Analýza trhu credit default swap (1. část) – USA

V novém seriálu se zaměřím na analýzu stavu a historického vývoje hodnot pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) 57 amerických a evropských firem z finančního průmyslu zahrnující banky, pojišťovny a společnosti poskytující finanční služby.

Současná dluhová krize v eurozóně primárně ohrožuje evropský bankovní sektor, který je významným držitelem vládních dluhopisů. Rostoucí riziko nesplacení vládních dluhopisů také ohrožuje americké finanční ústavy, které jsou většinovými emitenty CDS kontraktů na vládní dluhopisy členů eurozóny. Z tohoto důvodu jim roste pravděpodobnost vysokého finančního plnění při státním bankrotu zemí, které mají zásadní problémy se splácením již existujících a emisí nových dluhopisů.

Jak jsem upozornil ve svém předchozím článku Vývoj bankovních CDS naznačuje blížící se kolaps finančního systému prohlubující se dluhová krize v eurozóně významně zvýšila hodnoty CDS, které u 25 z 49 monitorovaných evropských a amerických finančních institucí překonaly rekordní úrovně z let 2008 až 2009. Tato skutečnost je důrazným varováním před riziky finančního systému, kterým budeme čelit dle mého očekávání v blízké budoucnosti.

Z důvodu negativního vlivu dluhové krize na finanční společnosti zahrnu do regionální analýzy bankovních CDS stav a historický vývoj výnosů vládních dluhopisů a CDS kontraktů na tyto dluhopisy.

V první části tohoto seriálu si představíme americký finanční průmysl reprezentovaný osmi společnostmi – American International Group (AIG), Bank of America Corporation, Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Merrill Lynch (divize Bank of America Corporation), Morgan Stanley, Wells Fargo & Company.

 

CDS (bps) – cena pětiletého kontraktu credit default swap o velikosti 10 milionů USD v bazických bodech (1 bazický bod = 0,01 procenta)

Celková pozice – celková nominální hodnota všech obchodovaných CDS kontraktů v mld. USD

Čistá pozice – zůstatková nominální hodnota obchodovaných CDS kontraktů při vzájemném vypořádání v důsledku kreditní události v mld. USD

Vývoj ceny pětiletých kontraktů bankovních CDS (bps)

V průběhu července až srpna 2011 kurzy CDS kontraktů amerických finančních institucí zahájily v důsledku akcelerující evropské dluhové krize strmý růst a během následujících 2 měsíců vzrostly na 2,5 až 4 násobek původních hodnot. Výrazný pokles hodnot CDS v průběhu října 2011 je od začátku listopadu 2011 opět vystřídán růstem cen kreditních derivátů k předchozím maximům.

Růst hodnot CDS kontraktů není ale doprovázen významným nárůstem celkové nominální hodnoty obchodovaných CDS kontraktů. Dle údajů The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) se meziročně celková pozice v CDS zvýšila o 29,62 mld. USD na 527,94 mld. USD, nejvýrazněji u Morgan Stanley (+10,03 mld. USD na 79,45 mld. USD), Citigroup (+7,16 mld. USD na 61,63 mld. USD) a American International Group (+6,71 mld. USD na 46,04 mld. USD).

Rekordní úrovně cen kontraktů CDS z let 2008 až 2009 nebyly ve většině případů překonány, výjimkou je Bank of America Corporation (30.3.2009 – 400 bps x 25.11.2011 – 490 bps). Po pádu americké investiční banky Lehman Brothers 15.9.2008 se americký finanční systém ocitnul na pokraji kolapsu a kurzy CDS prudce vzrostly.

 

Vývoj ceny pětiletých kontraktů CDS vládních dluhopisů USA (bps)

Americké vládní dluhopisy jsou dle aktuálních a historických hodnot CDS stále považovány za dluhové instrumenty s nízkou úrovní rizika. Současné ceny pětiletých kontraktů CDS jsou sice na mnohonásobně vyšších úrovních než před propuknutím finanční krize (31.12.2007 – 8,4 bps), na druhou stranu se pohybují na poloviční hodnotě z února 2009 (24.2.2009 – 100 bps) kdy panika na finančních trzích se blížila ke svému vrcholu.

Investory vnímané nízké riziko úvěrového selhání vládních dluhopisů USA naznačuje i velikost celkové nominální hodnoty obchodovaných CDS kontraktů, která i přes meziroční růst 14,14 mld. USD dosahuje relativně nízké úrovně 29,26 mld. USD. Velikost trhu CDS na italské nebo španělské vládní obligace totiž dosahuje několikanásobně vyšších hodnot (313,889 mld. USD / 172,194 mld. USD).

Celkový veřejný dluh federální vlády USA na konci 2. čtvrtletí 2011 dosáhl astronomické výše 14 343 mld. USD. Bez ohledu na rekordní hodnotu závazků a vysoké tempo růstu zadlužení v předchozích letech, kreditní riziko amerických vládních obligací je hodnoceno na úrovni rizika dluhopisů emitovaných vládami Švédska (CDS 72,29 bps), Finska (CDS 53,75 bps) nebo Norska (CDS 44,78 bps).

Vývoj výnosů vládních dluhopisů USA (% p.a.)

V září 2007 americká centrální banka FED zahájila proces postupného snižování základní úrokové sazby z 5,25% až na současné rozpětí 0 % – 0,25 %. Sestupný trend výnosů vládních dluhopisů USA napříč splatnostmi od 3 měsíců do 30 let probíhá od června 2007 a je částečně ovlivněn intervencemi centrální banky v rámci programu kvantitativního uvolňování. Výnos klíčového dluhopisu se splatností 10 let se pohybuje na rekordních minimech od roku 1953, nejnižší hodnoty 1,7 % bylo dosaženo 22.9.2011.

Úroveň kreditního rizika analyzovaných firem považuji za alarmující. Přestože společnosti JPMorgan Chase & Co. a Wells Fargo & Company patří v rámci hodnocení 57 evropských a amerických finančních institucí do skupiny s nejnižší cenou pětiletých kontraktů CDS, náklady na pojištění dluhopisů o nominální hodnotě 10 mil. USD emitovaných JPMorgan Chase & Co. překračují 162 000 USD, v případě Wells Fargo & Company 166 000 USD.

Aktuální ceny pojištění obligací jsou v silném kontrastu se situací na začátku roku 2007, kdy před propuknutím hypoteční krize v USA nepřesáhly částku 25 000 USD.

Zdroj : Bloomberg, DTCC, FED

 

Předchozí analýzy a komentáře autora Miroslav Piták

Vývoj bankovních CDS naznačuje blížící se kolaps finančního systému

Vývoj na trhu credit default swaps vládních dluhopisů

Opustí Irsko jako první skupinu problémových zemí PIIGS?

Banky – vývoj na trhu credit default swap k 31.8.2011

Řecko – noční můra EU

Portugalsko=Venezuela, Itálie=Maďarsko?

Rozšířilo se riziko zemí PIIGS na banky?

 

Komentáře

Přidat komentář