Událost týdne – švýcarské zlato v pohybu

Řada čtenářů asi zaregistrovala nedávnou švýcarskou iniciativu na vyhlášení referenda o držbě zlata ve Švýcarských devizových rezervách. Zaprvé – zlato by podle této iniciativy mělo tvořit minimálně pětinu švýcarských devizových rezerv. Pod tento limit by švýcarská centrální banka nesměla zlato prodávat. Zadruhé – zlato by mělo být drženo na území Švýcarska. Minulý týden došlo k zajímavému posunu v této události.

O co šlo?

Švýcarská vláda se postavila proti této iniciativě. Doporučila parlamentu bezpodmínečně návrh na vyhlášení referenda zamítnout. Odůvodnila to omezením nezávislosti Švýcarské národní banky. Jejím hlavním cílem je cenová stabilita. Ta není podle ní nijak navázána na držené množství zlata.

Navíc by to prý omezilo možnosti její politiky, nemohla by v případě potřeby reagovat nezbytným způsobem či v nezbytném rozsahu.

Současný objem švýcarských zlatých rezerv je 1040 tun, přibližně 10% celkových rezerv.

Tagy:
Komentáře

Přidat komentář