Nezávislost Katalánska: Co kdo získá a naopak ztratí?

Událostí číslo jedna na Pyrenejském poloostrově je otázka odtržení Katalánska od zbytku Španělska. Velký krok k samostatnosti udělalo Katalánsko o víkendových volbách do regionálního parlamentu. Ty vyhrála koalice stran usilujících o nezávislost jednoho z nejbohatších španělských regionů. V cestě k vytoužené „svobodě“ však stojí překážka ve formě Madridu, který si uvědomuje ekonomické důsledky odtržení Katalánska a snaží se využít všech možností k udržení severovýchodního regionu pod svými křídly.

Katalánsko vyprodukuje 20% HDP Španělska

Region Katalánska obývá 7,5 milionu obyvatel, čímž se podílí na celkové populaci Španělska šestnácti procenty. Jedná se o druhý největší region na území Španělska, hned po Andalusii (8,4 milionu obyvatel). Zajímavostí také je, že španělsky zde mluví pouze 27 % obyvatel, ostatní se dorozumívají v katalánštině, což je i úřední jazyk. Katalánsko se podílí na hrubém domácím produktu Španělska necelými dvaceti procenty a především díky Barceloně je hojně vyhledávanou turistickou destinací. Jen pro zajímavost HDP Katalánska lze přibližně srovnat s hrubým domácím produktem Finskem či Irska.

hdp_srovnani

Jasný výsledek voleb

Vzhledem k tomu, že loni bylo španělským ústavním soudem zakázáno konat v Katalánsku referendum o nezávislosti, víkendové volby byly považovány za jakýsi „druhý pokus“. Podle průzkumů měli separatisté, zastánci ideje o odtržení Katalánska, získat nadpoloviční počet křesel v katalánském parlamentu. Předpovídaný scénář se v podstatě naplnil, když do 72 křesel ze 135 možných usednou právě zmínění separatisté. Vůdce politické strany „Společně pro Ano“ se již před volbami zavázal, že získá-li koalice nadpoloviční většinu hlasů v parlamentu, do 18 měsíců bude vyhlášena samostatnost s tím, že Katalánsko zůstane členem Evropské unie.

Co Katalánsko získá a naopak ztratí po vyhlášení samostatnosti?

Jak již bylo řečeno, Katalánsko patří mezi nejbohatší španělské regiony. Přívrženci separatistů věří, že po odtržení si katalánská ekonomika povede ještě lépe než doposud, jelikož nebude brzděna ostatními „chudšími“ regiony. Katalánci o nezávislost usilují již několik let a je to pro ně bezesporu otázka cti a hrdosti. K osamostatnění však vede bezpochyby ještě dlouhá trnitá cesta.

Zdolají-li separatisté tuto nesmírně těžkou cestu, nebudou sklízet pouze sladké plody osamostatnění. Zřejmě by museli znovu požádat o členství v Evropské unii, zavést vlastní měnu, byl by utažen kohoutek finančních toků z evropských fondů a spoustu firem by čekaly krušné časy. Obchod uvnitř EU a dotace z evropských fondů jsou totiž pro mnoho z nich zásadní pro udržení konkurenceschopnosti.

Vliv odtržení Katalánska na španělskou ekonomiku

Španělská ekonomika, zažívající silný útlum od finanční krize 2008, začíná jevit známky oživení. Míra nezaměstnanosti pomalu, ale jistě klesá, ovšem stále se pohybuje na úrovni 22 % (i přesto nejnižší od roku 2011). Růst hrubého domácího produktu a pokles nezaměstnanosti by mohlo rázně překazit chystané odtržení Katalánska, které se podílí na celkovém produktu Španělska téměř dvaceti procenty!

podil_katalansko_hdp

 

Turisticky oblíbená destinace

Především díky oblíbené Barceloně a proslulým plážím na okraji středozemního moře je Katalánsko turisticky nejvyhledávanějším regionem Španělska. Za minulý rok navštívilo severovýchodní region přibližně 17 milionů turistů, což představuje čtvrtinu všech, kteří Španělsko navštívili. Není tedy divu, že Madrid usiluje o udržení turisticky nejlukrativnějšího regionu.

Ztráta čtvrtiny exportu

V Katalánsku sídlí přes 586 tis. společností. Mezi ně patří i giganti typu Gas Natural (dodávka a distribuce zemního plynu a elektřiny), Mango (módní oděvy a doplňky) či SEAT. V úhrnu se druhý největší region podílí více než čtvrtinou (26 %) na exportu Španělka. Ztráta takto vysokého podílu vývozu by měla bez pochyby značný vliv na vývoj ekonomiky největší země Pyrenejského poloostrova.

 

Bezvýchodná situace

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že osamostatnění Katalánska by bylo mnohem bolestivější než zachování status quo. Španělsko by ztratilo značnou část svého produktu a Katalánsko by přišlo o výhody členství v EU. Navíc vzniklá nejistota by patrně způsobila úprk investorů spojený s náletem spekulantů.

Zdroj dat: Statista

Autor: Martin Chalupa, www.aurainvest.cz

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Komentáře

Přidat komentář