Technická analýza – svíčkové formace, 3. část

stock_analysis

Dnes vám přinášíme třetí část dílu o svíčkových formacích.

Harami

V klesajícím trendu chceme vidět dlouhou svíčku (ideálně červenou) a po ní následuje zelená svíčka, která je celá “schovaná” uvnitř předchozí zelené svíčky. Poslední “schovaná” svíčka tvoří tzv. inside bar. Inside bar sám o sobě je silnou svíčkou, která když je proražena, tak většinou následuje výraznější cenový pohyb.
Formace Harami nám říká, že prodávající kontrolovali trh a vznik dlouhé svíčky značí stále přítomnou sílu kupujících. Poslední inside svíčka nás upozorňuje na to, že trh je momentálně v určité rovnováze (úzkém cenovém rozpětí) a jelikož svíčka je zelená, tak nám říká, že trh začali ovládat nakupující.

 

Morning star

Toto je další formace, která v sobě obsahuje gap. Narozdíl od formace Otevírací/Zavírací obrat sledujeme u formace Morning star tři svíčky. První svíčka je vždy červená. Barva druhé svíčky není rozhodující, ale je důležité, že mezi první svíčkou a tělem druhé svíčky se vytvoří mezera (gap). Třetí svíčka je vždy odlišná od barvy první svíčky (tzn. je zelená).
Situace kterou nám tato formace popisuje je podobná jako u formace “Otevírací / Zavírací obrat”. Máme klesající trend, který nás upozorňuje na to, že trh ovládají prodávající. Vznik gapu ukazuje na silný prodejní přetlak. Vytvoření gapu zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude chtít testovat nazpět do oblasti gapu. Třetí zelená svíčka nám ukazuje, že na trh vstoupili nakupující, protože zavírací cena byla nad úrovní otevírací ceny.

 

Tweezers

Tato formace není silnou obratovou formací. Pokud ji budete chtít využít, tak pouze pro krátkodobý obchod. Tuto formaci totiž tvoří dvě svíčky, které mají shodné low (nejnižší cenu). Lepší určitě je, když první svíčka, která je v pokračujícím klesajícím trendu, je červená a po ní následuje zelená svíčka. V takovém případě nás formace upozorňuje na to, že prodávající v rámci červené svíčky stále kontrolovali trh, ale zelená svíčka nebyla schopna překonat low červené svíčky a navíc uzavřela nad úrovní otevírací ceny, což nám naznačuje vstup nakupujících.

Tato formace má pravděpodobnost pokračování růstu ceny, ale spíše krátkodobě. Shodné low zelené a červené svíčky bude totiž působit jako magnet a trh se bude chtít dříve nebo později k této úrovni přiblížit a znovu otestovat low cenu.

 

Morning Doji star

Tato formace je prakticky shodná s formací Morning star. Jediným rozdílem je to, že druhá svíčka je Doji (má shodnou otevírací a zavírací cenu).

Pro tuto formaci platí ta samá logika jako pro Morning star avšak fakt, že druhá svíčka je Doji nám naznačuje, že na trhu panuje nerozhodnost. Pokud po nerozhodné Doji svíčce následuje zelená nákupní svíčka, tak je vetší šance, že růst ceny bude trvat déle.

 

Doji star

Tato formace je podobná Morning star a Morning Doji star. Rozdíl je v tom, že pro tuto formaci posuzujeme pouze dvě svíčky. První svíčka by měla být dlouhá a červená. Doji svíčka otevře pod tělem dlouhé, červené svíčky, takže vytvoří mezeru (gap). Vznik gapu ukazuje na silný prodejní přetlak. Vytvoření gapu zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude chtít testovat nazpět do oblasti gapu. Doji svíčka nám naznačuje, že na trhu panuje nerozhodnost. Nerozhodnost po vytvoření gapu dále zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude chtít oblast gapu testovat.

 

Harami cross

Tato formace je totožná s formací Harami. Jediný rozdíl je v tom, že inside svíčka je Doji. Stejně jako u jiných formací Doji svíčka značí nerozhodnost. Pokud po Doji svíčce začne cena růst, jde o dobrou indicii toho, že po nerozhodnosti na trhu momentálně dominují nakupující a je vyšší pravděpodobnost, že cena bude pokračovat v růstu.

 

Hammer

Tato formace je tvořena pouze jednou svíčkou. Tato svíčka má malé tělo, které je blízko high. Důležité také je, že tělo svíčky vytvoří mezi tělem předchozí svíčky mezeru (gap). Svíčka je také specifická tím, že má stín pouze od otevírací ceny dolů. Stín by měl být alespoň dvakrát delší, než tělo. Vizuálně nám tato svíčka může připomínat kladivo, z čehož také plyne její anglický název.

V klesajícím trendu je tato formace mnohem silnější, než při rostoucím trendu. Z předchozích dílů našeho seriálu víme, že tento typ svíčky nám ukazuje, že v daném časovém úseku byli prodejci schopni stlačit cenu k low svíčky, ale tam do trhu vstoupili nakupující, kteří vytlačili cenu zpět nahoru a vytvořili tak malé tělo svíčky.

Tento vstup nakupujících ukazuje jejich krátkodobou dominanci a zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude pokračovat v růstu.

 

Inverted Hammer

Tato formace má menší váhu než Hammer. Stejně jako Hammer má formace dlouhý stín, ale ten je od high k zavírací ceně. Jelikož stín u této svíčky je tvořen od high, naznačuje nám to, že okolo high do trhu vstoupili prodávající a byli schopni stlačit cenu až k úrovni close a vytvořit tak malé tělo. Tento vstup prodávajících nabourává dominanci kupujících a hrozí, že předchozí klesající trend bude pokračovat.

 

3 white soldiers

Tato formace seskládá z tří dlouhých, zelených svíček, které následují po sobě. Na dně klesajícího trendu jsou silným znamením, že se trend mění. Ovšem u této formace je třeba být obezřetný, protože je velká pravděpodobnost, že po nich bude následovat klesající korekce.

 

Bullish Belt hold

Tato formace je tvořena býčí, otevírací svíčkou Marubozu. Co nám značí svíčka Marubozu, již víme z předchozího dílu našeho seriálu.

 

Nyní už máte dobré základní znalosti o různých typech svíček a postavení klíčových cen. To samo sobě vám dává spoustu hodnotných informací, která strana na trhu má momentálně navrch, zda prodejci nebo kupci. K těmto znalostem jsme přidali typické formace, tvořené jednou až třemi svíčkami.

Některé jsou v grafu lehce identifikovatelné. Na jiné se budete muset zaměřit a natrénovat své oči pro jejich rozpoznání. Když jsme nyní vybaveni těmito informacemi, můžeme se posunout k dalšímu dílu našeho seriálu a podrobněji probrat trend.

Seriál o technické analýze pro vás připravuje Česká Národní Asociace Technické Analýzy (ČNATA). Pořádáme praktické workshopy, setkání obchodníků a semináře. Přijďte se bezplatně podívat na jedno z našich členských pracovních setkání. Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář