Uzavřené fondy

Closed End Funds – uzavřené fondy   Jedná se o fondy podobně jako u nás rozšířené otevřené podílové fondy (OPF), akorát s jedním rozdílem. Počet podílů / akcií je striktně dán.  V případě, že investor chce nakoupit / prodat akcie takového fondu, neobrací se na správce OPF, ale na svého brokera.  Tyto akcie jsou totiž veřejně obchodovatelné na veřejných trzích.

Důsledkem tohoto faktu je skutečnost, že cena není stanovena administrativním výpočtem, ale nabídkou / poptávkou jako v případě jakékoliv jiné akcie.  Cena akcie se tak může odlišovat (a často se i odlišuje) od ceny majetku připadající na akcii.  V případě, že tržní cena akcie je menší než hodnota majetku,mluvíme o diskontu.  V opačném případě se jedná o prémii.  Tento diskont / prémie dosahuje někdy až 15-20%.

A jaké výhody tento typ fondu přináší oproti OPF?  Největší výhodou je snazší řízení portfolia fondu, což je podle mne podstatná výhoda.  Portfolio manažer nemusí držet likvidní rezervu pro případné odkupy.  Není nucen levně prodávat CP z portfolia fondu při větším poklesu trhu jenom proto, že drobní investoři panikaří a stahují peníze z fondu.  Naopak není nucen nakupovat po prudkém růstu trhu, kdy do klasického OPF nahrnou nové vklady investoři investující podle zpětného zrcátka a portfolio manažer je musí zainvestovat.  Může se tak plně věnovat analýze příležitsotí a řázení portfolia fondu.

Tyto fondy často vyplácí nadprůměrné dividendy.

Tagy:
Komentáře

Přidat komentář