Obligace jako pákový instrument a dopad na investory

Nevěříte? Je to tak. Pokud neplánujete držet obligace do doby splatnosti, je obligace inverzní pákový instrument na úrokové sazby. Dluhopisy nebo peníze pd matrací? Toť otázka. Jaký by tedy byl dopad zvýšení úrokových sazeb na trh vládních dluhopisů USA?

Dost velký. Durace je totiž na historických maximech. Jak jsem ukazoval v lekci 5-5, závisí durace na době splatnosti dluhopisu. Hodně přibližně můžete pracovat, že durace plus mínus odpovídá době do splatnosti dluhopisu. Čím delší dluhopisy, tím větší potenciální ztráty. Kvůli nízkým sazbám emitují vlády a korporace dluhopisy s dlouhou splatností.

Průměrná splatnost nově emitovaných firemních dluhopisů v USA je nad 11 lety. Průměrná splatnost všech dluhopisů na světě je dvojnásobná než před sedmi lety a trojnásobná dobou před 20 lety. Stávající durace je cca 7 let.

Jaké jsou tedy dopady na investory převedené na skutečné dolary? Podle odhadu Goldman Sachs se zvýšení základní sazby o 1 procentní bod projeví poklesem hodnoty US bondů o cca 1 bilión dolarů. To je nezanedbatelná částka. Navíc toto je základní scénář, který předpokládá, že výnosy dluhopisů se budou pohybovat v souladu s úrokovými sazbami. Pokud investoři zvýší své požadavky na výnos více, než bude růst sazeb, bude propad cen dluhopisů ještě větší.

Nejvíce se budou divit investoři s nakupenými podíly v „jistých“ dluhopisových podílových fondech. To už raději dividendové akcie.

 

 

Komentáře

Přidat komentář