Analýza trhu credit default swap (2. část) – Velká Británie

V druhé části seriálu zaměřeného na analýzu stavu a historického vývoje hodnot pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) 57 amerických a evropských firem z finančního průmyslu si přestavíme 8 společností ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Aviva, Bank of Scotland, Barclays Bank, HSBC Holdings, Lloyds TSB Bank, PrudentialRoyal Bank of ScotlandStandard Chartered patří do skupiny významných mezinárodních bank, pojišťoven a společností poskytujících finanční služby registrovaných ve Velké Británii.

Aktuální data CDS finančních společností z Velké Británie nelze porovnávat s údaji amerických firem publikovaných v předchozím článku Analýza trhu credit default swap (1. část) – USA. Koordinovaná intervence šestice centrálních bank (Fed, ECB, Bank of England, Bank of Japan, Swiss National Bank a Bank of Canada) dne 30.11.2011 za účelem zvýšení dostupnosti dolarové likvidity totiž otočila negativní vývoj na finančních trzích. Snížení sazby z dolarových swapů o 50 bazických bodů způsobilo masivní růst akciových trhů doprovázený poklesem výnosů a cen CDS kontraktů  vládních a bankovní dluhopisů.

Eurodolarový 3-měsíční swap před zásahem centrálních bank klesl na úroveň minus 159 bps, což bylo nejníže od roku 2008. Dramatickou situaci lze přirovnat krizovému stavu po pádu americké investiční banky Lehman Brothers, kdy 3-měsíční eurodolarový swap propadl 9.10.2008 na rekordní minimum minus 210 bps.

 

Pozn. HSBC Holdings – data o celkové a čisté pozici nominální hodnoty CDS jsou součtem údajů dceřiných společností HSBC Bank a HSBC Finance Corporation

CDS (bps) – cena pětiletého kontraktu credit default swap o velikosti 10 milionů USD v bazických bodech (1 bazický bod = 0,01 procenta)

Celková pozice – celková nominální hodnota všech obchodovaných CDS kontraktů v mld. USD

Čistá pozice – zůstatková nominální hodnota obchodovaných CDS kontraktů při vzájemném vypořádání v důsledku kreditní události v mld. USD

Vývoj ceny pětiletých kontraktů bankovních CDS (bps)

V průběhu roku 2011 kurzy CDS kontraktů finančních institucí z Velké Británie vystoupaly na 2 až 3 násobek. Z důvodu eskalující evropské dluhové krize byl růst nejvýraznější mezi červencem a říjnem 2011. Výrazný pokles hodnot CDS v průběhu října 2011 byl od začátku listopadu 2011 vystřídán opětovným růstem cen kreditních derivátů k předchozím maximům. Jak jsem již zmínil v úvodní části, intervence centrálních bank 30.11.2011 změnila negativní vývoj a u většiny společností probíhá výrazný pokles cen CDS kontraktů.

Růst hodnot CDS kontraktů není ale doprovázen výrazným nárůstem celkové nominální hodnoty obchodovaných CDS kontraktů. Dle údajů The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) se meziročně celková pozice v CDS zvýšila o 13,58 mld. USD (+ 5,95 %) na 241,71 mld. USD, nejvýrazněji u Lloyds TSB Bank (+5,62 mld. USD na 23,31 mld. USD).

Rekordní úrovně cen kontraktů CDS z let 2008 až 2009 ovlivněné bankrotem americké investiční banky Lehman Brothers dne 15.9.2008 byly překonány u Barclays Bank (29.9.2008 – 263 bps x 25.11.2011 – 288 bps), Lloyds TSB Bank (29.9.2008 – 217 bps x 25.11.2011 – 392 bps) a Royal Bank of Scotland (1.10.2008 – 293 bps x 25.11.2011 – 419 bps).

 

Vývoj ceny pětiletých kontraktů CDS vládních dluhopisů Velké Británie (bps)

Vládní obligace Velké Británie jsou dle aktuálních a historických hodnot CDS považovány za dluhové instrumenty s nižší úrovní rizika. Současné ceny pětiletých kontraktů CDS jsou sice na mnohonásobně vyšších úrovních než před propuknutím finanční krize (1.1.2008 – 8,9 bps), na druhou stranu se pohybují na poloviční hodnotě z února 2009 (20.2.2009 – 175 bps) kdy panika na finančních trzích se blížila ke svému vrcholu.

Investory vnímané riziko úvěrového selhání vládních dluhopisů Velké Británie je na úrovni rizik obligací emitovaných vládami Spolkové republiky Německa (CDS 92,7 bps) a Dánského království (CDS 105,65 bps), které jsou s ohledem na aktuální tržní situaci považovány za bezpečné.

Nižší rizikovost naznačuje i velikost celkové nominální hodnoty obchodovaných kontraktů, která po meziročním růstu o 10,89 mld. USD dosahuje úrovně 73,51 mld. USD. Velikost trhu CDS německých a francouzských státních obligací dosahuje vyšších hodnot (123,523 mld. USD / 145,596 mld. USD), v případě problémových italských vládních dluhopisů dokonce 318,421 mld. USD po meziročním růstu o 40,579 mld. USD.

Vývoj výnosů vládních dluhopisů Velké Británie (% p.a.)

Výnosy vládních dluhopisů Velké Británie jsou v sestupném trendu od července 2007. Výnos klíčového dluhopisu se splatností 10 let klesl z rekordní hodnoty 5,5 % dosažené v červenci 2007 na úroveň 2,1 % z listopadu 2011. V rozpětí 2% až 2,5% se aktuálně pohybují průměrné roční výnosy amerických, kanadských, německých nebo dánských obligací se splatností 10 let.

Úroveň kreditního rizika analyzovaných firem považuji za alarmující. Přestože společnosti Aviva, HSBC Holdings, Prudential patří v rámci hodnocení 57 evropských a amerických finančních institucí do skupiny s nejnižší cenou pětiletých kontraktů CDS, náklady na pojištění dluhopisů o nominální hodnotě 10 mil. USD emitovaných pojišťovnou Aviva překračují částku 149 000 USD, v případě HSBC Holdings 157 000 USD nebo Prudential 163 000 USD.

Aktuální ceny pojištění obligací jsou v silném kontrastu se situací na začátku roku 2007, kdy před propuknutím hypoteční krize v USA nepřesáhly částku 10 000 USD (Lloyds TSB Bank – 4  000 USD, Royal Bank of Scotland  – 4000 USD, Prudential– 9 400 USD; stav k 4.1.2007).

Zdroj : Bloomberg, DTCC

 

Předchozí analýzy a komentáře autora Miroslav Piták

Analýza trhu credit default swap (1. část) – USA

Vývoj bankovních CDS naznačuje blížící se kolaps finančního systému

Vývoj na trhu credit default swaps vládních dluhopisů

Opustí Irsko jako první skupinu problémových zemí PIIGS?

Banky – vývoj na trhu credit default swap k 31.8.2011

Řecko – noční můra EU

Portugalsko=Venezuela, Itálie=Maďarsko?

Rozšířilo se riziko zemí PIIGS na banky?

 

Komentáře

Přidat komentář