Libor a vazba na burzovní eurodollar

Když se řekne eurodollar, někteří si představí kurz eura k americkému dolaru. Investiční profesionálové však ví, že se jedná o zcela něco jiného a to o významnou krátkodoubou úrokovou sazbu obchodovanou na chicagské burze CME na dolarová depozita uložená mimo území USA. Jedná se tak stejně jako u Liboru o úrokovou sazbu. Proč vznikla sazba na americká depozita mimo USA. Důvodů je několik, ale ty hlavní jsou zvláště pak po druhé světové válce, kdy Rusko chtělo mít dolarová depozita, avšak nepodléhající  americké vládní kontrole. Další je pak tzv. Regulace Q (zrušena 2011), kdy mimo jiné americká centrální banka nastavovala maximální sazby, které mohly být na depozita v domácí měně vyplácena.  A tak se v podstatě vytvořil trh mimo USA, kde tato regulace nebyla platná. Čím větší omezování a utahování sazeb, tím více eurodolarový trh expandoval.  Jelikož je Libor klíčová sazba na mezibankovní půjčky stanovená hlavními bankami v Londýně má samozřejmě přímý vliv na stanovení sazeb na americká depozita mimo USA. O Liboru a skandálu kolem něho již psal Jan Dvořák. Několik bank v Londýně v podstatě stanovovalo hodnotu této sazby údajně tak, aby z dané sitace profitovaly, či se ukázaly více solventní než ve skutečnosti jsou . Libor pak v podstatě slouží jako benchmark a tudíž od této sazby se odvíjí další sazby ve světové ekonomice a také eurodollar jak si povíme dále.

 

Kontrakt na eurodollar se začal na chicagské burze CME obchodovat koncem r. 1981 a začínal s objemem 3 425 kontraktů. V r. 2007 již byl průměrný denní objem 2,5 mil. zobchodovaných kontraktů. Z důvodu sazeb blízkých nule je dnes objem nižší než na vrcholu, ale i tak stále v tomto roce průměrně denně 1,8 mil. kontraktů.  Jedná  se o oblíbený kontrakt např. u spreadových obchodníků s velmi nízkou hodnotou potřebné zálohy pro držení pozice a cílem odhadnout vývoj krátkodobých úrokových sazeb v čase. Podkladovým aktivem je pak 1 mil. USD a cena stanovena jako 100 minus sazba p.a. na 3-měsíční depozitum dolaru mimo americké území. Pojďívejme se na vývoj současného nejbližšího kontraktu za poslední  zhruba rok:

 

Co je však velmi podstatené v kauze Libor je to, že tzv. settlement kontraktu eurodollaru v době expirace se pak odvíjí od mezibankovní sazby Libor. Prvních 15 let po započetí obchodováni eurodollaru burza CME prováděla vlastní vypořádací proceduru podle referenční sazby založené na náhodném průzkumu měnících se bank a zjednodušeně řečeno stanovení průměru.  Od r. 1996 pak ale přistoupila na stanovení podle sazby Libor, jelikož ta má rozhodující referenční sílu a odvíjí se od ní další sazby jako půjčky firmám či studentské půjčky, kreditní karty, apod . Avšak v tomto případě se už nejedná o neustále se měnící náhodný vzorek bank, ale o tytéž banky, které jak se ukazuje údajně referenční sazbu manipulovaly. A navíc měli možnost kromě zajištění rizik plynoucích z bankovních transakcí s klienty u půjček na fixní a plovoucí sazby pomocí eurodolarových kontraktů na burze tyto také otvírat jako směrové pozice. Tj. v podstatě v čas expirace eurodolarového kontraktu (settlementu) podle Liboru, si Libor nastavit tak, aby byly nakonec ve směrovém obchodu ziskové. Tak se dělo minimálně u banky Barclays podle vyjádření americké komise pro komoditní trhy a ministerstva spravedlnosti USA. V polovině tohoto roku byla bance udělena pokuta od těchto dvou vládních amerických orgánů 360 mil. USD.  Otázkou je další budoucnost Liboru, má-li zůstat jako refernční sazba pro vypořádání kontraktu eurodollaru v době expirace. Podle posledních informací má stanovování Liboru bankama podle návrhu podléhat regulaci britských vládních orgánů. V poslední době se rovněž diskutuje v souvislosti s implementací regulí Basel III a tzv. Dodd-Frankovy reformy Wall Streetu o zvýšeném převodu mezibankovních operací (OTC, mezi ně patří operace jako Forex, kreditní deriváty, swapy, atd.) na burzu jako levnější varianty oproti nutnosti vyšších potřebných kapitálových rezerv pro zachování stávajícího stavu. A také pro větší bezpečnost z důvodu omezení rizika „selhání protistrany“ u OTC, které je u burzovních operací řešeno formou clearingu burzy, který je vytvořen, aby vždy dostál závazkům. Tak uvidíme, jak se bankám podaří vrátit zpět reputaci a vůbec, kterým směrem se finanční instituce vydají.

 

Komentáře

Přidat komentář