Rozšířilo se riziko zemí PIIGS na banky?

Reálné riziko defaultu zemí PIIGS (Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Španělsko) způsobilo prudkých nárůst hodnot credit default swap (CDS) a zároveň  výnosů vládních dluhopisů těchto států. Jak tato skutečnost ovlivnila banky z hlediska hodnot CDS, které ve svých portfoliích drží vládní dluhopisy?

Následující tabulka porovnává aktuální hodnoty CDS se stavem k 30.12.2010

 

Pouze u 3 z 16-ti uvedených bank nastal od začátku roku 2011 pokles hodnot CDS (Erste Bank, ING Bank, Bank of America). Naopak v případě Unicredit, Commerzbank a Barclays Bank hodnota CDS vzrostla o cca 50 a více bodů. Přestože hodnoty credit default swap bank uvedených v tabulce se pohybují na zvýšených úrovních, v současnosti riziko bankrotu těchto bank je nízké. Pravděpodobnost bankrotu bank na základě hodnot CDS se pohybuje v rozmezí 7 % až 15,5%.

Komentáře

Přidat komentář