:22 Kdo je nespravedlivější než ten, jenž – když připomínána jsou mu znamení Pána jeho – od nich se odvrátí? My věru se provinilým pomstíme.
  33:26 A vyvedl ty z vlastníků Písma, kteří jim pomáhali, z pevností jejich a uvrhl do srdcí jejich hrůzu, takže jste jednu skupinu z nich zabili a druhou zajali.
  33:61 Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti
  34:51 Kéž bys mohl vidět, jak budou vděční, bez možnosti úniku, až budou uchváceni z místa blízkého!
  35:36 Pro ty, kdož neuvěřili, připraven je oheň pekelný a nebude jim souzeno, aby zemřeli, a nebude jim v něm trest jejich ulehčen a takto odměňujeme každého nevěřícího.
  36:8 A vložili jsme na šíje jejich řetězy až k bradám sahající, takže hlavy zvednuty mají,
  36:9 a před ně i za ně jsme přehradu umístili a přikryli jsme je, takže nevidí.
  36:10 A je pro ně jedno, zda varuješ je či nikoliv – beztak neuvěří.
  36:63 Toto je peklo, jež bylo vám přislíbeno
  36:64 hořte v něm dnes za to, že jste neuvěřili!
  37:170 Však přesto v ně nevěří a záhy poznají!
  37:171 Slovo Naše již dříve bylo dáno služebníkům Našim poslaným,
  37:172 že od Nás pomoc vždy dostanou
  37:173 a že vojska Naše pro ně vítězství přinesou.
  37:174 Odvrať se od nich na dobu krátkou
  37:175 a pozoruj je; však oni také záhy zpozorují!
  37:176 Cožpak doopravdy uspíšení trestu Našeho požadují?
  37:177 Až pak trest na jejich nádvoří sestoupí, špatné to bude jitro pro ty, kdož byli varováni marně.
  47:4 A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží.
  48:29 Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou. A vidíš je při modlitbě se sklánět a padat na tváře v úsilí po přízni a zalíbení Božím. A známky jejich jsou na tvářích jejich následkem modlení. A takto byli spodobněni v Tóře, zatímco podobenství jejich v Evangeliu zní: jsou jako sadba, jejímž výhonkům Bůh dává vyrůst a posiluje je, až stanou se pevnými a drží se zpříma na stéblech svých, k radosti tomu, kdo ji zasel, aby tím Bůh rozhněval nevěřící. A Bůh přislíbil těm z nich, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, odpuštění a odměnu nesmírnou.
  59:2 On je ten, jenž vyhnal ty z vlastníků Písma, kteří neuvěřili, z příbytků jejich k prvnímu shromáždění. Nevěřili jste, že odejdou, zatímco oni si myslili, že pevnosti jejich je proti Bohu ochrání. Však Bůh k nim přišel z místa, odkud se nenadáli, a vrhl v srdce jejich děs, takže zbořili domy své vlastníma rukama i rukama věřících. A vezměte si z toho poučení, vy, kdož nadáni jste prozíravostí!
  59:3 Kdyby byl Bůh pro ně nepředepsal vyhnanství, byl by je věru potrestal v životě pozemském jiným způsobem; v životě budoucím pak je očekává trest ohnivý.
  59:13 Vy naháníte srdcím jejich větší hrůzu než Bůh, a to je proto, že to jsou lidé, kteří nic nechápou.
  61:4 avšak Bůh věru miluje ty, kdož bojují na cestě Jeho v sevřeném šiku, jako by byli stavbou olovem spojenou.
  66:9 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný! Jejich útočištěm bude peklo – jak hnusný je to cíl konečný!
  68:15 Když jsou před ním přednášeny naše verše, volá: „Povídačky starých!“
  68:16 Však bude námi na rypáku označen!
  69:30 „Chopte se ho a v řetězy jej zakovejte,
  69:31 pak v ohni pekelném jej palte
  69:32 a potom řetězem sedmdesát loktů dlouhým jej svažte!“
  69:33 On věru nevěřil v Boha mocného
  76:4 Pro nevěřící jsme pak řetězy, okovy a plamen šlehající připravili,

 7. VoDo napsal:

  Někteří lidé se stali obětí informačního věku, je to diagnostikováno jako nemoc. Převážně postihuje starší generaci, ke který se dostávali informace se spožděním, z televize, novin, či časopisů. Ovšem, v době internetu se informace šíří tak rychle jak jsou tvořeny a tato generace má problém utřídit jejich smysl, hodnotu, mínění a cíle. Jak toto léčit? Stát pevně nohama na zemi, připomenout si stará moudra, nic se nejí tak horký jako se uvaří. Tato nemoc postihuje i mladé jedince kteří jsou zvídavý a kteří, naopak, ještě nemají vytvořen rozlišovací smysl. Pro nemocné: machinace, manipulace, zákulisní hry, podvrhy, špehování atd. tu bylo vždy, akorát o tom nebyla pracující třída infirmována, opět se ptám? Co byste dělali za studené války kdyby už tenkrát byl internet? Mnozí z vás by určitě spáchali sebevraždu než umřít na ozařování atomovkou.

 8. VoDo napsal:

  Takže se píše o referendu o odtržení Aljašky a připojení k Rusku. Toto je krásný příklad toho jak dneska fungují informace. Dříve by toto zapadlo jako recese, dnes se to tiskne všude. Nemocný člověk informaci poupraví a napíše. Aljaška už má třicet tisíc podpisů pro připojení k Rusku. Podobně nemocní lidé to začnou šířit až je z toho hotová věc a uskutečnitelná už tento podzim, USA suchu dne a bude bez boharství navíc ohrožena Ruskem stejně jako Kanada a to bude další důvod ke světové válce.

 9. lulinak napsal:

  a i proto cim dal vic chapu lidi, kteri se proste seberou a odstehujou se nekam na kraj vesnice, bez televize, radia, internetu, a zije se jim tam neuveritelne krasne, kdyz nemusi denne v hlave tridit stovky a stovky informaci, u nichz kazda druha ma tendenci do hlavy zanest seminko „co kdyby na tom neco bylo“. Dneska jsou lidi ze vsech stran cilene bombardovani informacemi vseho typu za ucelem je uplne zblbnout a zabavit, a jen minimum z nich ma dostatecnou imunitu vuci nim, ale takova je proste doba. Petra Gejdose jsem si precetl i se zajmem, …ale ty mimozemstani a mirumilovnost koranu, to nebyl dobry napad…

 10. Petr Gejdos napsal:

  Pane lulinak !

  Budu reagovat na Vás, na ten tendenční reader digest pana Martina Kopačka reagovat netřeba – nechci se hádat, natož blbě hádat. Na mimozemšťany dojde brzy, budeme se divit všichni, patrně i já. Nu a s tím, kde teče více krve, zda v Bibli nebo v Koránu – to nechám stranou. Kdo obojí nečetl a jen si vybírá a vytrhává tendenčně a zlomyslně z kontextu, nemůže čekat ode mě věcnou reakci, nejvýše útrpnou reakci a já tady nechci být nevěcný.
  Já se v historii vcelku a v historii náboženství a ve starověké mytologii „hrabu“ již značné desítky let. Nikomu nic nevnucuju – pouze chci upozornit, že mytologie, to nejsou pohádky. Je to vážný a zcela seriozní zdroj informací. Ovšem jak pro koho…
  Jsem to já, kdo se takto, jak Vy píšete, odstěhoval „na kraj světa“ – žel Bohu však tam ještě nebydlím, ale svoji obří „papírovou knihovnu“ tam mám a to ve značně nepřehledném stavu. Obtížně se mi tak agumentuje, jsem spíše „ze staré školy“ a preferuju argumenty „na papíře“ ! Co je černé na bílém, to mi nikdo orwellovsky nemůže na dálku smazat či změnit v pravý opak podle aktuálních potřeb propagandy.

  Tady někdo psal, že „konečně jasný termín…“ = konec května. Já ale tím nemyslel, že se stane všechno, tvrdím, že do konce května „již budeme vědět“ ! To je drobný významový rozdíl. Navíc – jsou lidé, kteří neví a vědět nebudou nikdy nic, protože vědět nechtějí. A když někdo nechce, je to horší, než když nemůže…

 11. VoDo napsal:

  Pred posledni Olympiadou, letni, jsem na nejakem zarucene dobry informace serveru, cetl ze vybouchne atomovka v Berline, taky byl znam den i hodina, pak nevybuchla protoze to bylo mlcky preruseno vladnouci elitou, ktera cely ten ohnostroj prekazila, takze ted se muselo unest letadlo kde bylo nekolik tun zlata a vedci kteri vedi vic nez ostatni a bylo odleteno na puste more aby se lide nikdy nenasli, protoze prave ti vedci jsou ted drzeni v antarktide a vytvareji dalsi tajne zbrane, tomu vsemu napomahaji momozemstani, kteri vlastne ani nejsou mimozemstani, jen prichazeji z budoucnosti a potrebuji zmenit neco v minulosti aby se v budoucnosti nestalo to co stane pokud neprijdou a kdyz zmeni jejich minulost tak vlastne vubec nebudou mit duvod prijet a neco menit natoz vlastne krast letadlo, takze to nejspis spadlo do more samo o sobe.

 12. diego004 napsal:

  to PG: uz jsem drive reagoval na Vas prispevek o ketasech na fin. trzich, bez odpovedi… po Vasem prispevku 27.3.2014 12:11 uz neni treba dalsich Vasich informaci .. 🙂 🙂

 13. Petr Gejdos napsal:

  pro diego004

  Nepochopil jsem z žádné Vaší reakce, že musím nutně reagovat zrovna na Vás. Zvláště když jsem ani nedokázal dospět k jasnému názoru, na co se to vlastně ptáte a k přesvědčení, že je vůbec na co reagovat ! Když se na něco ptáte – ujasnětě si prvně, na co se vlastně ptáte a pak to formulujte tak, aby tomu kromě Vás rozuměl i někdo jiný – to je jediný jakž takž spolehlivý návod na smysluplnou debatu – které bych se pak nebránil. Alespoň já to umím jedině tak a nehodlám své zvyky v tomto měnit. Mě dostatečně vyčerpává to, že si musím denně z „češtiny“ do češtiny překládat myšlenky vlastní manželky, abych se dovtípil, o čem vlastně mluví.

 14. Martin Kopáček napsal:

  Jo jo, pane Gejdoš, je to smůla, co? Nejen v Bibli, ale i v Koránu je násilí jak naseto…

  Mně totiž vždy nadchnou lidi, kteří prohlašují, že četli Bibli i Korán… V devíti případech z deseti se ukáže, že nečetli pořádně ani jedno. Je to i Váš případ.
  Tak sem aspoň nepište ptákoviny, jako že islám je ok a v Koránu je klídek,pohoda, tabáček.
  Není to pravda.

  diegovi004 tu děláte kázání,jak se Vás má ptát a kdesi cosi. Sám neumíte uznat, že jste prostě mimo.
  Já Vám opakuju jedno: tady nejste na Zvědavci, ani na:
  https://www.chicago-cz.com/forum/viewtopp-5848-0-asc-0.html
  https://forum.gnosis9.net/viewforum.php?f=1
  Fakt už sem nespamujte ty Vaše úlety s mimozemšťany a plky o armageddonu. Vážím si Vašich šedin (i mně už bohužel přibývají), ale tohle jsou s prominutím tlachy.

  Tady je „Keťasweb“, ne astrální poradna a generátor konspiračních teorií.

 15. VoDo napsal:

  Martin: souhlas. Radsi min reakci, ale zato nevysinutych.

 16. diego004 napsal:

  Martin Kopacek:
  – ja psal o mimozemstanech nebo armagedonu ? 🙂
  – PG jsem se ptal – kdyz mu tak vadi fin. ketasove – co rika na desitky mio profesionalnich pobiracu tzv. socialnich davek v EU (vcetne CR) ?!
  – tedy jeho slovy „ciste jednostranny parazitismus“ 🙂
  – bohuzel to zapadlo v jine diskuzi k jinemu clanku…
  – pokud se nemylim, jsem posledni, mozna 1 z poslednich, kteri jeste semtam daji odkaz do fora na nejaky zajimavy clanek/analyzu…
  – btw napr. od Vas jsem tam zadny prispevek nevidel… 🙂

 17. Petr Gejdos napsal:

  Pane diego004 !
  Teď jste tu otázku zopakoval a já tedy vím, že to nebyla ani sranda, ani dočasné vypnutí mozku… Tak to v tomto případě vskutku ale pláčete na poněkud špatném hrobě !
  Ano – jsou tady desítky milionů „čistokrevných případů parazitismu“ – ty však vytváříte bhlavně a de facto Vy sám, pane diego004, Vy sám osobně, svým keťasením, když to opravdu mermomoci chcete slyšet. Jestli Vám to nedochází, nevadí – klidně plačte dál na vedlejším hrobě, mi to nevadí, to totiž je čistě Váš problém. Nemám síly ani prostředky v takovém případě Vás o čemsi přesvědčovat a není nakonec ani proč – stejně je již po všem. Vy to asi nechápete – ale vše již se jakoby stalo ! Až někdy – pokud vůbec – dospějete k poznání, že Vám poklidně říkám pravdu, vůbec si z toho nedělejte vrásky na čele ! To už jednak bude ani ne „pět minut po dvanácté“, spíše k ránu – druhák mě to vlastně nezajímá. To je čistě Váš problém, nikoliv můj. Z Vaší reakce na pana Martin Kopaček dedukuju, že sice čtete, ale nerozumíte napsanému. To pak je těžké.

 18. diego004 napsal:

  PG: – tak to uz jsem klidny, ze za to muzu ja… 🙂 a ze je min. v EU tzv. vymalovano, je mi jasne davno, nemusite me presvedcovat…
  – na vykrik MK „kdesi cosi … jste proste mimo“ 🙂 se tezko da nejak rozumne reagovat, mozna ten prispevek mel byt jinak rozdelen a zminka o mimozemstanech/armagedonu byla urcena nekomu jinemu… tj. bohuzel nevyhoda neverbalni komunikace…

 19. diego004:
  Aha, tak to jsem to asi nenapsal zrovna srozumitelně. Já se Vás naopak zastal, když Vám PG četl levity, že se neumíte správně ptát. Čili koment o armageddonu a ufonech byl taktéž na PG, nikoliv na Vás. Sorry

  BTW: Píšu na blog na https://martinkopacek.blog.idnes.cz/, na http://www.silverum.cz , na investujeme.cz atd. Honzajs mi sem nedávno právě z idnesu přetáhl článek, kde upozorňuji na rizika vlastnictví domů. A naprosto konkrétní popisy vlastního reálného tradingu mám na svých vlastních stránkách: http://www.martinkopacek.cz Komentuji situaci a ukazuji, co konkrétně obchoduji. Podle dat uvidíte, že jsou to příspěvky realtime, nikoliv obchodování na levé straně grafu 😀
  Tamtéž odkazy na záznamy z mých přednášek v Klubu investorů VŠE (učil jsem kluky opce) a komenty pro ČT
  Myslím, že konkrétních obchodů jsem ukázal (a nadále budu ukazovat) mucho macho.

 20. diego004 napsal:

  to MK: jak rikam nevyhoda neverbalni komunikace 🙂 jdu se mrknout na Vase stranky…

 21. Petr Gejdos napsal:

  (citace)
  „PG: – tak to uz jsem klidny, ze za to muzu ja…“
  Nu, já to přímo nemyslel tak, ze výhradně jen Vy, ale kdyz se pořádne zamyslite, tak sám (alespoň doma potichu) uznáte, že „…mimo ostatní Vám podobné i Vy !“
  Samozřejme a de facto pak všichni, kdož svou lhostejností a pohodlností podporuji tento současný systém, ba naopak si v něm libují. A pak vykládají, že to oni jsou ti šikovní a schopní. S tím slovem „schopní“ bych ještě souhlasil, pokud by bylo spojeno do sousloví „všehoschopní“…

 22. Libri napsal:

  PG, vy jste opravdu houževnatý materiál 🙂
  Zkuste se několikrát zhluboka nadechnout a poctivě si odpovědět, zda opravdu hledáte odpovědi na otázky které jste tu pod několika články rozptýlil anebo jste si jen připravoval půdu pro tu vaši jedinou pravdu, že kdo dělá něco jiného než vy považujete za správné a spravedlivé, tak je automaticky lump a příživník. argument typu „že je někdo všehoschopný“ mi spadá spíše do kategorií dehonestace bez argumentů. s několika přispěvateli jsme se vám pokusili naznačit jak na burzovní principy nahlížíme z našeho úhlu pohledu. ani vám to nestálo za další komentář a opět jste tu se svojí písničkou. klidně pište vaše úhly pohledu na zde probíraná témata, ale prosím vás zdržte se hodnocení přispěvatelů. pokud uvedete místo napadání jakýkoli argument či jen zajímavý názor, buďte si jist, že se nad ním většina zde přítomných alespoň zamyslí. a pokud projde mým filtrem vyhodnocování informací, určitě jej do své myšlenkové databáze rád zařadím. nepředpokládejte ale, že někoho přesvědčíte o své pravdě, když se o něm budete vyjadřovat spatra a s despektem. pokud je vaším cílem světový mír, lepší platformou je volba miss. pokud je vaším cílem vychování vzorného a uvědomělého člověka, pak si jeďte pokecat s barossem anebo si čtěte o pavkovi korčaginovi 🙂 tady se snažíte krmit tygry zdravou mrkví.

 23. Martin Kopáček napsal:

  Libri: Like! 😀

 24. Petr Gejdos napsal:

  Pane Libri !
  Nepotřebuju se vydýchat, mám předvydýcháno ji hodně dávno. Já jsem nezaznamenal, že by na mé námitky, které jsem vznesl, mi bylo konstruktívně vysvětleno a na nějakém příkladu ukázáno, jaký přínos představuje ten váš burzovní mezičlánek. Přece nepopřete, že z něčeho žijete, aníž byste to „něco“ sami vytvářeli. Prostě projídáte a prodýcháváte energii, kterou sami netvoříte. Jste něco jako vložený odpor elektrického vedení, odpor mezi generátorem energie a spotřebičem energie, sami tvoříte poze překážku v efektívním využití té energie.
  Kdybych toto vyčítal těm drátům mezi generátorem a spotřebičem, potom ty dráty by mi mohly oprávněněně namítnout, že ony jsou nutné – bez nich by ta energie od generátoru ke spotřebiči „nedotekla“. Pokud chcete odpovědět konstruktívně – musel byste popsat analogii – nutnost sama sebe v tom procesu. A to tady nikdo neudělal – pouze tu či onde někdo operoval s nějakou vyšší efektivitou alokace kapitálu. A to vysvětení ae silně kulhalo – vytvářením bubin a rázových vln vložením odporu do cesty kapitálu žádnuá hodnota nevzniká a ani se nezvyšuje efektivita nějaké alokace – spekulanti jsou příživníci a tečka. Přes to asi vlak prostě nepojede.
  Nechápu, proč z roho děláte vědu. nechápu, jaký má smysl to omlouvat poúkazem na podobný parazitismus právníků – třebas. Tak si s nima podejte ruce a společně si po vzoru feldkuráta Katze říkejte „…to se nám to žere, když nám to někdo platí !!“ Ale takto prostým tvrze ním proti tvrzení nic nedokazujete. Výsledky hovoří jasnou řečí a blíží se konec tohoto vadného systému – to je vám zřejmě již jasné, takže operujete v podstatě jen slovy „po nás potopa“…

 25. marwin napsal:

  to Petr Gejdos- a já zase nechápu,proč své názory vnucujete ostatním jako PRAVDU a kádrujete a nálepkujete je jako na běžícím pásu.Já-kupříkladu-mám názory diametrálně odlišné od těch vašich…:)
  Kde jste na to vzal kredit?

  P.S.
  Víte která je nejhorší rada?
  Ta,na kterou se vás nikdo neptal…!:)

 26. kubik napsal:

  https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7381-ve-spojenych-statech-se-schyluje-k-zcela-mimoradne-vnitropoliticke-situaci/

  Nevím,jestli má smysl sem ty ptákoviny dávat,ale budiž.Pane Gejdoši,hluboce se mýlíte,malí investoři či spekulanti ve vašem obvodu působí jako další(i když malý) zdroj energie,protože jen okolo 3-5% je ziskových,ostatní jsou jako dodavatelé likvidity a to doslova,viz ten článek nahoře,kdyby tomu tak nebylo,nebylo by tolik těchto článků.Pamatuji si jeden web,název něco jako Komodity,majitel zasílal placené tipy,kdy do kterého obchodu vstoupit a kdy vystoupit aji stoplos,zprvu psal podobné články jednou za měsíc,nakonec každý druhý článek byl o tom,že se musí dodržovat plán

 27. Libri napsal:

  Jasně, takže vznik takových firem jako je microsoft, apple, panasonic a stovky dalších je vlastně taky omyl, to že během nepříznivých klimatických podmínek nezkrachuje hodně farmářů, anebo zpracovatelů taky není relevantní odpověď. Kapitálové toky jsou úplně stejná infrastruktura jako ty vaše dráty anebo silnice. Jestli nechcete vidět že se po nich snáze přesunuje kapitál=krev ekonomiky tako jako povoz jede raději po asfaltu než po polňačce je samozřejmě váš úhel vnímání zaslepený mainstreamem vtloukanými dogmaty a snahou vylévat s vaničkou i dítě. Že se v této branži objevují lumpové a podvodníci, přece neznamená že jde o špatnou věc, stejně jako není špatná věc právní stát, pokud se pár pravníků chová jako gauneři. To že současné nastavení společenského systému nevede k prosperitě není chyba ani asfaltu ani burzy. Zkuste vnímat, že tou příčinou jsou právní normy=zákony, které staví mantinely směrem k útesu. ekonomická aktivita lidí si neustále hledá rovnováhu, která je provázena dobrými časy a horšími obdobími (stejně jako v přírodě taky pořád nesvítí sluníčko, a ani žádný organismus neustále neroste), kdy v době horších časů dochází k nápravě předešlých omylů, ztrátoví bankrotují a vznikají nové zdravější subjekty. Snaha socialistickými zásahy tato období přechytračit a toužit po neustálém růstu je stupidita. Tyto zásahy jen zvyšují vznikající nerovnováhu. Ale k harmonizaci dříve či později dojde. Oč větší bude však výkyv mimo rovnováhu, o to bude bolestnější návrat. To vnímáme podobně. Jen vy hledáte příčiny jinde. Pokud si většina národa nechá dál od politiků a centrálních bankéřů nalhávat, že za viníky jsou ti, na které oni ukazují prsty, nikdy pravou podstatu současných potíží neodstraníme a dál budeme nahánět, tu židy, tu kulaky, onde spekulanty. Ale monopol moci a fiat měn manipulovaných těmi pravými původci problémů poběží vesele dál. A tak jako přestat jezdit autem nevyřeší stav zanedbaných dálnic, stejně tak současné ekonomické potíže západního světa nevyřeší zrušení burz. Jen by to kolaps přiblížilo. Zkuste pacientovi zhoršit proudění krve a pochybuji že se mu uleví. Největší potíž PIIGS je v neefektivním toku kapitálu (vlastní byrokracie i direktivy z EU – zejména dotace francouzských a holandských zemědělců, a díky zákonům přelévání peněz do neproduktivních oblastí, následováno zastavením půjček, což eskalovalo problém navenek). My míříme stejným směrem, ztratili jsme kontrolu nad tokem kapitálu přes nadnárodní firmy a to co tu zůstává nestačí na krytí sociálních funkcí státu a ještě je část utápěna v nesmyslech. Ale za to přece nemůže ani pražská burza ani ti co na ní obchodují. A už vůbec ne NYE nebo CBOT. Čím to asi bude že nejzaostalejší místa na světě žádné „zbytečné“ zprostředkovatele v obchodu nemají, lidé si pěkně vyměňují věci z ruky do ruky a přesto jsou stále nejzaostalejší? Možná že za to mohou židé anebo kulaci 🙂

 28. kubik napsal:

  a další věci,jako že je potřeba se povznést nad ztráty,je nutné na sobě pracovat atd.No samozřejmě skončil,nevím,jestli mu někdo dal do budky či skončil dobrovolně.Jo ten web se jmenoval Komoditní věstník.

 29. kubik napsal:

  Ten muj komentář samo patří k článku :Lukáš Pešek: Poznejte sami sebe, naučte se důvěřovat svému instinktu
  jinak ostatní platí

 30. Libri napsal:

  A ještě jsem znova nezmínil stabilitu cen díky velkému množství obchodníků, které vy nazýváte hanlivě, já však pojmenování spekulant vnímám bez emočního náboje. Zkuste se zamyslet zda jsou ceny stabilnější (bez velkých výkyvů) proto že existuje mnoho navzájem si konkurujících kupců i prodejců, anebo to bude stabilnější, když ceny bude určovat pár monopolů v případě zpracovatelů anebo pár farem v případě výrobců.

 31. Libri napsal:

  Určitě se shodneme, že používání peněz zefektivnilo bartrovou směnu. stejně tak na další úrovni zefektevnilo směnu provádění obchodů na burzách. pokud někdo padělal peníze taky jsme nechtěli zakázat peníze. pokud někdo podvádí na burze , budeme burzy rušit?

 32. Petr Gejdos napsal:

  V zásadě neudělám chybu, budu-li reagovat na fundamentu tady tohoto od pana marwin: (citace)
  „…a já zase nechápu,proč své názory vnucujete ostatním jako PRAVDU a kádrujete a nálepkujete je jako na běžícím pásu.Já-kupříkladu-mám názory diametrálně odlišné od těch vašich…:)
  Kde jste na to vzal kredit?

  P.S.
  Víte která je nejhorší rada?
  Ta,na kterou se vás nikdo neptal…!:)…“
  Já ani Vám ani nikomu jinému nic jako pravdu nevnucuju, to přece není možné takhle na dálku dokázat ! Vnutit bych Vám to, pane marwin mohl leda tak, že bych Vás držel „za krk“ s nožem v ruce.
  Mě tohleto doslova baví – všichni víme, že je to špatně, že to funguje blbě, ale vy tady skoro unizono na to pějete chválu – bodejť !! Toto náhodou chápu velm i dobře, proč to… Co jsou to za s prominutím kecy, tvrdit tady, že fungování burz = kvalitní dálnice a bez burz že by ten kapitál jezdil po výmolech nějaké polňačky – jenže o tom není přece řeč.

  Já přece zcela hladce chápu výhody kvalitní komunikace, nechápu ale, proč by uživatelé te kvalitní cesty, když zaplatili její výstavbu a když platí její údržbu, proč by ještě k tomu měli platit opakovaně nějakým lapkům a šizuňkům za každý průjezd – po své vlastní dálnici ? Já se ptám na tohle ! Nemusí mi nikdo vrtat další díru do zadku – čirou náhodou jsem si to docela prostudoval a tedy se oprávněně domnívám, že obrazně „už jednu dobře fungující díru v zadku mám“.
  Dnes mě ve vztahu k aktuální snaze zrušit v EU poplatky za roaming v mobilních službach pobavil rozhovor s nějakou mluvčí tuším „outůůů“, jak se kroutila, když měla vysvětlit velikost a smysl těch roamingových poplatků. A považte – mluvila naprosto podobně, jako většina vás zde, když obhajujtete neobhajitelné – skoro bych řekl identicky. Jednoho krásného dne nakope nasraný národ všechny šizunky do pozadí a ono bude i tak fungovat a nejspíše lépe a potom si o tom povykládáme. Ti mobilní operátoři by samozřejmě uvítali, kdyby se roaming platil při každém hovoru „z buňky do buňky“ ! A samozřejmě by to v tomto duchu, stejně jako mi to vykládáte tady vy mi, dokázali zdůvodnit, jak je to moc fajn a nutné pro pokrok „platit furt dokola za luft.“

 33. Libri napsal:

  už jenom poslední poznámka: takže já jsem předložil tři argumenty (volný tok kapitálu, stabilnější cenovou hladinu, umožnění vzniku velkých kapitálových investic a inovací bez nutnosti někomu peníze brát „násilím“=myslím tím daně) a vy na tyto argumenty (PŘIPOUŠTÍM, ŽE SE MOHU MÝLIT) argumentujete, že to je přece hloupost a dělají to šizuňci s kterýma národ asi ozdobí kandelábry, ne? Nějak jste mi neposkytl argument, který by mi kromě zvýšeného pulsu umožnil změnit názor. Já argument „že to jsou kecy“ prostě nemohu brát, takových si k deseti případům vymyslím dvanáct . A k té silnici za naše peníze a poplatky za opakovaný průjezd – a co je asi silniční daň, dálniční známka, zákonné pojištění a podobné poplatky? Jak si teda představujete platit údržbu silnic a vůbec údržbu infrastruktury? Ona se jako postaví a pak již není potřeba do toho nic vrážet? a už se těším až tady budeme mít ráj na zemi bez šizuňků, úplně stejně jako mají v barmě, etiopii, somálsku, nigérii, zimbabwe, atd. JJ nejprve vykrvácíme a pak poběžíme maraton. a ještě k těm telefonům – pokud platíte za luft, tak vaše chyba. odhlaste si telefon a můžete spát klidně. by mě zajímalo jak osvícený úředník z EU došel k té správné ceně za telefonování. pokud byl roaming předražený, tak jsme ho neměli využívat a platit. pokud ho platíme tak je to tak asi v rovnováze. ledaže by to způsobovalo to, o čem jsem také psal, že zvýšené marže umožńuje byrokratické omezení konkurence. co si myslíte že se stane s cenou chleba, když pekaři nařídíte snížit ceny rohlíků na polovic? a přesně tohle se stane s domácími tarify. ne že by nutně vzrostly, ale nebudou se snižovat tak jak by mohly a další efekt bude, že nevznikne žádná další konkurence, neboť by musela kalkulovat i s mezinárodními hovory a nemohla by nabídnout lepší cenu než stávající kartel. a fór je ten, že zase paměťově vzdělaný národ hýká nadšením, jak ti chytří ouřadové zakroutili krkem podnikatelům. akorát tuto péči stejně zaplatí ze svých kapes. podnikatel jiné peníze nedostává, než ty od občanů – a je jedno jestli z tržeb anebo dotací. opravdu zkuste přelouskat něco z https://www.mises.cz/, jako první bych doporučil M.Rothbarda Peníze v rukou státu a F.Bastiata Co je a co není vidět.

 34. Martin Kopáček napsal:

  😀
  To je sranda, kafe jsem prsknul na poslední chvíli mimo komp.
  Přátelé, s touto „diskuzní“ fraškou nicméně končím.
  Pro zasmání dobré, ale jinak ztráta času.
  Enjoy!
  😀

 35. Petr Gejdos napsal:

  Vím, že nic nevím… Je dobré vědět, že nic nevím. Je blbé nevědět ani to. Příjemnou zábavu přeji.

  PS
  „Zašel jsem ke kterémusi z mužů podle zdání moudrých, abych buď tam anebo nikde usvědčil věštírnu z nepravdy a ukázal její odpovědi: „Tento muž je nade mne moudřejší, a ty jsi tvrdila, že já jsem moudřejší.“ A tu, když jsem ho prozkoumával – nepotřebuji ho totiž uvádět jménem, ale byl to jeden z politiků, u kterého se mi něco takového stalo, občané athénští, když jsem ho zkoumal a rozmlouval s ním –, nabyl jsem mínění, že se tento muž zdá moudrým, jak mnoha jiným lidem, tak obzvláště sám sobě, ale že moudrý není; a potom jsem se pokoušel mu ukazovat, že se domnívá, že je moudrý, ale že není. Tu jsem si tím znepřátelil i jeho i mnohé z přítomných; avšak odcházeje uvažoval jsem sám u sebe, že proti tomuto člověku jsem já opravdu moudřejší; bezpochyby totiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dokonalého, ale tento se při svém nevědění domnívá, že něco ví, kdežto já ani nevím, ani se nedomnívám, že vím; podobá se tedy, že jsem nad něho moudřejší aspoň o něco málo, právě o to, že co nevím, ani se nedomnívám, že vím.“
  (Obrana Sókrata)

 36. diego004 napsal:

  Libri: klobouk dolu za Vasi trpelivost, ale je to ztrata casu… 🙂

 37. Petr Gejdos napsal:

  Taky bych dal klobouk dolů, ale žádný klobouk nemám…
  Zahleděl jsem se na diskusní forum a zaujalo mě zde v tema „Zajímavé články 6“:

  diego004 (citace):
  „… pripustil, že „tak úplne nerozumieme tomu, čo sa deje vo vyspelých ekonomikách“ a centrálni bankári idú tak trochu naslepo z ich pokusmi naštartovať rast menovou politikou. Týmto pádom centrálni bankári nepriamo priznali, že skutočne nevedia, čo majú robiť …“

  „…pričom Smaghi nie je jediný vrcholný člen centrálnych bánk, ktorý mimo záznam pripustil, že idú naslepo a dúfajú, že to vyjde…“

  VoDo (citace):
  „…Ale prd položí. Každej Američan chce být manažer zatímco jsou potřeba lidi co něco umějí rukama, stejný je to v Evropě…“

  Já jen, že když to exaktně pojmenuju, já sám svými slovy, jsem zde jen pro úsměvy a je to jen ztráta času na to smysluplně reagovat… Tomu se říká „dvojí past“ – vše souvisí se vším totiž. Příjemné plácání se v ní – té dvojí pasti – přeju a nemyslím tím nic zlého. Každému to, co si sám přeje, přeju i já.

Přidat komentář