Význam této ziskové sezóny

Jak jsem již několikráte zmiňoval, z hlediska dlouhodobého investora nereaguji na každou výchylku čtvrtletního zisku oproti očekávání analytiků. Očekávání jsou nějak stanovena nebo dokonce ovlivněna samotnými firmami, management těchto firem se pak snaží téměř za každou cenu splnit tato očekávání…

Tato zisková sezóna však může poskytnout užitečné informace – ne, že bych podle ní měnil své pozice, ale jde mi o ziskovou sezónu jako celek.

Zisky společností posledního půl roku klesaly, akciové trhy jako celek šly směrem nahoru (i když zde je nutno podoktnout, že pohyb indexu je díky jejich struktuře významným způsobem ovlivněn růstem cen akcií pár největších společností).

Proto výsledková sezóna napoví, zda se růstu trhu dostane širší podpory od většího množství firem. Pokud by tou tak nebylo, růst cena akcií by byl čím dál vachrlatější. V takovém případě by stačil výpadek pár firem a zisky S@P 500 jako celku by klesly nebo minimálně významně zpomalily svůj růst (nyní je v cenách akcií zakalkulován meziroční růst zisků o 9 procent).

Počkejte si na celou výsledkovou sezónu. Ukáže nám obrázek o (ne)stabilitě stávajících cena akcií. Ze statistického hlediska by vzhledem k enormním růstům zisků stavebních firem (>70%) by mohl být zajímavější medián než průměr.

Komentáře

Přidat komentář