Pivovarna Laško – slovinské investiční příběhy

Pivovarna Laško

 

Prvním z naších analytických příspěvků o zajímavých a potenciálně perspektivních příležitostech se týká společnosti Pivovarna Laško. Na slovinské burze se Pivovarna Laško obchoduje pod značkou PILR. Tento největší slovinský pivovar byl založen roku 1825 a na první pohled pro investora laika, který nezná širší souvislosti, může představovat „obyčejného výrobce“ piva a zcela standartní příběh. Detailnější pohled na věc však ukáže fakta jako například, že Pivovar v minulosti provedl mnoho akvizic, které nesouvisely přímo s výrobou piva a silně se zadlužil. Aktuálně se nachází v opačném procesu. Oddlužuje se a aktiva prodává. Je Pivovarna Laško zajímavou investiční příležitostí?

Tržby skupiny za rok 2013 činily 248 mil. EUR při EBIT 21 mil EUR. V porovnání s rokem 2012 tak došlo k poklesu  tržeb o 33 mil. EUR  a EBIT se snížil o 1,1 mil. EUR.  V roce 2011 tržby přesahovaly 323 mil. EUR při EBIT 9,8 mil. EUR. Do skupiny Laško patří i další pivovar Pivovarna Union. Laško v něm drží majoritní podíl. Sílu obou pivovarů na domácím slovinském trhu dobře demonstrují podíly na trhu. V roce 2010 činil podíl obou značek úctyhodných 86% při procentuálním rozložení 43% a 43%. Od roku 2010 klesá podíl Laška ve prospěch importovaných zahraničních značek. Unionu se daří mírně svou pozici posilovat. V roce 2012 činil podíl Unionu 46% a Laška 38%.

Více než změny podílů na trhu piva trápí skupinu Laško vysoké zadlužení, které činilo k 31.12.2013 346mil. EUR. Jako tomu bylo v celé řadě dalších slovinských příběhů, neracionální expanzivní politika a hlad po aktivech, která často nemají přímo nic společného s core businessem skupinu zahnala do problémů. Společnost v minulosti provedla řadu akvizic nesouvisejících s core businessem a  navíc v ne úplně šťastnou dobu. Laško tak drží podíly např. v DELO (obdoba MF Dnes), Mercator (nevetší slovinský retailový prodejce, obdoba Intersparu), Radenska a Birra Peja. Podíl 8,43% Laška v Mercatoru byl nedávno prodán Chorvatskému Agrokorju. 7. srpna byl nabídnut odkup akcií všem akcionářům Mercatoru. Zajímavostí je, že i například Radenska ze skupiny Laško drží podíl 2,57% v Mercatoru a Pivovarna Union dokonce 12%. Toto schéma jen potvrzuje vzájemnou nebezpečnou propletenost slovinských společností.

Analytici Charles Bridge Global Macro Fondu jsou názoru, že společnost může být velice atraktivní, pokud nastanou nutné kroky k oddlužení společnosti a koncern se zbaví aktiv, které přináší více škody než užitku a jsou přítěží z hlediska cash flow. Aktuálně je na pořadu dne dokončení prodeje Mercatoru srbskému koncernu Agrokorj a inkasování cca 75 mil. EUR za celou skupinu Laško. Zadlužení tak v první fázi klesne z 346 mil EUR na 271 mil EUR. Oddlužování by mělo pokračovat prodejem dalších aktiv jako jsou Radenska. Cena podílu Laško je odhadovaná na 20-30 mil. EUR a mezi zájemce patří Coca-Cola či Kofola. Nabízí se i scénář, že se společnost stane zajímavým cílem pro převzetí. Potenciální kupec by totiž získal silnou majoritu na slovinském pivním trhu. Na základě těchto událostí již letos vyrostla cena PILR z 4 eur na 18 eur. Cena i tak může být stále podhodnocená. Celkový vývoj tohoto příběhu budeme sledovat a nadále komentovat případné investiční příležitosti pro investory.

 

Autor: Charles Bridge Global Macro Fund

https://www.chbridge.cz

 

Poučení o rizicích

Informace uvedené v této analýze (dále jen „Analýza) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není zaručena. Výsledky minulého období nejsou zárukou výnosů budoucích. Informace a data v Analýze mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

Komentáře

Přidat komentář