Soutěž o nejlepšího investora na serveru proinvestory

stock_analysis

Vážení čtenáři,

Mezi čtenáři je řada těch, kteří sami aktivně obchodují. Kromě již vyhlášeného třetího ročníku soutěže čtenářů o nejzajímavější článek jsme se rozhodli letos vyhlásit ještě jednu – soutěž o investiční tip čtenářů serveru https://proinvestory.cz/ spolu se zdůvodněním daného tipu.

Tip bude publikován, ideálně následující den. Nemusí jít pouze o akcie, investiční instrument je na vašem uvážení. Posílejte je na jandvorak119@gmail.com.

U tipů zaslaných do konce června 2014 bude na konci roku 2014 spočten výnos jednotlivých tipů (včetně případných inkasovaných dividend) a nejlepší bude odměněn. Samozřejmě autor může kdykoliv nahlásit prodej svého tipu, stačí tomu vložení komentáře pod článek s tipem. Do hodnocení pak bude započten realizovaný výnos. Pokud se autor rozhodne výnos reinvestovat, je to možné a do soutěže mu bude započten kumulovaný výnos. Informaci o reinvestování je třeba opět uvést do komentáře pod článkem.

Jeden čtenář může poslat více tipů, které budou hodnoceny nezávisle.

Vítězi bude určena mince „Silver Eagle“ a pololetní předplatné komentářů p. Dvořáka.

Tipy poslané v druhém pololetí 2014 budou vyhodnoceny k 30. červnu 2015.

 

Jako samostatnou kategorii vyhlašujeme soutěž profesionálů. Do této kategorie budou zařazeny např. tipy od fondu Charles Bridge Hedge Fund, tipy od XTB Brokers či případně jiných profesionálů, kteří se rozhodnou přispívat.

Všechny investiční tipy (včetně nesoutěžních analýz od partnerů webu či p. Dvořáka) budou k dispozici pod rubrikou „Investiční tipy“.

 

 

______________

Poučení o rizicích

Informace uvedené v jakékoliv budoucí zde publikované analýze či investičním tipu (dále jen “Tip“) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s jakýmikoliv finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce, který nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není garantována. Výsledky minulých období nejsou zárukou výnosů v obdobích budoucích. Informace a data v Tipech mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

Komentáře
  1. Jakub.Hutak napsal:

    hmmm tak to palec nahoru!!

Přidat komentář