Objeví se zlatý standard znova na scéně?

Co to vlastně je zlatý standard? Zjednodušeně řečeno, zlatý standard je měnový systém, kdy „tištění“ peněz centrální bankou je omezeno výší držených zlatých rezerv. Byl to systém, který zde fungoval po staletí a jehož smrtícími ranami byla první světová válka a následná krize.

Než aby zbankrotovala, tak systém mezi prvními opustila Velká Británie.  Následně, aby ufinancovalo válečné reparace, systém opustilo i Německo, které následovaly další země, včetně Spojených států. Spojené státy v rámci domácí ekonomiky zrušily zlatý standard již v roce 1933. Pro mezinárodní platby Spojené státy udržely zlatý standard jako poslední až do roku 1971 – tehdy ho opustily, vyhnuly se tak vyhlášení bankrotu.

Mějme na paměti, že stávající měnový systém není nic neměnného.  Je to experimentální měnový systém fungující zatím jakžtakž po 40 let, který dnes prožívá zatím nevídanou krizi. Je nutno najít systémové řešení krize. To se bankám s nástroji vzešlými ze stávajícího systému nedaří. Vždyť poslední roky žijeme době uměle držených nulových úrokových sazeb a nekončících intervencí a výsledek nikde.

Nezamýšleným důsledkem těchto masivních intervencí je umělé potlačování zákonů nabídky a poptávky. Centrální banky vyspělých zemí se rády chlubí, jak drží inflaci při zemi. V porovnání s historií to ale není vůbec pravda. Kumulovaná inflace ve Spojených státech za CELÉ 19. století se pohybovalav řádech jednotek procent (inflační a deflační výkyvy během té doby samozřejmě byly). Tedy tolik, čím se dnes centrální banky chlubí jako úspěch, když je to za jeden až dva roky. Že by to bylo díky měnovému systému?

Co s tím?

Jako jedna varianta se nabízí zásadní systémová změna a návrat ke zlatému standardu. Tento krok má samotřejmě své zastánce i odpůrce, kteří tvrdí, že zlatý standard by situaci ještě zhoršil. Ideální variantou by tak bylo sledovat jak stávající systém, tak zlatý standard současněv reálné ekonomice. Tuto služby by mohla poskytnout Čína.

Čína je země, která podle řady analytiků dnes ke zlatému standardu směřuje. Jejím cílem je stát se opět světovou supervelmocí číslo 1, jak tomu bylo po mnoho staletí našeho letopočtu. K tomu potřebuje vybojovat ekonomickou převahu nad Spojenými státy, čehož chce dosáhnout pomocí zlatem kryté měny.

Například rozměňování zlata Čínou lze vnímat jako přípravu na zavedení měny kryté zlatem, na to, aby se tyto cihly daly používat při vypořádání transkací. Tisíciuncová cihla má dne hodnotu zhruba 1,5 mil USD, zatímco kilovka jen necelých 50 tisíc dolarů. Taková kilovka zlata může sloužit i k vypořádání „drobnějších“ transakcí, případně  kilovka zlata může být i zajímavou alternativou pro bohaté soukromé investory.

Toto přetavování zlata má ještě jeden význam. Po přetavení zmizí označení původních větších cihel a nebude tak dohledatelné, odkud ta která cihla pochází. Proč na tom Číně záleží? Třeba proto, že si je vědoma hrozících problémů s alokovaným zlatem a chce nechat západní banky vyžrat si problém až do dna.

Je tu ještě jedna skutečnost – různé analýzy poukazují na fakt, že čínské statistiky zřejmě nejsou až tak akurátní. Podle těchto analýz Čína v posledních letech kupovala ročně o 50-100 tun zlata více, než oficiálně přiznávala, navíc tovypadá i na podhodnocování těžby zlata v Číně. Pokud skutečně chce Čína zavést zlatem krytou měnu, je v jejich zájmu tyto statistiky zkreslovat. Proč? To aby její zavedení vypadalo jako nereálné, právě z důvodu malého množství zlata v čínském držení.

Pokud Čína zlatý standard skutečně zavede, budeme moci v reálném čase sledovat, který systém se osvědčí. Pak se uvidí.

 

 

Aktuální investiční trilogie:

 1. Rýsuje se nový finanční systém
 2. Volby ve Francii jako katalyzátor dalšího vývoje
 3. Devizový trh se změnil k nepoznání

Hledáme nejlepší články čtenářů:


10 dosud nejčtenějších článků na serveru:

Komentáře
 1. Jan Altman napsal:

  Žádný mocí nadirigovaný a centrálně řízený systém se z principu nemůže osvědčit.
  Jediná rozumná perspektiva je freebanking – tedy „vycouvání“ státní moci z monetární oblasti, ponechání tohoto sektoru na trhu. Tzn. měla by být zrušena veškerá „legal tender“ legislativa diktující, že jen ta jediná státní měna je ta pravá a legální. Měla by být zrušena veškerá omezení na drahých kovech (daň s kapitálových výnosů), DPH z Ag, Pd a Pt.

  Předpokládám, že na svobodném trhu by po čase vykrystalizovalo několik silných globálních měn se silnými nadnárodními skupinami v zádech. Tak jako máme EC/MC, Visa, Amex, atd… měli bychom zde např. 3 hlavní světové soukromé měny a pak několik méně významných, použivaných jen v některých regionech či oborech. A nyní bych vůbec neřešil, jestli by ty měny byly kryté nějakou komoditou (kov, …), nebo třeba energií (kilowattová mince?), nebo třeba ničím (bitcoin). Na volném trhu by zvítězily ty měny, které by nejlépe vyhovovaly zákazníkům. Můžeme se jen domnívat, že by to byly měny, které by jednak reflektovaly tradici drahých kovů. Můžeme se jen domnívat, že by to byly měny s nejnižším sklonem ke znehodnocení. Měny, kde by provozovatel nastavil transparentní auditování rezerv. Měny, kde by zákazníci měli nejvyšší míru záruk (danou např. bezproblémovou možností si podkladovou komoditu kdykoli vybrat v „hotovosti“). Můžeme se jen domnívat, že by vyhrálo Au a Ag i proto, že během posledních let mincovny celého světa běží na plné obrátky a mězi lidmi jsou hromady milionů zlatých a stříbrných mincí, které jsou v podstatě mezi sebou zaměnitelné (stejná ryzost, stejná gramáž – 1 Oz, případně zlomky Oz u Au) a jsou tedy z principu připravené převzít okamžitě roli oběživa (prostředku směny – roli uchovatele hodnot již papírkům přebraly již dávno). To vše se můžeme jen domnívat, ale znovu opakuji, že jen trh, jen svobodná volba, může mít konečné slovo v ustanovení funkčního monetárního systému.

  Cesty k novému monetárnímu uspořídíní jsou v podstatě 2: buď se někdo pokusí něco zavést na principu centrálního plánování (Čína) a pokud to bude relativně lepší, než současný systém, setká se to alespoň na čas s úspěchem (jenže diskuse o zlatém standardu zdaleka neznamená odstranění frakčního systému, institutu věřitele poslední instance a státního monopolu na emisi peněz).
  Druhá možnost je živelný spontánní přechod lidí i firem na alternativu k oficiální měně v okamžiku jejích kolapsu, či neúnosného zvýšení jejích nevýhod (omezení hotovostních plateb, vysoká inflace, atd…). V realitě ale mohou nastat obě verianty současně: Např. Čína zavede zlatý juan, ten se setká se zájmem trhu. Exportéři (zejména komodit) budou požadovat platby v juanu či Au. USD, JPY, EUR, GBP, … v důsledku tohoto zkolabuje, protože nejen že se dramaticky omezí jejich role v mezin.obchodu, ale zmizí i ochota držet je jako rezervy – tzn. tyto rezervy budou vrženy na trh a způsobí okamžitě hyperinflaci. Lidé a firmy v postižených zemích (USA, EU, JP, …) se budou nekrytých peněz zbavovat a budou chtít držet juany, nebo rovnou fyzický kov. Vzhledem k tomu, že fyzického kovu je mezi lidmi relativně dost, zvítězí v EU a USA kovová mince na krytým juanem. Už proto že kolaps fiat měn způsobí vzedmutí obecné nedůvěry k papírovým penězům a slibům vlád. Kolik že americké a evropské mincovny vyrazily zlaťáků a stříbrňáků za posledních 10 let? Řekl bych, že velmi mnoho… Tyto mince jsou převážně „v rukách lidu“, nejsou to cihly, které kupují instituce. Stejně tak je „v rukách lidu“ velmé množství starých oběhových a pamětních mincí (u nás rakouskouherských, prvorepublikových i komunistických). Taková prvorepubliková pětikoruna v sobě má jen 3.5g Ag, je to tedy ideální mince na drobný nákup. Těchto mincí jsou mezi lidmi kvanta, proto nemají prakticky žádnou sběratelskou hodnotu a prodávají se na váhu.
  https://chodorov.galerie.cz/#89241567
  Mezi lidmi je samozřejmě i solidní množství Au a Ag ve formě sperků, příborů , atd…

  Nezbývá tedy než si pogratulovat, v jak vzrušující době žijeme. Na nudu a šeď si nelze těžovat a někteří se to evidentně pokusili akcelerovat pomocí preference KSČSSD ve volbách – agónie se nebude protahovat.

 2. Gobseck napsal:

  Myslím, že rozhodně víc než polovina lidí nemá žádné (nebo skoro žádné) Au a Ag, a vzhledem k tomu jaká nálada panuje ve společnosti (viz volby), tak bych to tak jednoduše neviděl. Zeptejte se běžných lidí co stojí gram Au, Ag, nemají tušení, nesledují to. Po pár hodinách chaosu se zformuje nové OF nebo rovnou LM a začne se vyvlastňovat v zájmu lidu. Vydání vyhlášky o povinném uložení cenností do Národní banky už tu taky bylo.
  Taky nemám rád nudu, ale všeho moc škodí. Schovávané a honěné jsem si užil dost v dětství a teď to vypadá možná i domoobranu. 🙁

 3. Jan Altman napsal:

  „Běžní lidé“ byli, jsou a vždy budou mimo.
  Ve výmarském německu během hyperinflace ale hodnotu Au a Ag velmi dobře pochopil i ten poslední přidavač během pár okamžiků, to si buďte jist. Každý věděl, že za unci Au je činžák v centru Berlína. A každý taxikář věděl, že když narazí na kunčofta z Československa, tak že se mu VELMI vyplatí za jeho pětikorunu mu dělat celý den poskoka (zeptejte se prarodičů).

  Pokud se bojíte, že hoši z LM či RG budou chodit dům od domu, zahradu od zahrady s detektorem kovů, pak nezbývá než vám poradit preventivní přesun kovu do nějaké perspektivnější země již s předstihem.

  Nebo můžete doufat, že buď vývoj nabere jiný směr, nebo naopak že kolaps bude tak prudký a nenadálý, že státní moc se zcela rozpadne, protože jí nezbude ani na platy samosoudců, fízlů a lampasáků. Pak s Au/Ag budete mít solidní šanci zřídit si vlastní „milici“ – případě se za tímto účelem spojit i s lidmi v podobné situaci.

  Ale to jsou jen plané řeči – nikdo nemůže tušit, kam vývoj povede. Lze tak nějak odvozovat, že současný finanční, monetární a hospodářský systém je neživotaschopný a že tedy skončí. Ale jaký to bude mít průběh a důsledky, to nikdo neví. S jistotou lze říct, že na straně poražených bude každý, kdo spoléhá na sliby státu, kdo spoří na penzi ve fondech založených na dluhopisech, kdo drží státní nekrytou měnu, každý kdo věří, že když celý život přeci platí SOC a ZDRAV „pojištění“, tak že až za 20 let bude mít problém, že stát pomůže.
  Jestli ten, kdo drží jiné formy majetku (dům, kov, obraz, pole, …) bude na straně vítězů, to není tak jisté, jistá je jen ta strana poražených.

 4. Gobseck napsal:

  Myslím že neberete v potaz, že takové levičácké myšlení jaké je dnes díky dluhovému radování posledních 20let a předchozích 40let starostlivosti státu se tak vrylo většině lidí hluboko pod kůži, že by se o tom nesnilo ani největšímu primitivovi z Výmarské republiky. Díky tomu si dnes většina lidí myslí, že mají právo – že je to jejich, když platili daně – že si zaslouží, aby se o ně někdo postaral. A vždy se najde nějaký mluvka co je v tom bude ujišťovat a povede je na Zimní palác. Po každé zahradě chodit nebudou, v udávání patříme mezi světovou špičku, lidi si vzpomenou kdo co hlásal, co kdo radil, event. sháněl.

 5. Otaznik napsal:

  Něco k věci:
  15.10.2012
  Financial Times: Zruší ústřední banky dluhy států?
  https://www.blisty.cz/art/65523.html

 6. VoDo napsal:

  Dovolim si napsat ze zadnej zlatej standard nebude, aspon jeste par desitek let. Zdaleka se nedosahlo limitu zadluzeni, navic si politici nevezmou moznost ridit, nobelovka za mir pro EU je toho dukazem. Oni jsou tak dobri ze odvratili valku a krasne to v ty krizi ridej. Dolar ukoncuje svoje nekolikadesrteti trvajici trend dolu a pomalu se zveda. Podle me zlato projde standardni bublinou, ktera splaskne, tim nerikam ze spadne nekam na predkrizovy hodnoty. Smer je jasnej budou tisknou dokud se to nespravy coz se zajiste stane v dalsim bull trhu.

 7. plukin napsal:

  Nevim nevim s tim zlatym standardem fungujicim po staleti. Podle M. Armstronga je na mincich at uz Rima ci jinych risi nadherne videt jak se postupne mince zmensovaly, snizoval obsah zlata primesmi atd atd jak se postupne zhorsovala situace v Rime. Az snad zlaty peniz vubec zlatym nebyl.. A samozrejme lide postupne odmitali ty nove „zlataky“ vubec akceptovat. Takze to jestli mena bezi nebo nebezi na zlate je podle me uplne irelevantni.
  Jak ukazal pripad Rima a jinych, problemum s predluzenim statniho aparatu to vubec nezabranilo ani nepomohlo. A kdyz zmizi duvera v platebni schopnost te ktere zeme, jakykoliv jeji „standard“ je k nicemu.

 8. Jan Altman napsal:

  VoDo: K té nobelovce: to ji sakra měl dostat i SSSR, protože za jeho existence spolu navzájem členské státy taky přece neválčily 🙂

  Pulkin: Právě proto píšu, že žádný zlatý standard ve státní režii nebude životaschopný, fungovat může jen freebanking. Pokud stát zavede zlatý standard, tak se neustále bude snižovat reálný rezervní poměr (poměr zlata k množství měny, kterou „kryje“), což je obdoba toho římského šizení mincí.
  Pokud nenastane svoboda a konkurence v měnové oblasti, budeme se zkrátka potýkat jen s jinou formou státního monopolu a se všemi jeho důsledky.
  Je to jako s „reformou“ penzijního systému – dokud stát neuzná, že svobodný jedinec má právo si ze SVÝCH prostředků na SVOU penzi spořit jakou formou uzná za vhodné (od zlata přes nemovitost až po budování firmy či investice do vlastních dětí), tak prostě NEBRAT, ignorovat, sabotovoat, odporovat.

 9. Kolda napsal:

  Vývoj probíhá ve spirále (či cyklech). Je to tak skoro se vším a tedy i s měnovými systémy. V určitou dobu je Au/Ag měna neudržitelná a přechází na fiat. Po kolapsu fiatu příjde návrat Au/Ag. Z toho soudím, že zlatý standard bude.

  Příčinou je samozřejmě stát, v tom má Jan Altman pravdu, ale stát tu bude vždycky a s ním i jeho legal tender laws, v tom se J.A. nejspíš mýlí, pokud doufá, že tu nebudou. Stát chce elita i prostý lid – každý kvůli něčemu jinému, ale na tom nesejde. Pouze část „pracující inteligence“ má na tuto záležitost jiný názor.

  Občas se argumentuje, že „elita“ si fiat měnu vzít nenechá kvůli moci, kterou jí dává. Ale ta moc fiat systému se bude vyčerpávat a potenciální moc Au/Ag systému bude stoupat (elita si nahromadí dostatek Au/Ag). Ve chvíli, kdy se to elitě bude hodit, se systém přepne. Z příspěvku VoDo mám pocit, že smýšlí stejně jako politici a centrální bankéři – současné problémy vyřešíme inflací a nadále se pojede jako dosud. Podle mne to nebude fungovat. V podstatě neomezený tisk peněz, jak jej slíbili Bernanke a Draghi, představuje gigantický morální hazard, který nezůstane nepotrestán. Při životě budou udržovány nadměrné regulace, přebujelý sociální stát, dotace, sebevražedná energetická politika, nadměrná centralizace, … Pokud nepříjde zásadní technologická změna (např. studená fúze), tak to západní společnost nemůže dlouho vydržet. Rozhodně ne v Evropě (v USA jsou na tom lépe s energiemi, to jim nějaký čas koupí).

 10. Jan Altman napsal:

  Spíš (resp. dřív) než zlatý standard nás asi čeká toto:
  https://www.blisty.cz/art/65523.html

  Umí tu někdo odhadnout, k čemu by takové „rázné“ vyřešení dluhové krize vedlo?
  Mají pravdu ti, kteří v tom vidí bezprostřední riziko hyperinflace? Žádné nové peníze by přeci nevznily, ne? A důvěra ve schopnost státu splácet dluhy by také nemusela být narušena – zbývající dluhopisy v držení soukromých institucí by tím spíše posílily, než oslabily, ne?

  Samozřejmě druhá věc je, že toto se těžko dělá jen jednou a každá další vláda by toto chtěla také a ve větší míře. Takže riziko je asi spíše v tomto, než v tom jednorázovém aktu… Na a na Koldův názor, že legal tender zde bude navždy: pokud dojde k výše zmíněnému kroku a pokud následovat bude hyperinflace, tak fiat legal tender tu asi bude stále, jen nikoho nebude zajímat, nikdo ho nebude přijímat, nikdo v něm nebude spořit, atd… Takový legal tender mi zas až tak moc nevadí… A lze najít X případů zemí, kde sice vláda blábolí něco o legal tender, ale firmy a lidi reálně používají něco jiného. Vzhledem k rýsujícím se problémům EU tato bude také mít moc tak akorát něco povídat, ale lidí se o sebe nějak budou muset postarat. A že tu stát bude navždy? No tak takovou odvahu toto kategoricky tvrdit bych asi neměl. „Navždy“ tu již mělo být ledacos… a vždy se našlo dost lidí (dokonce většina lidí), které toto tvrzení obhajovali velmi přesvědčivými argumenty. Koukněte na dobové argumenty ospravedlňující třeba nevolnictví – dnes se nám zdají směšné, tehdy tomu věřil i sám porobený nevolník.

 11. VoDo napsal:

  Kolda: ano presne tak to nejspis bude, bude se tisknout a tisknout, vzdyt nam to i rikaji. Nebo tady snad nekdo veri tomu ze se amici ci evropani jen tak vzdaj sveho postaveni ve svete? Amerika z toho zase vyjde silnejsi, maj neuveritelnej naskok v technologiich, vsechno dulezity se odehrava tam, zadna cina, cina jsou jen kopirovaci bez napadu, jiste ze to nebude bezboletsny, ale treba jejich realitni trh se uz zveda a tim pozvedne naladu amiku, plus se za nejakej cas zase bude vyplacet mit Made in USA na vyrobku. Doopravdy necekejte konec zapdniho sveta ci prevahu ciny, americani si svoji roli vzit jeste nenechaj.

 12. Gobseck napsal:

  Všechno na světě funguje na vztahu hostitel vs. parazit, ve vyjímečných případech dochází k symbióze na hostitel – hospodář. Pracující lid je hostitel a stát má být hospodář, ale nikdy tu funkci dobře neplnil, byl spíš parazit co chránil lid před jinými parazity (bankéři, lichva), dnes selhal i v tomto a dva paraziti (stát a bankovní sektor)se spojili a vyžírají společně hostitele. Je jen otázkou času, než pud sebezáchovy hostitele způsobí odstranění parazita(ů).
  Můžeme řešit jestli k očistě dojde postupně, nebo skokem, ale dojít k ní musí. Většinou k ní docházelo skokem (viz všechny revoluce), a další otázka je kdo se pasuje do role nového hospodáře (parazita). Vše nasvědčuje tomu, že si ještě stihne lid „demokraticky navolit velkorysé dary z veřejných prostředků“. A pohroma přijde až pak, to už může vzít velmi rychlý spád. Může to ale i urychlit nějaký neočekávaný vnější zásah „vyšší moci“. V roce 1787 Alexander Tyler, skotský profesor historie na Universitě of Edinburgh, řekl na adresu athénské republiky, zaniklé před 2000 lety, toto:
  „Demokracie je vždycky dočasná a nemůže trvale existovat jako forma vlády. Demokracie vždy existuje jen do doby, než voliči zjistí, že mohou sami sobě „navolit“ velkorysé dary z veřejných prostředků.
  Od toho okamžiku většina vždy volí ty kandidáty, kteří jim slíbí co největší podíl na veřejných prostředcích, což má za následek, že každá demokracie nakonec zajde na zhroucení financí, po němž vždy následuje diktatura.“
  „Průměrná doba trvání největších civilizací lidstva od počátků historie je kolem dvou set let. Během těch dvou set let národy vždy procházejí následujícími obdobími:

  1. od nesvobody k víře
  2. od víry k odvaze
  3. od odvahy ke svobodě
  4. od svobody k blahobytu
  5. od blahobytu k uspokojení
  6. od uspokojení k apatii
  7. od apatie k závislosti
  8. od závislosti k nesvobodě

  Myslím že společnost se nachází kolem bodu 7-8. Někteří jednotlivci už jsou u bodu 2-3.

 13. Kolda napsal:

  Ta historka „1787 Alexander Tyler“ je prý urban legend. Ale podrobněji jsem to nezkoumal.
  ———————————–

  Pokud vím, tak systém popsaný v blistech fungoval v USA před r. 1776, i když tehdy to obsluhovaly místní vlády ještě bez centrální banky. Ale bylo to trnem v oku anglickým centrálním bankéřům. Údajně to byl důvod vysoké prosperity těchto anglických kolonií, takže fungovat to může – ale bez pouze bez voleb, řekl bych. Tamní elita se hlídala navzájem a hlasy si kupovat nepotřebovala. A údajně to chtěl zavést i Kennedy a proto byl odstřelen.

 14. Miroslav Piták napsal:

  Zlatý standard ano či ne?
  Ano, je to velmi kontroverzní téma, které vyvolává různorodé reakce.

  Osobně je mi naprosto jedno, jaký bude finanční systém, jen doufám, že díky stávajícímu nedopadnu tak, kdy v druhé polovině 90.let 20. století stoupl můj hrubý příjem na 3 násobek až 3,5 násobek a výdaje stejným tempem. Ještě že mně to bylo ve finále jedno, protože jsem neměl žádné úspory, jejichž hodnota by byla tímto obdobím značně poškozena. A to mě přímo ekonomicky zasáhla pouze druhá polovina 90. let, jako student střední školy si velmi dobře pamatuji situaci po revoluci.

 15. Jan Altman napsal:

  Ano. A otázka právě je, zda toto: https://www.blisty.cz/art/65523.html
  nepřijde dříve, než nějaký zlatý standard. Podle mne ano. A otázka č.2 je, co to může mít za důsledky.

 16. Gobseck napsal:

  Jaký důsledky může mít, když se někde víc spotřebovává než produkuje? Narůstající dluh. Každý dluh musí být vyrovnán, buďto věřitelem, nebo dlužníkem. Učetnictví je jen dokumentace o dluhu. Škrtat, upravovat v něm mohu jak chci, nic nového tím reálně nevyprodukuji. Oddělování hospodářů /realistů/ od parazitů /iluzionistů/ se blíží do finále – na příč celou společností, ve všech úrovních. Dojde ke střetu, pomalu se blížíme k závěrečné bitvě.

 17. VoDo napsal:

  Tenhle system bude pokracovat jeste par desitek let. Spolecnost neni v rozpolezeni ze by udelala restart. Skoro kazdej volic ma hyposku tak politici zaridej aby ceny nemovitosti rostly a splatky byly mensi a mensi, ano mluvim o „zdrave“ inflaci nad 6% kdy se volicum vysvetli ze pri urocich 4% vlastne platej min nez by meli. Panove uvedomte si ze jsme na jedne lodi a nekoikejte na to jak by to melo bejt ale na to jak to je a co politici delaj. Uz driv jsem psal ze evropu nedaj a mel jsem pravdu, za lazdou ceni sustem udrzej a bude trvat aspon jeste jednu generaci nez lidem dojde ze se z nich staly ofcane.

 18. Jan Altman napsal:

  Souhlasím s tím, že elity systém budou bránit za každou cenu. Na druhou stranu nemusí být všemocné a také se může ukázat někdo mocný s opačným zájmem.

  Také je třeba si uvědomit, kolik lidí má hypotéky. Je to jen menšinové procento populace. Většina lidí jde od gáže ke gáži (či od penze k penzi či podpory k podpoře) a nemá jednoduchou možnost si vyjednat zvýšení příjmu o reálnou inflaci. Podle mne kdyby nastala inflace ala 90.léta (neřkuli něco horšího), vzbudilo by to docela odpor. A vzhledem k dnešním možnostem i hromadný úprk od znehodnocující se měny (ji měně stabilnější či Au/Ag).

 19. plukin napsal:

  No jestli to chapu dobre tak v tech Blistech pisou to co navrhoval M. Armstrong, tj. ze ciste tisteni penez je ve finale levnejsi nez se zadluzovat (kdyz uz ten system neni schopen ziskat penize jinak), prave o ten urok a naklady s tim spojene. A ano, fungovalo to v US nejakou dobu nez bankeri prisli na to jak si zajistit zivobyti na dlouha leta a nepresvedcili politiky ze to jinak nende.. Me to i prinde logictejsi nez prodavat dluh ktery stejne nejsem schopen splatit (uvazujme ted ty staty u kterych se to jen kumuluje a ne ty kde by to bylo jen prechodne reseni, pokud takove vubec existuji) a platit pak jeste uroky na ktere si pujcim dalsim dluhem..eehm, to me prime natisteni penez prinde levnejsi a penize ktere by sly do dluhu tak muzou jit kamkoliv jinam..podnikani, spotreba atd. Ja na tom nevidim vubec zadnou chybu. Samozrejme by to chtelo rozumne velke emise novych prasuli a a nenatisknout 100x tolik jenom proto ze to jde.. Tohle poresi ta poptavka/nepoptavka po dluhu sama o sobe. Ale kdyz nevyberou dostatek tak si nedelam iluze ze zacnou setrit nebo omezi nektere vydaje. Naslibuji o neco vyssi urok a maji co chteji..urok vem v zasade cert, vsak si na to pujcime zase az budeme potrebovat..

 20. Kolda napsal:

  K tématu zrušení dluhů držených centrálními bankami dnes dobrý článek na ZH
  https://www.zerohedge.com/news/2012-10-18/guest-post-should-central-banks-cancel-government-debt

 21. Kolda napsal:

  A další dobrý článek na téma zrušení dluhů, státních peněz, zákazu FRB a zlatého standardu dnes v Telegraphu by AEP:
  https://www.telegraph.co.uk/finance/comment/9623863/IMFs-epic-plan-to-conjure-away-debt-and-dethrone-bankers.html

 22. Jan Dvořák napsal:

  díky za odkazy

Přidat komentář